Bestemmer dine holdninger, hvilket parti du stemmer på – eller bestemmer dit parti dine holdninger?

VÆLGERADFÆRD: Din stemme afgøres af nogle komplicerede psykologiske processer og et utal af variabler: frekvensen af hajangreb, dine gener og din loyalitet over for et parti.

Af Mikkel Borris
Journalist

Den 18. juli 1940 brød Franklin D. Roosevelt en uskreven regel og lod sig nominere som præsidentkandidat for en tredje embedsperiode. Alt imens indledte sociologen Paul Lazarsfeld og en række forskere fra Columbia University det, der skulle blive det første moderne forskningsprojekt i vælgeradfærd og holdningsdannelse.

Under valgkampen fulgte forskerne en gruppe borgere fra Erie County, Ohio for løbende at måle effekten af de politiske kampagner. Fire år senere publicerede de det overraskende resultat i bogen The People's Choice. Her viste det sig, at politiske kampagner slet ikke havde den effekt, man forestillede sig. I stedet var stabile faktorer som sociale relationer, religion og klassetilhørsforhold det mest afgørende for placeringen af krydset.

Login