S: Arkitektur med fokus på fællesskabet får hverdagen til at hænge sammen

DEBAT: Det er en styrke, at vi har en arkitekturpolitik i Danmark, som får hverdagen til at hænge sammen, fordi den fastsættes med udgangspunkt i fællesskabet. Det skriver Mogens Jensen, kulturordfører i Socialdemokratiet.

Af Mogens Jensen (S)
Kulturordfører

Hver eneste dag mødes vi af arkitekturen. I byrummet, på jobbet, og i offentligheden.

Når arkitekturen er funktionel, som den ofte er i Danmark, så skænker vi den knap en tanke. Men det er arkitekturen, som dirigerer os gennem vores hverdag. Den udgør dermed rammen for vores liv og interaktioner.

Regeringens transport- og bygningsminister, Ole Birk Olesen (LA), har for nyligt udtalt, at arkitekturen kun bør være en sag mellem bygherren og den, der har bestilt arbejdet. Men den opfattelse er jeg lodret uenig i.

Jeg mener ikke, at arkitekturen skal være ureguleret. Det er en styrke, at vi har en arkitekturpolitik i Danmark, som får hverdagen til at hænge sammen, fordi den fastsættes med udgangspunkt i fællesskabet.

I den fælles arkitekturpolitik udgør staten et knudepunkt, der inviterer alle relevante aktører ind for at sikre borgerne og samfundet de bedste løsninger. Det er nødvendigt, for arkitekturen tjener mange vigtige formål.

For det første er arkitekturen for mennesket – og skal have mennesket i centrum.

Arkitekturen skal imødekomme både de gående, kørende og kravlende, de handicappede og de ældre. Vores fælles arkitektur skal med andre ord være let at begå sig i. Derfor får vi de bedste løsninger, når borgerne inddrages i beslutninger om arkitekturen.

Af samme grund ønsker vi, at kommunerne har en aktiv og inddragende arkitekturpolitik. Dertil skal mennesket ikke kun have noget at leve i – men også at leve for. God arkitektur inspirerer os og skaber kulturel merværdi i samfundet.

Nye behov opstår
For det andet understøtter arkitekturen vores velfærdssamfund.

I takt med at vores verden udvikler sig, opstår nye behov. Hospitaler, folkeskoler og universiteter vil med tiden skulle ny- og ombygges. Her spiller strategisk arkitektur en afgørende rolle for, om alt glider som smurt på landets institutioner.

Ved hjælp af god arkitektur kan alle landets borgere tilegne sig både hjælp og viden så let som muligt. Med en arkitekturpolitik med fokus på fællesskabet får vi altså mest ud af vores investeringer i velfærden.

For det tredje vil vores arkitektur bestå for eftertiden – og skal derfor være orienteret mod fremtiden.

Af den grund skal vores arkitektur bestå af bæredygtige løsninger. God arkitektur mindsker energi- og materialebrug og er dermed en langsigtet investering. Danskernes arkitektoniske håndværk er samtidig internationalt anerkendt.

Her skal staten være en medspiller, som gør vores omverden opmærksom på danskernes tidssvarende arkitektur. Både i vores egne klasselokaler og på internationale konferencer. Det vil øge eksporten og understøtte vækst og jobskabelse.

I Socialdemokratiets optik kan vi som samfund ikke leve med, at arkitekturen ikke har blik for disse tre formål. Dertil er den for vigtig. Derfor er det i mine øjne helt afgørende, at arkitekturen ikke går solo, som regeringens transport- og bygningsminister taler for, men forholder sig til det fællesskab, den skaber rammerne for.

Danmark ville være et fattigere land uden en arkitekturpolitik med fokus på fællesskab. Og derfor ønsker Socialdemokratiet et fortsat fokus på at understøtte både mennesket, velfærden og fremtiden gennem den danske arkitektur.

Forrige artikel Alternativet: Arkitektur er vores alles ansvar Alternativet: Arkitektur er vores alles ansvar Næste artikel DF-politiker: Lav en de Gaulle-beskyttelse af Ærøskøbing, Dragør, Faaborg og Helsingør DF-politiker: Lav en de Gaulle-beskyttelse af Ærøskøbing, Dragør, Faaborg og Helsingør
Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

NY DEBAT: Skal energieffektiviseringer lægges på hylden, hvis vi alligevel skal fokusere på omstilling til grønne energikilder? Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling? Det spørger Altinget By og Bolig om i denne nye temadebat.