DF: Ghetto-regning skal ikke bare sendes videre til lejerne

DEBAT: Regeringens ghettoudspil fejler, når det kommer til finansiering. Dansk Folkeparti støtter ikke op om, at almindelige lejere betaler regningen, skriver Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti. 

Af Hans Kristian Skibby (DF)
Erhvervspolitisk ordfører

Hvis det står til regeringen, skal Landsbyggefonden finansiere store dele af regeringens ghettoudspil. En udmelding, der bekymrer nærmest alle boligforeninger og faktisk også bekymrer Dansk Folkeparti.

Vi ser bestemt mange gode takter i regeringens udspil, men personligt har jeg svært ved at se rimeligheden i, at beboerne i landets almene boliger skal betale prisen for regeringens ghetto-opgør.

Det virker umiddelbart som en lidt letkøbt løsning at sende så stor en del af regningen for ghettoplanen videre til de mange lejere, der i årevis har betalt ind til Landsbyggefonden.

Derfor er DF også ganske skeptisk, når det gælder den finansielle del af regeringens ghettoudspil, og hvis vi på nogen måde skal bakke op om udspillets økonomi, skal vi som minimum have en garanti for, at landets mange ældre og svage borgere også fremadrettet får adgang til gode og billige almennyttige boliger.

En sådan garanti er imidlertid svær at forestille sig på nuværende tidspunkt!

Finansering af ghettoplan fejler stort
På trods af mange positive ting i ghettoplanen, herunder øgede muligheder for at opsige lejemål, hvor der bor kriminelle beboere, fejler planen fuldstændigt, når det gælder finansieringen.

Regeringen vil tage 12 milliarder kroner ud af Landsbyggefonden, som er en fond, der udelukkende består af de almene beboeres betalinger.

Pengene bliver indbetalt af lejerne, når deres boligafdelings realkreditlån udløber, og de er øremærkede til renoveringer af alle almene bebyggelser i Danmark.

Og nu vil regeringen nærmest beslaglægge lejernes sammensparede penge. Men var det de almene beboere, der pressede montagecirkulæret ned over boligforeninger?

Var det de almene beboere, der via inflation og skattebegunstigelse gjorde det attraktivt at købe eget parcelhus?

Var det de almene beboere, der vedtog de liberale love, der tillod indvandringen i Danmark?

Hvorfor er det så de almene beboere, der alene skal betale prisen for et opgør med de såkaldte ghettoer i Danmark

Regeringen har klart fremlagt en dybt urimelig finansieringsdel, som vi i Dansk Folkeparti ikke vil støtte.

Forrige artikel Handicaporganisation: Ældre og handicappede betaler for ghettoplan Handicaporganisation: Ældre og handicappede betaler for ghettoplan Næste artikel Brancheorganisationer: Enøjet energipolitik er blind for effektivisering Brancheorganisationer: Enøjet energipolitik er blind for effektivisering
 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Fonden er overflødig - at beslaglægge dens midler Grundlovsstridigt.

  Der er slet ikke brug for en Landsbyggefond for, har det offentlige behov for at opføre "billige" boliger, så kan det ske ved at organisere sig som selvejende boligforeninger, stiftelser. Man optager de nødvendige lån som så afdrages og forrentes til byggeriet er betalt. Har det offentlige haft omkostninger til garantistillelse o.a. afbetales og forrentes dette på samme måde. Den husleje der opkræves skal selvfølgelig afsætte midler til vedligehold og fornyelser. I takt med at lånene betales ned kan man så nedsætte lejen. Med en sådan konstruktion er ejere og lejere sidestillede og politikerne, lejerne eller andre kan ikke længere få adgang til boligforeningernes ejendom og formue.

  Konstruktionen som vi kender den nu strider mod Grundlovens garanti om ejendomsrettens ukrænkelighed. For det må være sådan, at i det øjeblik det offentlige har fået indfriet sit pant i en boligforenings ejendom, så træder ejendomsretten 100% i stedet og den kan staten ikke gøre indhug i.

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Stol aldrig på en DF'er

  De ledende medlemmer af Dansk Folkebedrag er ikke til at stole på. Det de siger/skriver afhænger - som her - af situationen. I dag vil DF være imod at pengene hentes i Landsbyggefonden. Men den dag, forslaget skal til afstemning i Folketinget, da stemmer DF selvfølgelig sammen med regeringen, og sådan er det hver gang.
  DF vil begrunde det med, "at vi alle må bære byrder", og at ghettoudspillet jo også kommer lejerne i det sociale boligbyggeri til nytte, så derfor er det kun rimeligt, at de også bidrager.

  Skibby har allerede opstillet en kattelem for at DF godt kan stemme for. Han skriver: "Derfor er DF også ganske skeptisk, når det gælder den finansielle del af regeringens ghettoudspil, og hvis vi på nogen måde skal bakke op om udspillets økonomi, skal vi som minimum have en garanti for, at landets mange ældre og svage borgere også fremadrettet får adgang til gode og billige almennyttige boliger".
  Løkke vil ikke have svært ved at overbevise Skibby og DF om, at fordi der hentes penge i Landsbyggefonden, så kommer det på ingen måde til at gå ud over "at landets mange ældre og svage borgere også fremadrettet får adgang til gode og billige almennyttige boliger".
  Det vil de forstat kunne få adgang til, og i øvrigt er det heller ikke det, der er på dagsordenen, men ved at lægge røgslør ud over hvad det drejer sig om, så forsøger Skibby at afspore diskussionen. Det skal han heller ikke denne gang få held med.

  Hvordan folk i parcelhusene, og velhaverne - hvis lydige redskab DF jo er - skal bidrage, det undlade DF at fortælle.

  DF vil dog som vanligt tage sig det dyrt betalt, og forlange stramninger og ubehageligheder, der går ud over vore muslimske medborgere, fx. frikadelleforbud, eller ingen særlige badedage i landets svømmehaller for muslimske kvinder. Og regeringen og Socialdemokratiet vil som vanligt
  imødekomme DF.
  Og hvordan kan jeg så være så sikker på, at DF vil stemme sammen med regeringen.? Fordi sådan plejer et at gå hver gang, der er noget der retter sig negativt mod "de fremmede".
  Løkke ved jo godt, at han kan få DF med hvad som helst, når det gælder om chikanere folk med ikke-vestlig baggrund.
  Ved finanslovens vedtagelse i 2015 fik regeringen indført, at der skulle ske en nedsættelse af boligydelsen for pensionister i det sociale boligbyggeri. Det stemte DF for - indtil der var medier, der opdagede hvad der var sket. Så fik DF kolde fødder, og trak sin støtte til finansloven.
  Underligt, for Tulle plejer ellers at være den nidkør vogter af den mindste detalje i årets finanslov, så hvordan kunne det her ske? Hvad var DF blevet lovet for at stemme for?
  Hvor om alting er, så begyndte Udbetaling Danmark at modregne i boligydelserne - på forventet efterbevilling. Og måtte så lave det hele om igen i februar, og sende den tilbageholdte boligydelse tilbage til pensionisterne igen. Ekstraregningen lød på ca. 5 mio kr. på grund af DF's sløseri, eller hvad det nu var, der skete.
  Jeg har fulgt DF nøje siden partiet blev stiftet i 96, og ved at man ikke kan stole på dem. Undres over, at der en nogen der kan og tør.

 • Anmeld

  lillian larsen

  fonden er ikke overflødig

  det er opsparingen i fonden, der gør at der kan renoveres uden huslejen stiger voldsomt, statens rentestøtte har de senere år været lig nul, da lejernes andel på ca 3 % plus fondens andel på 25% af resten har dækket beløbet. fondens andel er nemlig ikke af reelt rente, men af forventet rente, så staten har ingen udgift haft, faktisk indtægt kan der læses ud af bl`høringssvar, da det er staten der opkræver fondens -fiktive- andel og derefter sender til boligafdelingen. desuden er rentestøtte noget ALLE får, alment direkte da der ikke er noget overskud at fratrække renterne i, og alle andre indirekte via fradragsretten. som sagt har almene boliger de senere år-på grund af lave renter-INGEN rentestøtte fået!

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Nedrivninger.

  Hvordan stiller DF sig til tanken om nedrivninger af gode, sunde boliger med efterfølgende genhusninger af tusindvis af uskyldige lejere?.
  Nej smid de idioter, som ikke vil os på porten, ud af landet.