Danmark ned på OECD-liste over privatforbrug

5. december 2012 kl. 9:33
FORBRUG: Det private forbrug pr. indbygger ligger nr. 14 i OECD – en nedgang fra en 6. plads i 1970, fremgår det af nyt CEPOS-notat.
| Flere

Tænketanken CEPOS udsender i dag et notat, der belyser det private forbrug pr. indbygger i OECD-landene. I opgørelsen er der taget højde for prisniveauet i de enkelte lande. Dvs. det private forbrug er opgjort i købekraftskorrigerede værdier. Og også på dette felt er Danmark på vej ned af OECD's lister.

”Det private forbrug pr. indbygger i Danmark er det 14. højeste blandt 34 OECD-lande i 2011. Danmark ligger lavere end gennemsnittet i OECD og i Euro-land. Går man tilbage til 1970, lå det private forbrug i Danmark nr. 6 blandt de pågældende lande og højere end OECD-gennemsnittet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS, i en pressemeddelelse.

"Når det private forbrug pr. indbygger er faldet så markant, hænger det bl.a. sammen med, at danske politikere har opprioriteret offentligt forbrug på bekostning af privat forbrug. Det offentlige forbrugs andel af BNP er siden 1970 øget med 8,1 pct. point, mens det private forbrug er reduceret med 8,4 pct. point. Stigningen i det offentlige forbrug er bl.a. finansieret gennem en forhøjelse af skattetrykket på 9,6 pct. af BNP siden 1970. Det har betydet, at det offentlige forbrug som andel af BNP ligger Danmark nr. 1 blandt 34 OECD-lande,” fortsætter Mads Lundby Hansen.

"Politikerne kan i de kommende år overveje at konvertere offentligt forbrug til privat forbrug. Det kan f.eks. ske ved at køre med nulvækst i det offentlige forbrug frem til 2020. Det vil reducere det offentlige forbrugs andel af BNP, og det vil frigøre ca. 30 mia. kr. til lavere skat," mener cheføkonomen.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK