Ny debat: Er der behov for statslig arkitekturpolitik?

DEBAT: Hvad er årsagen til, at arkitekturen skal styres fra centralt hold, og hvad ville der ske, hvis vi satte arkitekturen fri? Det er temaet i en ny debat på Altinget. Mød panelet her.

Er der behov for, at staten skal have mål for, hvilke områder arkitekturen skal fokusere på i Danmark?

Det har vi i Danmark med Arkitekturpolitikken, der blev udfærdiget i 2014 af daværende kulturminister, Marianne Jelved (R). Fokus for politikken er fire områder, der skal:

  • fremme miljømæssig, social og kulturel bæredygtighed
  • understøtte borgerinvolvering og kommunale arkitekturpolitikker
  • uddanne børn og unge i arkitekturens potentialer og medbestemmelse
  • skabe international opmærksomhed om dansk arkitektur

Senest har nuværende by-, bolig- og transportminister, Ole Birk Olesen (LA), sagt til Arkitektforeningens årskonference, at arkitektur ifølge ham bør bygge på en aftale imellem bygherren og vedkommende, der har bestilt arbejdet - uden indblanding fra staten.

På trods af at arkitekturpolitikken er forankret under Kulturministeriets ressort, blev den melding modtaget med blandet mine, eftersom flere af deltagerne ved Arkitektforeningens årskonference ser by-, bolig- og transportministeren som en central aktør inden for arkitekturpolitikken.

Derfor spørger Altinget nu, om arkitekturpolitikken bør sættes fri, eller om der er behov for statslige regler for at sætte en fælles retning? Hvad ville der ske, hvis den ikke eksisterede?

Mød deltagerne i panelet her:

Natalie Mossin
Formand for Akademisk Arkitektforening.

Alex Ahrendtsen (DF)
Kulturordfører hos Dansk Folkeparti.

Katrine Lotz
Institutleder for bygningskunst, by og landskab på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Henrik Stjernholm
Tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune og nu indehaver af Stjernholm Arkitektur.

Rasmus Nordqvist (ALT)
Kulturordfører for Alternativet.

Mogens Jensen (S)
Kulturordfører for Socialdemokratiet.

Forrige artikel Arkitektforeningen: Kære Ole Birk – arkitekturpolitik er ikke smagsdommeri Arkitektforeningen: Kære Ole Birk – arkitekturpolitik er ikke smagsdommeri Næste artikel Tidligere stadsarkitekt: Arkitekturpolitik er den direkte vej til vækst Tidligere stadsarkitekt: Arkitekturpolitik er den direkte vej til vækst
Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

NY DEBAT: Skal energieffektiviseringer lægges på hylden, hvis vi alligevel skal fokusere på omstilling til grønne energikilder? Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling? Det spørger Altinget By og Bolig om i denne nye temadebat.