Se kortet: Her er der flest og færrest almene boliger

BOLIGER: Landets boligminister er gået i brechen for flere almene boliger. Men hvor meget fylder almenboligerne i Danmark i dag, og hvordan har det udviklet sig over tid? Altinget giver dig overblikket.  

Det er pinedød nødvendigt, at der bliver opført flere almene boliger, hvis den sociale mobilitet skal sikres. Sådan sagde landets nye boligminister Kaare Dybvad (S) i et interview med Altinget i august.

De almene boliger står højt på boligdagsordenen for den nye regering. Men hvor stor en andel af den samlede boligmasse udgør de almene boliger i Danmark i dag? Hvordan har udviklingen set ud over tid, og hvor i landet er der flest og færrest almene boliger? 

Altinget giver dig overblikket her. På kortet nedenfor kan du se, hvor stor en andel de almene boliger udgjorde af boligmassen i landets 98 kommuner i 2019, 2009 og 2000. 

Kortene er baseret på tal, som boligminister Kaare Dybvad oplyste i et svar til et udvalgsspørgsmål fra Venstres boligordfører, Heidi Bank (V), i august. Kommunefordelingen for året 2000 er baseret på kommunestrukturen efter kommunalreformen i 2007.  

Almene boliger fylder på Vestegnen
Primo 2019 var der i alt 2.859.158 boliger i Danmark. Heraf udgjorde private udlejningsboliger 21 procent, andelsboliger 7 procent, ejerboliger 49 procent og almene boliger 22 procent.

De almene boliger begyndte for alvor at skyde op på Danmarkskortet i årene efter anden verdenskrig, da daværende statsminister Jens Otto Krag (S) satte skub i byudviklingen med et efterkrigsprogram. I dag udgør datidens byggerier 70 procent af landets almene boliger. Særligt på den københavnske vestegn, hvor over halvdelen af befolkningen i dag bor i almene boliger, blev der dengang bygget tæt.

Brøndby Kommune topper i dag som den kommune med den største andel almene boliger. 66 procent af boligerne i Brøndby er almennyttige, mens Gentofte Kommune placerer sig i den anden ende af skalaen med 5 procent almene boliger. 

Flere påbegyndte byggerier
I år 2000 udgjorde almene boliger på landsplan 19 procent af den samlede boligmasse. Primo 2019 udgør de almene boliger 22 procent.

Siden 2012 har der samtidig været en støt stigning i antallet af påbegyndte almene boligbyggerier. Antallet ser ud til at nå sit højeste for perioden i 2019, hvor der bliver påbegyndt byggeri af 4.600 flere almene boliger sammenlignet med 2018. Det viser tal fra Økonomisk Redegørelse august 2019, som finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede i sidste uge.

Påbegyndte byggerier dækker over første fase i opførelsen af almene boliger, hvor der bliver givet tilsagn til at starte boligbyggeriet.

Flere almene boliger
I dag giver planloven kommunerne mulighed for at kræve, at 25 procent nybyggeri er alment. Den procentsats skal hæves, hvis det står til den nye regering. Det fremgår af det såkaldte forståelsespapir, der i juni gjorde Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Her står der, at "kommunerne får mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt". Også den tidligere regering skubbede i den retning med ændringer i kommunernes grundkapitaltilskud, der skal skabe incitament til at bygge mere alment.

Forrige artikel Laura Lindahl er ny direktør i virksomhedsforening Laura Lindahl er ny direktør i virksomhedsforening Næste artikel Antallet af nye almene boligbyggerier slår rekord i 2019 Antallet af nye almene boligbyggerier slår rekord i 2019