Debat

Institutleder om rekrutteringskrise: Hvis der skal være prestige i at være pædagog, skal de ikke snitte gulerødder

Vi mangler cirka 15.000 pædagoger i 2030, men faget tiltrækker ikke de unge mennesker, der skal udfylde rækkerne. Der er behov for både her-og-nu løsninger og mere prestige om det at være pædagog, skriver Claus Holm.

Der skal være en klar arbejdsdeling og tydeligere karriereveje mellem de forskellige typer af pædagogisk personale, skriver Claus Holm.
Der skal være en klar arbejdsdeling og tydeligere karriereveje mellem de forskellige typer af pædagogisk personale, skriver Claus Holm.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Claus Holm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Prestige og pædagogik har aldrig været forbundne begreber, desværre. Oldtidens pædagog, paidonom, var den mand som holdt opsyn med børnene. Han var ofte en simpel slave, og hans virke var hverken glorværdigt eller velbetalt og heller ikke et kald. For at holde opsyn kan enhver jo gøre, og en slave vælger ikke selv sit fag.

Men det gør vore dages unge. Uddannelsesinstitutionerne må kæmpe bravt om deres gunst, og den er for stadigt færre betinget af livslang kaldsfølelse, men snarere af løn, karrieremuligheder og ja, hvad man samlet set kan kalde professionel prestige.

Derfor er kampen særligt vanskelig for pædagoguddannelserne, for selvom anerkendelsen og lønnen trods alt er en anden end en paidonoms, så halter det fortsat med prestigen i det pædagogiske arbejde. 

Løsninger her og nu

Nu er prestige jo et kompliceret fænomen. Det knytter sig blandt andet til adgangskravene til professionen, til kvalifikationsniveau, karriereperspektiver, placering i det kulturelle samfundshierarki og den anerkendelse og indflydelse, der følger med disse forhold, og som kan udmøntes i (politisk) indflydelse.

Temadebat

Minimumsnormeringer og ukrainske flygtninge understreger pædagogmanglen, der allerede var en udfordring med faldende ansøgertal til pædagoguddannelsen og kritik af uddannelsens faglige niveau.

På Altinget Børn spørger vi i denne temadebat, om vi har overset nogle løsninger på pædagogmanglen? Hvordan får vi nok pædagogisk personale til at møde kravene til vores dagsinstitutioner?

Om temadebatter
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vil du bidrage til debatten om pædagogmangel? Skriv til [email protected] for at høre om mulighederne.

Men debatten om, hvordan der skaffes flere pædagoger synes sjældent at tage bestik af disse forhold og bærer i nogen grad præg af ønsketænkning: tiltræk flere ansøgere med en stærkere baggrund til pædagoguddannelsen, jo tak men hvordan og hvordan gøre det hurtigt? Hæv det faglige niveau på uddannelsen (uden at hæve adgangskravene), giv pædagogerne løn som lærerne, og så vil mange flere sikkert søge til faget.

Der høres også anbefalinger om at rekruttere andre, mere eller mindre kloge og varme hænder, i form af korttidsansatte pædagogmedhjælpere og for den sags skyld arbejdsløse historikere og litterater, som A-kasserne kan overtale til at tage en tørn som meritpædagoger. Måske lidt kortsigtet, når nu målgruppen hellere vil være historikere eller litterater.

Alle disse løsningsforslag har indlysende her-og-nu karakter. De drejer sig om at samle til bunke, og det er forståeligt på kort sigt, men det vil næppe gøre det pædagogiske arbejde mere prestigefuldt og dermed attraktivt. Naturligvis ikke, for prestige er vanskelig at tilvejebringe på kort sigt.

Uddannelse leder til kvalitet

Men hvad ved vi så om prestige, der kan overføres til pædagogernes arbejdsmarked? Vi ved, at de konkrete opgaver har betydning for, hvem der bliver tiltrukket og fastholdt inden for området, og det afhænger i høj grad af arbejdsdelingen og sammensætning af personalet, herunder deres uddannelsesmæssige baggrunde.

Det pædagogiske personale lider under en traditionsbetinget ligeværdsideologi

Claus Holm, lektor og institutleder, DPU, Aarhus Universitet

Internationale undersøgelser som for eksempel Talis Starting Strong påviser en sammenhæng mellem længden af pædagogisk uddannelse og kvaliteten af personalets interaktion med børnene, det vil sige i hvilket omfang børnene trives, stimuleres og gøres skoleparate i institutionen - så kvalifikationsniveau slår erfaring.

Endvidere har Tænketanken DEA nyligt påvist, at institutioner med mange pædagogmedhjælpere producerer ringere kvalitet i interaktionen med børnene, end dem, som har mange ansatte med en pædagogisk bacheloruddannelse. Og allerbedst er det for kvaliteten, hvis der blandt medarbejderne er nogle, der har taget en pædagogisk kandidatuddannelse som overbygning.

Uddannelse er altså afgørende for kvalitet i dagtilbud og, lidt firkantet sagt, jo længere jo bedre. Hvis vel at mærke pædagogerne får mulighed for at bruge deres uddannelse i praksis, og det er ikke alle daginstitutioner, der skaber rammer for dette.

Læs også

Prestige på flere niveauer

Vore dages forældre efterspørger langt mere end paidonoms opsyn med deres børn. De har en berettiget forventning om, at pædagogen som uddannet ekspert ved mere om, hvordan deres barn kan stimuleres, end de selv gør.

Men undersøgelser fra blandt andet Evalueringsinstituttet og evalueringen af den pædagogiske assistentuddannelse peger på, at opgavedelingen mellem uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og for den sags skyld ledere generelt er alt for utydelig.

Det pædagogiske personale lider nemlig under en traditionsbetinget ligeværdsideologi, som er tiltalende men også uhensigtsmæssig. For hvis pædagogen, der er uddannet til at håndtere pædagogiske læreplaner og svære samtaler, i ligeværdighedens navn snitter gulerødder i køkkenet mens medhjælperen snakker med forældrene i garderoben, går der ekspertise tabt. Og dermed også den prestige, som burde følge med pædagogens specialistkompetencer og bedre arbejdsdeling.

En daginstitution bør derfor bemandes med pædagogiske fagkompetencer på forskellige niveauer, lige fra den håndværksuddannede pædagogiske assistent til den specialiserede akademiker.

Prestige er vanskelig at tilvejebringe på kort sigt

Claus Holm, lektor og institutleder, DPU, Aarhus Universitet

Løsningen er den lange bane

Vore dages pædagoger er andet og mere end oldtidens paidonom, mere end børnepassere og stedfortrædere for forældrene. Der er behov for en politisk anerkendelse af de pædagogiske kvalifikationsniveauer og den kvalitet, de kan producere, hvis de får de rette rammer.

Kommunerne må sikre en bedre arbejdsdeling i institutionerne og tydeligere karriereveje fra de erhvervsuddannede pædagogassistenter, bachelorerne fra professionshøjskolerne til de pædagogiske kandidater fra universiteterne.

Det kan meget vel være, at her-og-nu løsning på rekrutteringen til de danske daginstitutioner må bestå i at mobilisere tilgængelige hænder, men på den lange bane må prestigen om pædagogikken øges. Vi må tage den pædagogiske karrierestige alvorligt.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Holm

Lektor, institutleder, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
cand.mag. i statskundskab og filosofi (Københavns Uni. 1995), Ph.d.

0:000:00