Nye Borgerlige: Børn i private dagtilbud skal ikke straffes

DEBAT: Venstrefløjens argumenter mod private dagtilbud maler et absurd billede af stygge mennesker, som tjener fedt på at udnytte små børn. Det er heldigvis meget langt fra virkeligheden, for de private dagtilbud er en succes på alle parametre, skriver Mette Thiesen.

Af Mette Thiesen (NB)
Børne- og familieordfører

Det er angiveligt for vores børns skyld, at regeringen sammen med støttepartierne vil indføre lovbundne minimumsnormeringer. 

Derfor er det i min optik fra starten meget besynderligt, at det åbenbart ikke er alle børn, der skal nyde godt af den halve milliard kroner, der er blevet afsat. De børn, der går i et privat dagtilbud, bliver nemlig forbigået. 

Allerede i dag er de private tilbud underlagt samme standarder som de kommunale tilbud. De skal godkendes af kommunen og leve op til samme standarder for normering, som de kommunale tilbud skal. 

Hvis de private tilbud forbigås, vil man i realiteten stille dem langt ringere end de kommunale tilbud, de konkurrerer med.

Alligevel står især Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fortsat stejlt på, at de private tilbud også fremover skal forbigås, når puljen stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025. 

Jeg gad godt vide, om venstrefløjen så mener, at børn i private dagtilbud har mindre behov for voksenkontakt?

Hvis vi nu antager, at børn er børn med nogenlunde samme behov, må forklaringen på den indædte modstand være en anden.

Private dagtilbud er en succes
Venstrefløjspartierne lever i en verden, hvor private aktører er fjenden. 

Når man læser deres argumenter mod private dagtilbud, forsøger de at male et billede af, at der ude i det danske land sidder nogle stygge mennesker, der tjener fedt på at udnytte små børn. 

Blandt andre SF’s Jacob Mark har til Berlingske luftet sine bekymringer for, at overskuddet i private institutioner går til lønninger. Men kun i socialisternes alternative verden, hvor private aktører er onde kapitalister med cigarer og høje hatte, giver det udsagn mening.

For sagen er den, at de private dagtilbud er en succes på alle parametre. Det er de på det faglige parameter, hvor de er forpligtet til at leve op til samme standarder som de kommunale. Og det er de også ifølge undersøgelser, der peger på stor tilfredshed blandt både forældre og ansatte.

Derudover udmærker netop de private tilbud sig ved at løfte en meget vigtig opgave ude i de små lokalsamfund i tyndtbefolkede egne, hvor de ifølge en opgørelse lavet af Berlingske er overrepræsenteret.

Her drives de som oftest som nonprofitorganisationer, der ønsker at holde liv i deres lokalsamfund.

Strippet for gode argumenter
De onde kapitalister, som de venstreorienterede frygter, er altså svære at få øje på. Og eftersom de private tilbud som oftest heller ikke er dyrere end de kommunale tilbud, er det heller ikke muligt at kritisere dem for at være et tilbud til de rige.

De røde er således strippet for et eneste godt argument for, at de private institutioner ikke skal nyde godt af de midler, som er blevet sat af til højere normeringer. 

De onde kapitalister har de ikke fundet, de mishandlede børn heller ikke. Heldigvis.

Tilbage står, som så ofte før, at friheden i sidste ende tjener børnene bedst. Gang på gang sejrer de private tilbud der, hvor det kommunale har fejlet. Civilsamfundets hjerte viser sig gang på gang at trumfe politikernes statsideologi.

Derfor skal vi ikke straffe de børn, forældre, medarbejdere og ledere. Vi skal i stedet for fremme dem, hvis vi virkelig vil børnene det bedste. Det vil vi i Nye Borgerlige.

Forrige artikel EL: Der skal ikke høstes profit af daginstitutioner EL: Der skal ikke høstes profit af daginstitutioner Næste artikel Forening: Folkeskolens fysiske rammer forhindrer inklusion af børn med handicap Forening: Folkeskolens fysiske rammer forhindrer inklusion af børn med handicap