Ældreorganisationer: Frigiv 18 milliarder til renoveringer og ældreboliger

BYGGERI: Det er oplagt at bruge en del af Landsbyggefondens 18,4 milliarder kroner på at gøre flere almene boliger ældrevenlige og imødekomme den stigende efterspørgsel på plejeboliger og seniorbofællesskaber, mener Ældre Sagen og Danske Seniorer.

Ældre Sagen og Danske Seniorer tilslutter sig nu koret af aktører, der vil have regeringen til at sætte gang i 453 renoveringsprojekter i den almene boligsektor til i alt 18,4 milliarder kroner i regi af Landsbyggefonden. 

Det skal ske hurtigst muligt for at dæmpe coronakrisens negative indvirkninger på dansk økonomi, lyder ræsonnementet bag forslaget, som Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, BL, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, BAT-kartellet og Fagbevægelsens Hovedorganisation gik sammen om at underskrive allerede 14. marts. 

En frigivelse af midlerne i Landsbyggefonden vil ikke koste statskassen penge, da det er de almene lejere, som løbende indbetaler til fonden via huslejen, blandt andet med det formål at støtte renoveringer.

Login