Journalister i Presselogen ved afslutningsdebatten 2008
De store partiers gruppeformænd vil have regler for journalisters daglige færden i Folketinget efter et bestemt besøg af en journalist fra nu hedengangne Nyhedsavisen. (Foto: Rasmus Nielsen/Altinget.dk)

Thor P. irettesætter journalist

17. september 2008 kl. 18:41
NYHED: Journalisternes arbejdsmetoder på Christiansborg er til debat, efter en journalist har fået skarp påtale af Folketingets formand.
| Flere

"En fuldstændig uacceptabel adfærd".

Således betegner Folketingets formand Thor Pedersen (V) i et brev den adfærd, som journalist Leny Malacinski fra den nu lukkede Nyhedsavisen udviste, da hun i forbindelse med sit journalistiske arbejde aflagde Folketinget besøg.

Med sig havde hun en tyrkisk far bosat i Tønder med sin udviste 14-årige søn. De var kernen i en artikel om, at sønnen skulle sendes tilbage til Tyrkiet. Sammen ville de banke på forskellige politikeres døre for at få en forklaring på sagen.

Leny Malacinski forstår ikke, hvorfor hun ikke har fået lov til at forklare sig i sagen og stiller sig uforstående over for irettesættelsen af sin arbejdsmetode.

"Hvis det, som jeg har gjort, skal være forbudt på Christiansborg, så skal det jo være forbudt overhovedet at banke på døre, og det er noget som Christiansborg-journalister gør hver eneste dag. Det er rystende banalt, det vi har gjort - det er jo ikke skjult kamera," siger Leny Malacinski.

Proforma-aftale med SF'er
Altinget.dk har set på sagens forløb, der førte til den forkætrede artikel (se link)  i Nyhedsavisen den 29. august - i øvrigt avisens sidste udgave overhovedet. 

I Folketingets portvagt fortæller Leny Malacinski, at hun har en aftale med SF's socialordfører Özlem Cekic. Portvagten ringer op til Özlem Cekic. Hun bekræfter, at hun har en aftale med journalisten og de to gæster. De får klistret gæstekort på blusen og får lov at gå til SF'erens kontor. De tre og en fotograf begiver sig dog ikke mod Özlem Cekic's kontor, men bevæger sig i stedet rundt på gangene for at banke på døre.

Både Leny Malacinski og Özlem Cekic bekræfter, at de ikke havde til hensigt at mødes, men at journalisten via en aftale med en politiker blot skulle have adgang til Borgen med de to gæster, da det ellers ikke er tilladt for journalister at have gæster med. Özlem Cekic fortæller, at hun ikke tænkte videre over, hvad journalisten og gæsterne skulle foretage sig på Christiansborg.

"Leny Malacinski har misbrugt min tillid, og jeg troede, at hun kendte reglerne på Christiansborg. Jeg vidste ikke, at journalisten havde en fotograf med, og at de ville tage politikerne på fersk gerning. Det er sket i min mest grønne periode, og Thor Pedersen har forklaret mig, at Folketinget er et vigtigt hus, og man skal være opmærksom på, hvem der kommer ind. Jeg har ikke sat mig ordenligt ind i reglerne," erkender Özlem Cekic over for Altinget.dk.

"Meget grænseoverskridende"
Leny Malacinski, den tyrkiske far og søn samt fotografen banker på Venstres integrationsordfører Karen Ellemanns dør til kontoret. Idet hun åbner døren, introducerer journalisten sig selv og familien og begynder derefter at interviewe integrationsordføreren om familiens sag i Udlændingeservice.

Den medfølgende fotograf venter nogle minutter og tager derefter billeder af situationen. Ifølge journalisten selv bliver hun, fotografen og de to parter uden for dørtrinnet og træder ikke på noget tidspunkt ind på kontoret.

Dagen efter bringer Nyhedsavisen artiklen: "Udvist dreng bankede på hos Venstres familieordfører". I artiklen er Karen Ellemann citeret for at sige: "Det er meget grænseoverskridende for mig, at I pludselig står ved min dør med et kamera oppe i hovedet på mig".

Samme dag som artiklen er trykt, sender Karen Ellemann en skriftlig klage til Venstres gruppeformand Hans Christian Schmidt. Heri beder hun Folketingets Præsidium tage sagen op med henblik på en stramning af journalisters adgangsforhold til Christiansborg.

Tidligere chefredaktør på Nyhedsavisen Simon Andersen kalder det "en fuldstændig absurd opførsel" fra Folketingets og politikernes side.

"Jeg opfatter alt det ævl med hvem kom ind hvordan som et latterligt forsøg på at fjerne fokus fra artiklen. Her er en borger, som føler den politik, der føres - værsgo' og tag stilling til det. Det bør en politiker kunne. Og der er ikke tale om et tv-kamera, der snurrer, men en fuldstændig almindelig samtale," siger Simon Andersen.

Gentagne eksempler på journalisters dårlige opførsel
Dagen efter Karen Ellemanns klage modtager Folketingets formand Thor Pedersen en samlet klage underskrevet af både Venstres gruppeformand Hans Christian Schmidt og Socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen. De to giver udtryk for, at journalister gentagne gange ikke respekterer politikernes arbejdsplads. Og foreslår regler for journalisters gang på Borgen.

De peger på, at folketingsmedlemmer skal have ret til at afslå at udtale sig, at det er uacceptabelt, at journalister uopfordret går ind på medlemmernes kontorer og tænder for kamera eller båndoptager og begynder at interviewe. Og at det er uacceptabelt, at journalister uden aftale kan tage parter med i en sag med ind på Christiansborg for at konfrontere folketingsmedlemmer med dem.

Drøfter journalisters arbejdsvilkår
Samme dag beder Thor Pedersen om et møde med Presselogens formand, DR-redaktør Henning Olsson, da han modtager den samlede klage fra Hans Christian Schmidt og Carsten Hansen.

Henning Olsson kalder Presselogens bestyrelse til en drøftelse af sagen om journalisters arbejdsvilkår på Christiansborg, men understreger, at Presselogen ikke kan tage stilling til sagen, da journalisten ikke er medlem af Presselogen. Han ser dog ikke nogen anledning til stramninger af journalisters arbejde på Christiansborg.

"Der er ikke brug for et firkantet regelsæt, for dagligdagen fungerer fint herinde, men engang imellem opstår der en situation, og så drøfter vi den," siger Henning Olsson.

Folketingets formand Thor Pedersen har ikke ønsket at medvirke i artiklen.

Dokumentaion

Brev fra Folketingets formand til Nyhedsavisens journalist:

Kære Leny Malacinski,

Den 29. august 2008 bragte Nyhedsavisen en artikel, som du havde skrevet, med overskriften "Udvist dreng bankede på hos Venstres familieordfører."

Fra Folketingets Portvagt er det blevet mig oplyst, at du for at få adgang med dine ledsagere løj overfor vagterne og meddelte, at du havde en aftale med Karen Ellemann og at du kendte vejen til hendes kontor. Karen Ellemann har oplyst, at du ikke havde en aftale med hende, hvilket du også skriver i artiklen.

Du var ledsaget af en far og hans udviste 14-årige søn samt en fotograf, og da du - efter at have spurgt om vej i Venstres Pressetjeneste - ankommer til Karen Ellemanns kontor bliver der uden varsel taget billeder og stillet spørgsmål til Karen Ellemann, idet hun åbner døren. Du havde samtidig ingen respekt for, at Karen Ellemann - som du selv skriver - fortæller dig, at hun føler sig forulempet på sit eget kontor.

Efter drøftelse i Folketingets Præsidium, vil jeg på vegne af Præsidiet meddele dig, at vi finder din adfærd fuldstændig uacceptabel.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen

 ----

Svar fra Nyhedsavisens journalist til Folketingets formand:

Kære Thor Pedersen,

Jeg har modtaget brev fra dig på vegne af Folketingets Præsidium den 9. september 2008.

Heri skriver du, at du på vegne af Præsidiet finder min "adfærd fuldstændig uacceptabel" med henvisning til en artikel bragt i Nyhedsavisen den 29. august 2008.

Jeg skal gøre dig opmærksom på, at gennemgangen af sagen bygger på fejl.

Jeg selv, min fotograf og faderen og den udviste søn var gæster af SFs medlem Øzlem Sara Cekic. Med dette henvendte jeg mig til portvagten i receptionen. Portvagten ringede herefter til Cekic, som bekræftede, at vi var hendes gæster, hvorefter faderen og sønnen fik uddelt et gæstemærke, som henviste til Cekic.

Portvagten forklarede os derefter vejen op til medlemmets kontor.

Jeg har således ikke hævdet, at vi skulle være gæster af Karen Ellemann.

Forløbet kan bekræftes af Cekic selv og burde fremgå af vagtens kalender eller gæsteliste, hvis sådan en føres.

Jeg er selvsagt forundret over, at Folketingets Præsidium beskylder en journalist for noget så alvorligt som at lyve sig adgang til Folketinget.

Især når beskyldningen bygger på, at Folketingets formand har undladt at høre journalisten selv, hvilket kunne have opklaret misforståelsen, samt undladt at søge denne beskyldning bekræftet i en kalender.

Jeg skal desuden gøre opmærksom på, at vi på intet tidspunkt er inden for på Karen Ellemanns kontor, som det anføres i dit brev. Vi stod alle fire uden for kontoret, mens samtalen blev ført, hvilket der også foreligger fotodokumentation for.

Selve samtalen foregår ganske roligt.

Karen Ellemann gør opmærksom på, at hun finder situationen "grænseoverskridende."

På intet tidspunkt siger Karen Ellemann dog, at hun ikke ønsker at blive interviewet eller fotograferet. Hun afbryder ikke samtalen for at gå tilbage på sit kontor. Tværtimod bliver hun i døråbningen og taler i flere minutter med faderen og den udviste søn om deres situation. Hun spørger blandt andet den 14-årige dreng, hvorfor hans mor ikke vil have ham boende hos sig. Faderen spørger hun blandt andet om, hvorfor han ikke har fået sønnen til Danmark på et tidligere tidspunkt. Karen Ellemann tilbyder endda at mødes med faderen dagen efter for at diskutere hans sag.

Jeg skal understrege, at mit ærinde på Christiansborg blev udført i god ro og orden med høflig og korrekt introduktion af mig selv og mine ledsagere. Vi har under hele samtalen stået på gangen og er ikke trådt ind på et kontor. Det er heller ikke korrekt, at jeg ikke skulle have haft respekt for, at Karen Ellemann følte, at situationen var grænseoverskridende. Samtalen slutter nemlig på almindelig vis, da Karen Ellemann afbryder samtalen, fordi hun har en anden aftale.

Jeg skal desuden understrege, at det er gængs arbejdsmetode for journalister at banke uanmeldt på dørene til Christiansborg-politikerne, hvilket sker hver eneste dag.

Jeg skal dertil bede om en berigtigelse af beskyldningen til undertegnede samt Folketingets Presseloge og de involverede og orienterede parter om, at Nyhedsavisen skulle have løjet sig adgang til Folketinget. Folketingets formand kan ikke være tjent med at stå som afsender af denne urigtige påstand, ligesom jeg som journalist ikke være tjent med, at Folketingets formand viderebringer så alvorlige beskyldninger.

Venligst.

Ms. Leny Malacinski
Journalist

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ:
Nyeste artikler med Hans Christian Schmidt:
Sort pil 13/5/2020: B 173 (Transport- og Boligministeriet)
Sort pil 12/5/2020: Det skal forsvarsministeren nå inden sommerferien
Nyeste artikler med Henning Olsson:
Sort pil 27/10/2010: TV 2-ikon stopper i Presselogens bestyrelse
Nyeste artikler om Folketingets Presseloge:
Sort pil 27/10/2010: TV 2-ikon stopper i Presselogens bestyrelse
Sort pil 18/8/2007: Hurtig udskiftning på de politiske lederpladser
Nyeste artikler om Nyhedsavisen:
Sort pil 8/9/2006: Få gode blogs om dansk politik
Sort pil 20/8/2006: Politisk journalistik i light udgave