FOA: Flere børn er blevet set og hørt under coronakrisen

DEBAT: Især udsatte børns trivsel er forbedret, fordi coronakrisen har givet det pædagogiske personale mulighed for at arbejde med små grupper af børn, skriver FOA's formand for pædagogisk sektor. 

Af Kim Henriksen
Formand, pædagogisk sektor, FOA 

Børn, forældre og ansatte i dagplejen har længe nydt godt af en organisering, hvor en fast voksen var sammen med en lille børnegruppe hele dagen.

Før coronakrisen var dagplejernes jobtilfredshed da også større end de ansatte i daginstitutionernes, og dagplejerne følte sig langt mindre stressede end deres kolleger i børnehaver og vuggestuer. 

FOA har siden 2010 fulgt hverdagen og udviklingen i daginstitutionerne gennem undersøgelser blandt personale og ledere. I de ti år har over halvdelen af personalet svaret, at de flere gange om ugen oplevede, at de ikke kunne give børnene den omsorg, børnene havde behov for.

År efter år har undersøgelserne også peget på, at jo mindre børnegrupperne var, jo mindre udtalt var oplevelsen af ikke at kunne tilbyde børnene omsorg nok. 

Nærværet skal fortsætte 
Forskere har længe pointeret, at små børnegrupper med en voksen er særligt gavnlige for udsatte børns trivsel og læring. Nu har personalet i daginstitutionerne oplevet på krop og sjæl, hvordan det er at arbejde på den måde hele dagen og ikke kun i små, afbrudte forløb.

Det får de meget svært ved at give slip på efter krisen. Dagtilbudschefer, ledere og det pædagogiske personale melder over en bred kam, at alle børn nyder nærværet, men at især de udsatte børns trivsel og læring har fået et stort skub opad.

De små grupper og de samme få voksne gennem hele dagen skal vi kunne videreføre efter coronakrisen. Ikke i præcis samme form som nu, hvor børnegrupperne helst skal være de samme hver dag, men hvor dagen er organiseret, så flere børn oplever mere nærvær, tryghed og omsorg fra personalet. 

Høj kvalitet er økonomisk rentabelt 
Nobelpristager og økonom James Heckman har påvist, at det ikke kun menneskeligt, men absolut også økonomisk kan betale sig at investere i børns dagtilbud, fordi dagtilbud af høj kvalitet sparer samfundet for en række store udgifter senere i børns liv.  

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, offentliggjorde i begyndelsen af 2020 en undersøgelse, der viste, at kun 19 procent af vores kommunale børnehaver kunne kategoriseres som højkvalitetstilbud.

Hvis EVA gentog undersøgelsen i dag, ville langt flere formentlig kvalificere sig som højkvalitet. Hvordan fastholder vi så den kvalitet? 

Coronakrisen er i høj grad uønsket, men den har gjort det meget klart, at bedre kvalitet også handler om den måde, hvorpå vi organiserer børnenes hverdag.

Skal alle børn spise samtidig? Skal man kunne være 50 børn samtidigt på en legeplads? Og meget mere. Det er nu, vi skal være opmærksomme på de nye erfaringer, vi gør os. 

Ansæt flere pædagogiske assistenter
Under coronakrisen har mange daginstitutioner fået ansat flere pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger.

Kravet om samme voksen til en lille børnegruppe har gjort sidemandsoplæring vanskelig, og det er derfor blevet endnu tydeligere, at der er brug for, at vi uddanner flere pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger. 

I dagtilbud, der tager udgangspunkt i børnenes behov, skal dagplejere og nye pædagogmedhjælpere ikke kun have lynkurser og AMU-kurser, men også have en aftale om, at de kommer i gang med en pædagogisk uddannelse.

Og så skal der slås stillinger op til allerede uddannede pædagogiske assistenter i anerkendelse af, at de er fagligt kompetente pædagogiske håndværkere. 

Coronakrisen har givet os erfaringer, som før krisen ofte var teoretiske, når vi drøftede, hvad der skulle til for at øge kvaliteten i vores dagtilbud.

Vi har opnået de erfaringer, fordi vi var tvunget til at bryde med vanetænkning i organiseringen af arbejdet. Børn skal ses og høres – også efter coronakrisen.

Forrige artikel Dagtilbudsleder: Jeg frygter allermest en hvidbog med anvisninger for mit arbejde Dagtilbudsleder: Jeg frygter allermest en hvidbog med anvisninger for mit arbejde Næste artikel DLO: Coronakrisen har vist topstyring af et hidtil ukendt format DLO: Coronakrisen har vist topstyring af et hidtil ukendt format