V: Socialdemokratiets udflytningsplaner strider imod selveje-princip

DEBAT: Det er glædeligt, at Socialdemokratiet tilsyneladende har forstået alvoren i, at alting per automatik skal ligge i København, men de rammer dog skævt med deres seneste bud om udflytning af professionsuddannelser, skriver Mads Fuglede (V).

Af Mads Fuglede
Uddannelses- og forskningsordfører (V)

Mens Venstres ambition om at skabe vækst og virkelyst i hele Danmark længe har været kendt, så har det desværre været anderledes vanskeligt at blive klog på, hvad Socialdemokratiet egentlig mener.

Til gavn for hele Danmark
Siden Venstre genvandt regeringsmagten i 2015 har vi haft en klar ambition om at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele Danmark. Vores mål har været et Danmark i bedre balance, hvor styrelser og institutioner er tættere på borgerne og tættere på de opgaver, som skal løses.

Derfor har regeringen også taget hul på den største samlede udflytning af statslige arbejdspladser. Og første runde af udflytningerne forløber godt. Mere end 25 byer har fået nye arbejdspladser, og seneste status viser, at arbejdet skrider planmæssigt frem.

Under den tidligere socialdemokratisk ledede regering flyttede man flere statslige arbejdspladser ind til København, end man flyttede ud i landet. Og tal fra Finansministeriet viser endda, at der under den tidligere SR-regering var en nedgang i antallet af offentlige arbejdspladser i alle regioner på nær Region Hovedstaden.

Udflytning af professionsuddannelserne
Tidligere på året kunne man så læse i blandt andet Jyllands-Posten, at S-toppen bag lukkede døre havde bedt sit bagland om venligst at holde mund om de statslige arbejdspladser – det risikerede nemlig at skabe splittelse, måtte man forstå.

Nu tyder noget dog på, at Socialdemokratiet har lagt strategien om. I hvert fald er formand Mette Frederiksen begyndt at lufte ideen om, at man med inspiration fra udflytningen af de statslige arbejdspladser, som regeringen allerede har gennemført, også skal udflytte professionsuddannelserne.

Og selvom det naturligvis er glædeligt, at Socialdemokratiet tilsyneladende har forstået alvoren i vores strukturelle udfordringer, så mener jeg alligevel, at deres seneste bud rammer skævt.

Sagen er nemlig den, at forudsætningen for, at vi har kunnet udflytte de statslige arbejdspladser er, at de netop er statslige. De har med andre ord en institutionel karakter, der gør, at vi fra politisk hold kan træffe afgørelse om, hvordan de bør organiseres og hvor i landet, de bør placeres. Og her adskiller de sig altså grundlæggende fra de selvejende uddannelsesinstitutioner, som Mette Frederiksen nu forsøger at sidestille dem med.

Vores uddannelsesinstitutioner har i dag en meget høj grad af selvstyre, og det er for institutionerne et bærende princip, at beslutninger træffes så tæt på brugerne som muligt uden unødig indblanding fra centraladministrationen. Uddannelsers placering er en faglig vurdering på samme måde som uddannelsernes indhold er. Det er der i mine øjne ingen grund til, at vi politikere skal begynde at blande os i.

Strider mod principperne om selveje
Vi kan i Venstre se gode muligheder i en større geografisk spredning af uddannelsestilbuddene, men at foreslå et detailstyre af selvejende institutioner i stil med Mette Frederiksen, strider altså grundlæggende imod principperne om selveje.

Udflytning er en del af løsningen på en række alvorlige udfordringer, og det er bestemt positivt, at Socialdemokratiet tilsyneladende er blevet klogere og bevæger sig stadig længere væk fra en automatreaktion om, at alting per automatik skal ligge i København.

Men at bryde med veletablerede principper og praksisser i forsøget på at komme til orde i debatten, det løser vi altså ikke ret mange af vores udfordringer ved.

Forrige artikel Asfaltindustrien til kommunalpolitikere: Her er tre tiltag, der vil skabe vækst Asfaltindustrien til kommunalpolitikere: Her er tre tiltag, der vil skabe vækst Næste artikel Lejernes Landsorganisation: Fem anbefalinger før kommunalvalget Lejernes Landsorganisation: Fem anbefalinger før kommunalvalget
BL vil koordinere viden om bæredygtigt byggeri

BL vil koordinere viden om bæredygtigt byggeri

VERDENSMÅL: Det skorter på krav om bæredygtighed, når den almene sektor skal renovere, lyder kritikken. BL vil nu stå i spidsen for at indsamle og koordinere viden, der skal fremme bæredygtigt byggeri.