Kenneth Thue: Fløjpartierne kan forklare det magtskifte, der synes på vej i dansk politik

KLUMME: Dansk Folkeparti og Liberal Alliance bløder masser af stemmer, mens både Enhedslisten og SF trækker pænt med stemmer til sig. I denne klumme ser Kenneth Thue Nielsen nærmere på udviklingen i partiernes styrkeforhold gennem hele 2018.

De sidste 12 måneder har meningsmålingerne indikeret, at regeringen skifter farve efter næste folketingsvalg.

I Altingets kvalitetsvejede gennemsnit af meningsmålingerne har partierne i rød blok fået mindst 50 procent af stemmerne og mindst 90 af de 175 danske mandater i alle målinger siden november 2017.

Og dagens Altinget-snit af meningsmålingerne bekræfter tendensen. Målingen viser, at partierne i rød blok står til 51 procent af stemmerne.

Højrefløjens store stemmetab
Hovedforklaringen på vælgerskreddet fra blå mod rød blok skal findes hos Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Begge partier står til markante tilbagegange set i forhold til valgresultatet fra 2015. De to partier står samlet set til at miste mere end hver femte vælger.

Dansk Folkeparti står til det største valgnederlag i partiets historie. Siden partiet i 1998 kom i Folketinget for første gang, har alle valg givet fremgang til Dansk Folkeparti – dog med undtagelse af en tilbagegang på 1,7 procentpoint ved valget i 2011. Som det fremgår af tabel 1, står Dansk Folkeparti aktuelt til en tilbagegang på omkring 3,2 procentpoint af vælgerne.

Liberal Alliance står ligeledes til en markant tilbagegang. Ved folketingsvalget i 2011 – hvor Liberal Alliance var på stemmesedlerne for første gang – fik partiet 5 procent af stemmerne. Folketingsvalget i 2015 blev en succes for partiet, der nu havde tilslutning fra 7,5 procent af vælgerne. Aktuelt ligger Liberal Alliance med en tilslutning på omkring 4,7 procent af stemmerne og står således til at få et skidt valg.

Venstrefløjen vokser
På venstrefløjen har både Enhedslisten og SF vokseværk. Begge partier ligger pænt over valgresultaterne fra 2015. Den aktuelle fremgang til de to partier bidager i høj grad til at forklare, hvorfor meningsmålingerne i mere end et år har spået, at vi kan være på vej mod en ny regering efter næste valg.

Enhedslisten står til en fremgang på omkring 1,1 procentpoint og SF til en fremgang på omkring 1,4 procentpoint af stemmerne. 

Det gamle og det nye
De Radikale er det eneste af de fire gamle partier, som står til en markant fremgang. Partiet havde et skidt valg i 2015 med tilslutning fra blot 4,6 procent af vælgerne. Aktuelt står til en fremgang på 1,5 procentpoint.

Nye Borgerlige ser ud til at komme i Folketinget. De seneste 3-4 måneder har langt hovedparten af de offentliggjorte meningsmålinger givet partiet en tilslutning på mindst to procent af stemmerne. I de nyeste målinger ligger partiet til at få omkring 2,7 procent af stemmerne.

For dem, der har en særlig interesse i meningsmålinger, bliver partiet spændende at følge. Hvis partiet skulle ende med en tilslutning på lige under to procent, vil det medføre et betydeligt stemmespild for partierne i den blå blok. Et sådant stemmesplid vil statistisk set give den røde blok en yderligere margin til partierne i blå blok.  

Gå selv på opdagelse
I figurerne nedenfor kan du selv gå på opdagelse blandt alle partierne. Du kan se udviklingen i partiernes meningsmålinger gennem hele 2018, du kan sammenligne med valgresultatet, og du kan følge et gennemsnit for hvert af partierne baseret på de nyeste ti meningsmålinger. God fornøjelse.

Socialdemokratiet (A)

Socialdemokratiet står til et valgresultat ligesom det, partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 26,3 procent i meningsmålingerne mod 26,3 procent ved valget i 2015. Socialdemokratiet startede 2018 med rigtigt gode målinger, der hovedsageligt svingede mellem 28 og 30 procent af stemmerne. Derefter fulgte et halvt år med faldende målinger. Siden sommerferien har tendensen været, at Socialdemokratiet ligger stabilt omkring sidste valgresultat.

Radikale (B)

Radikale står til et langt bedre valgresultat, end partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 6,1 procent i meningsmålingerne mod 4,6 procent ved valget i 2015. De Radikale indledte året med målinger svarende til resultatet ved sidste folketingsvalg. Men siden april måned har tendensen været, at partiet stiger i målingerne. Partiet ligger aktuelt omkring 1,5 procentpoint højere end ved sidste valg og står til at få den største fremgang blandt de partier, som allerede er repræsenteret i Folketinget.

Konservative (C)

Konservative står til et bedre valgresultat, end partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 4,1 procent i meningsmålingerne mod 3,4 procent ved valget i 2015. Ved indgangen til 2018 lå partiet omkring 1 procentpoint over valgresultatet. Partiet dalede en smule i tilslutning i perioden fra før til efter sommerferien. Siden begyndelsen af oktober har Konservative oplevet en svag fremgang i meningsmålingerne.

Nye Borgerlige (D)

Nye Borgerlige står til at komme i Folketinget. Partiet ligger aktuelt til omkring 2,7 procent i meningsmålingerne og har dermed en lille margin ned til spærregrænsen på 2 procent af stemmerne. I første halvdel af 2018 lå partiet og balancerede omkring spærregrænsen og hovedparten af målingerne indikerede, at partiet ikke ville komme i Folketinget. Efter sommerferien har partiet øget tilslutningen og ligget stabilt omkring 2,7 procent af stemmerne. Nye Borgerlige ser ud til at opsamle nogle af de stemmer, som andre borgerlige partier står til at tabe.

SF (F)

SF står til et bedre valgresultat, end partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 5,6 procent i meningsmålingerne mod 4,2 procent ved valget i 2015. I årets første fem måneder oplevede SF en tydelig fremgang og mange målinger gav partiet en tilslutning på mere end 6 procent af stemmerne. Siden september har SF ligget stabilt omkring cirka 5,5 procent.

Liberal Alliance (I)

Liberal Alliance står til et langt dårligere valgresultat, end partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 4,7 procent i meningsmålingerne mod 7,5 procent ved valget i 2015. Liberal Alliance har udmærket sig ved relativt små udsving i meningsmålingerne gennem hele 2018. Tilslutningen har svinget mellem cirka 4 og 5,5 procent af stemmerne. Og siden september har partiet ligget stabilt omkring cirka 5 procent af stemmerne. Partiet står aktuelt til at få den næststørste tilbagegang af alle Folketingets partier.

Kristendemokraterne (K)

Kristendemokraterne står til et valgresultat ligesom det, partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 0,8 procent i meningsmålingerne mod 0,8 procent ved valget i 2015. Gennem hele 2018 har langt hovedparten af meningsmålingerne givet Kristendemokraterne en tilslutning på mellem 0,5 og 1 procent af stemmerne. Der ser således meget svært ud i forhold til at opnå repræsentation i Folketinget.

Dansk Folkeparti (O)

Dansk Folkeparti står til et langt dårligere valgresultat, end partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 17,9 procent i meningsmålingerne mod 21,1 procent ved valget i 2015. Dansk Folkeparti står dermed til den største tilbagegang ved et folketingsvalg, siden partiet opstillede for første gang ved valget i 1998. Set over hele 2018 har udsvingene i Dansk Folkepartis meningsmålinger været ret små. Hovedparten af målingerne har gennem hele sidste år svinget mellem 16 og 18 procent af stemmerne. Dansk Folkeparti står aktuelt til at få den største tilbagegang af alle Folketingets partier. Det skal imidlertid bemærkes, at partiet de seneste 2-3 måneder har oplevet en svagt stigende tilslutning i målingerne.

Venstre (V)

Venstre står til et dårligere valgresultat, end partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 18,3 procent i meningsmålingerne mod 19,5 procent ved valget i 2015. Venstres 2018 kan deles op i to halvdele set i forhold til meningsmålingerne. I første halvår af 2018 lå partiet nogenlunde stabilt omkring resultatet ved sidste folketingsvalg. Meningsmålingerne viser imidlertid, at Venstre i andet halvår af 2018 har dalende tilslutning blandt vælgerne.

Enhedslisten (Ø)

Enhedslisten står til et bedre valgresultat, end partiet opnåede ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 8,9 procent i meningsmålingerne mod 7,8 procent ved valget i 2015. Enhedslisten indledte 2018 med målinger over valgresultatet fra 2015. Partiets målinger toppede omkring april efterfulgt af en støt tilbagegang frem til oktober 2018. I årets sidste måneder har partiet oplevet en fremgang i målingerne.

Alternativet (Å)

Alternativet står til et dårligere valgresultat, end partiet fik ved folketingsvalget i 2015. Partiet ligger aktuelt til omkring 4,1 procent i meningsmålingerne mod 4,8 procent ved valget i 2015. Alternativet startede første halvår 2018 med målinger, der lå en smule under valgresultatet. Derefter fulgte en markant opblomstring frem mod oktober 2018. Siden oktober 2018 har Alternativt oplevet et tydeligt fald i tilslutning.

Forrige artikel Kenneth Thue: Er Venstres krise afbødet eller afblæst? Kenneth Thue: Er Venstres krise afbødet eller afblæst?
 • Anmeld

  Johanna · Haas

  God nyhed, der lover godt for fremtiden, hvis S kan læse skriften på væggen

  Lys nyhed en lørdag formiddag, der vejrmæssigt set er lidt grå i det. Hvis billedet rent faktisk holder ved det kommende folketingsvalg eller bliver endnu bedre for rød blok, vil jeg håbe, at S ser skriften på væggen og finder andre veje end det tætte samarbejde med DF, som Mette Frederiksen ellers nærmest har markedsført, som var der tale om en kongelig forlovelse mellem hende selv og Thulesen Dahl.
  Vælgerne skal ikke snydes med mere af det samme , hvis vi på valgdagen lige så tydeligt ønsker noget andet, som meningsmålingerne pt. viser. Landet kan ikke holde til videre frem de facto at blive regeret af DFs Blut und Boden ideologi på det udlændingepolitiske område.
  Det bør S forstå. Det har ikke været rart at bevidne, hvordan Lars Løkke finanslovsforhandling efter finanslovsforhandling har bøjet sig for DFs krav. Også Sass Larsen (S) som på det udlændingepolitiske område er partiets grå eminence med integrationsordfører Tesfay (S)som frontfigur,må indse, at der skal en ny udlændingepolitik til, hvis man skal have vælgerne med sig.
  Men da jeg husker Bødskovs (S) tid som integrationsminister, og da jeg finder de fleste af Tesfays (S) udlændingepolitiske udtalelser meget populistiske vil jeg for en sikkerheds skyld opfordre til, at man ved det kommende valg stemmer på partier, der tydeligt tilkendegiver, at man kan være flygtning eller indvandrer eller barn aller barnebarn af en flygtning eller indvandrer og samtidig være lige så dansk,som alle andre og have lige så meget ret til at være her i landet som enhver anden borger.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Det er medierne som afgør valget - specielt DR og TV2 som magten udnytter fuldt ud.....

  Medierne er nøglen til et godt valg og nu fik DR kniven og rettede ind med at X-Factor blev tvangsflyttet til TV2 af den politiske adel på Borgen ? Var det efter nøje juridiske eller politiske overvejelser, at DR efter at have flyttet X-Factor lod statsminister Lars Løkke Rasmussen optræde som Matador specialist fredag kl. 20.00 hvor han kunne vinde en kurv som kom ned fra loftet ? Var det efter nøje juridiske/politiske overvejelser at Mette Frederiksen fik mulighed for at optræde som specialist i Olsen banden fredag kl. 20.00 i stedet for X-Factor ? Nu ligner Lars Løkke jo advokat Jørgen Varnæs på flere punkter lige som Mette Frederiksen har flere fællestræk med Yvonne fra Olsen Banden. Eller et program hvor Simon Emil Ammitzbøll-Bille optræder anstrengt storgrinende af sine egne dumheder ? Var det politiske eller juridiske hensyn som DR tog ?

  Og hvilken politisk pris har TV2 så betalt for X-Factor som de fik gratis til udsendelse netop fredag kl. 20.00 ? TV2 sender nu "Guds bedste børn" , Børn i de radikale kristne frikirker bliver udsat for voldsomme religiøse ritualer og dæmonuddrivelser. Dette kort tid før valget udskrives for at sværte Kristendemokraterne som man helst ikke ser bliver tungen på vægtskålen efter valget. Man vil gerne udstille de kristne som rabiate frikirker der er onde ved børn - og det lige før de kristne fik samlet stemmer nok til at opstille. Perfekt timing så magtskiftet er klar på Borgen. Det er nemt for akademikerne at sværte de kristne lige før valget.

  Akademikerne har sat sig på over 60 % af pladserne på Borgen med hele 55 jurister og kun 2 valgte repræsentanter ud af 179 til at varetage lejernes interesser i det repræsentative demokrati. Bror og søster er begge ministre eller skifter blot plads på ministerposten og får begge ekstra millioner for dette skifte. Familie klanerne sætter sønner og døtre ind på klanernes politiske poster lige som i Afrika. Akademikerne vælter direkte fra fredagsbaren på universitetet og ind på Borgen hvor de møder de andre fra fredagsbaren i centraladministrationen. Erhvervserfaring foragtes og de akademiske broderskab uddanner færre læger til stadig flere ældre, men stadig flere jurister til at bortforklare hvorfor der ikke er rene instrumenter til operationerne på de nye super syge huse som også mangler læger.

  SKAT udvikler stadig IT systemer som ikke virker og ud over EFI har man nu også gang i ejendomsvurderings systemet til 840 millioner som naturligvis er blevet forsinket med mindst yderligere et år og ekstra 700 millioner. Der er fest hos IT leverandørerne til SKAT som stadig kan malke løs som de plejer. Og så har SKAT besluttet at lade Amazon stå for IT driften af deres nye IT system fordi Amazon kan tilbyde lavere priser fordi de ikke betaler skatter og afgifter som alle andre. SKAT støtter dermed selskaber som ikke betaler skatter og afgifter hvorfor de kan underbyde danske leverandører. Akademikerne på Borgen synes det er helt i orden og har derfor besluttet at SKAT skal belønnes med 7 nye direktioner med hof på byens dyreste adresser. www.fra1til7.dk

  Dansk politik er en lukket fest for akademikere som systematisk forgylder sig selv og forarmer samfundet. Alle "nye" partier er blot akademiske parti beduiner fra de gamle akademiske partier og medierne støtter denne form for demokrati. Den politiske adel på Borgen er værre end den oprindelige adel og de er lige så svære at komme af med.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Realpolitik det nye trend ?

  Hvis nu man tager socialdemokratiet ud af ligningen for de partier som er i opposition til den nuværende regering.
  Så vil Enhedslisten - socialistisk Folkeparti - det radikale Venstre og Alternativet på en god dag tilsammen kunne opnå 25-26% af stemmerne.
  Så hvad vil de partier stille op hvis de trækker støtten til socialdemokratiet ?
  Resultatet kan kun blive at de styrker Løkkes kandidatur til en ny periode som statsminister.
  Så drop alle de ultimative krav og begynd på at føre realpolitik i stedet for hvis det virkelig er forandringer og politisk indflydelse de ønsker.
  Engang imellem kan jeg godt have min tvivl herom.

 • Anmeld

  otto herskind jørgensen

  for landets og samvittighedens skyld

  - ville det være godt om socialdemokratiet og venstre fandt sammen om konsistent politik i en garanteret 4-årig valgperiode. Hvem skulle finde sammen om at vælte en sv-regering? Og landet/borgerne kunne nok også forlige sig med at betale tryghed med at skulle "nøjes" med de reformer, de to partier kunne enes om. Der kunne måske også blive plads til et parti mere for folketingsflertallets skyld,men skiftende flertal ville understrege centrum-karakteren.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dansk Folkeparti sidder på magten i Danmark......

  .....i modsætning til Sverigesdemokraterne som holdes uden for indflydelse.

  Og hvad har Dansk Folkeparti nogensinde skabt af resultater for danske borgere ud over at forgylde egen partiledelse samt skabe problemer for alle fremmede fra udlandet uanset om de bidrager positivt til det danske samfund eller kun tilfører det danske samfund kriminalitet og ghetto problemer. Danske Folkeparti lever af at fastholde problemerne og forværre dem i stedet for at løse dem.

  Dansk Folkeparti er blevet et kynisk midterparti som nemt kan spille de gamle trætte partier ud mod hinanden og det gøres med stor glæde.

  Dansk Folkeparti påstår de varetager danskernes interesser, men resultaterne udebliver og alt handles politisk som på et græsk marked.

  Ledelsen i Dansk Folkeparti tager sig godt betalt med poster som giver ledelsen ekstra indtægter som til Pia Kjærsgaard mand der som statsrevisor holder øje med konen. Kristian Thuelsen Dahl og Peter Skaarup sidder sammen med bijobs dommere i landsskatteretten på lukkede møder og afsiger politiske kendelser til fordel for SKAT mod betaling fra SKAT. Grundlovens bestemmelser om magten tredeling gælder ikke for dommere og medlemmer af Folketinget. Og modstanden mod misbrug af EU midler gælder naturligvis ikke når det er ledelsen af Dansk Folkeparti som misbruger EU midlerne.

  Det tog lang tid før Dansk Folkeparti fik politisk indflydelse og adgang til de offentlige kasser, men nu rager partiets ledelse til sig som alle de gamle klan partier. Vi kan stemme på mere af det samme eller endnu mere af det samme tilsat Dansk Folkeparti. Korruptionen og magtmisbruget har aldrig været værre end nu. Politikere og dommere dækker over ulovlighederne.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Sindelagskontrol eller fri debat?

  Jeg er enig i det synspunkt, at det i høj grad er medierne som afgør valget. Vi er begrænset til at være for eller i mod mediernes fremstilling af virkeligheden. Avisernes betragtninger er i mindre grad vigtige end TV udsendelsernes påvirkning. Dagbladenes meninger kan udelukkende anvendes til bekræfte en i det man synes i forvejen, og aviserne er som medie derfor ikke længere relevante. Til gengæld får meningsdannelsen fuld skrue på de sociale medier og på TV, manges primære nyhedskilde, og i sær hvis man følger med på TV2 News. Efter nogen tid som seer får man en dybere forståelse for de holdninger de forskellige kommentatorer bærer rundt på, og det er nedslående at flere af de mest brugte kommentatorer misbruger deres analytiker funktion til at udbrede deres egne politiske holdninger. Det gælder i sær den national konservative Hans Engell, men også den flatterede stjerne kommentator Ulla Therkelsen, som er altvidende og plaprer løs, uden man bliver en dyt klogere på noget som helst. En journalist som dyrker sit ego og gerne ofre sagens substans. Man fornemmer også, at den ellers dygtige Clement på DR nogle gange har svært ved at styre sine sympatier og antisympatier, hvilket for eksempel kom til udtryk i Debatten om Sjælsmark, hvor Inger Støjberg nærmest er ude i slags sindelagskontrol af hvem vi som borgere må være sammen med, og dele synspunkter med. Clement griber ikke ind. Ikke kun loven skal holdes, også ånden i loven, hvis ikke, så er man ikke rigtig dansker, så ret ind og tænk som vi andre vil have du skal tænke. Set herfra må det imidlertid konstateres, at afstanden mellem det Danmark medierne beskriver, og det Danmark som er manges hverdag, er to vidt forskellige verdener.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Medierne bestemmer sammen med partiernes magtelite hvem som genvælges.....

  ...det er en lille lukket klub som med hård hånd bestemmer hvem som bliver opstillet. Og man skal helst have været med i partierne helt siden ungdommen så man er blevet skolet til at være loyal overfor partiledelsen uanset hvad de så finder på.

  Derfor sker der næsten ingen udskiftning af levebrødspolitikerne med de sikre kredse som kan suge sig fast på Borgen hele livet og aldrig have en arbejdsdag ude i borgernes virkelighed.

  Medierne giver kun taletid til den politiske elite som toner frem gang på gang og gentager deres synspunkter som vi kender, men de har aldrig kritik af de ting som ikke virker og som deres partifæller har skabt.

  Når der mangler læger til over 100.000 borgere omtaler ingen politikere på Borgen det faktum fordi det problem har de alle været med til at skabe. Når der mangler rene instrumenter til operationer på de nye super syge huse tier alle levebrødspolitikerne om det problem fordi det er deres politiske venner som har svigtet. Når SKAT udvikler/afvikler IT systemer til milliarder samt placerer driften af IT systemerne hos amerikanske IT selskaber som ligger i skattely og giver adgang til danskernes skattedata til NSA i USA - tier alle. Men hvis det var et selskab fra Kina er alle med på det er et problem.

  Det repræsentative demokrati er blevet forvandlet til et akademisk demokratur hvor en akademisk elite føler sig hævet over resten af samfundet som de anser som værende lidt for dumme til at deltage i demokratiske afgørelser. Politikere som er medlem af DJØF er blot skriverkarle og bogholdere med ringe eller ingen erhvervserfaring som ikke indeholde visioner eller løsninger på praktiske opgaver som at sikre nok læger til stadig flere ældre i stedet for endnu flere DJØF ansatte.

  Først nedlagde akademikerne på Borgen 16 amter og flyttede akademikerne fra de mindre amter over i 5 større regioner fordi man mente at akademikerne ville være bedre til at styre de større regioner end de mindre amter. Det var de så ikke og nu vil man så nedlægge regionerne og flytte akademikerne som ikke magtede opgaven i de større regioner over i 27 nye amter som skal hedde noget andet. Det har kostet milliarder og atter milliarder med regionerne og det enorme hof som de har opbygget på dyre regionsgårde og nu skal der så brændes endnu mere af på akademikernes fest. Det er direkte samfundsskadeligt, men bliver helt sikkert gennemført så levebrødspolitikernes venner kan deltage i festen.

  Alle valgte på Borgen bør have minimum 5 års erhvervserfaring før de kan opstille til Folketinget og efter 10 år med folketingsgage skal de helt automatisk sættes ned til maksimale dagpenge så vi kommer af med klanerne og dem som aldrig har haft et ærligt arbejde ude i borgernes virkelighed. Medierne skal holde op med at skævvride demokratiet ved kun at give mediedækning til den politiske adel på Borgen.

  Der er for meget Big Brother over forestillingen på Borgen og for lidt politik for borgerne i samfundet. Når statsminister kandidaterne optræder som Matador specialist og specialist i Olsen banden i et program hvor der kommer en kurv ned fra loftet er det mere show og markedsføring end politisk indhold som skal sikre disse typer med ringe eller ingen erhvervserfaring posten som statsminister. Der er intet indhold - kun glimmer og markedsføring af personerne.

 • Anmeld

  Jens Ole

  Sociale medier

  Enig med flere af kommentarerne. Heldigvis spiller sociale medier større og større rolle for folkestyret. Jeg bruger ordet folkestyre, selvom jeg ikke syntes vi kan kalde vores demokrati et folkestyre. Vi har en elite , for hvem der gælder helt andre regler, end for vi jævne borgere. Jeg tror politikkere frygter de sociale medier. De kan ikke længere kontrollere sandheden og ikke mindst løgnen. Hvorfor har medierne fuldstændigt glemt at BT , sandsynligvis i samarbejde med en venstre regering , angreb vores demokrati ved at sprede falske nyheder og alvorlige beskyldninger mod Helle Thorning Smidt. På et tidspunkt hvor det umuligt kunne tilbagevises inden valget. Hvorfor skulle ingen stå til ansvar og hvorfor får BT medietilskud. Efter ikke alene at have begået disse kriminelle handlinger og klart melde partifarve. Hvorfor blev ordet fængsel aldrig nævnt. Politikkere har foreslået at straffe jævne borgere med fængsel ,hvis de deler falske nyheder på nettet. Vi har en statsminister som er gennem korrupt. Venstre har lavet love som er fordelagtige for kvotekonger, som det viser sig , har givet tilskud til lykke Fonden. Lovene virkede på mig åbenlyst "underlige" Lykkes svar var at disse "uretfærdige" love ikke var lavet pga. de økonomiske tilskud, men fordi at det var lykkes overbevisning. Kunne Zuma eller enhver korrupt embedsmand eller politikker fra den tredie verden bruge den påstand. Den ville ingen købe.
  Danske Bank hvidvaskning. Hvorfor nævner ingen , ordet kriminel ifb. med Danske Banks ledelse. Sagen undersøges i Estland, Og derfra lyder det, at ledelsen i Danske Bank umuligt kunne have undgået at have kendskab til
  1.500.000.000.000 kr. Det har været så omfattende at de må have hvidvasket for alle kriminelle, terrorgrupper og krigs forbrydere på sanktions listerne . Hvorfor er ordet fængsel eller 5 kolonne ikke blevet nævnt.
  Vi er bestemt ikke lige for loven i Danmark. Og det er jo faktisk en menneskeret.
  Mhst. mediernes partiskhed. Jeg tror ikke et sek. på at historien om de udviste asylansøgere , ikke er et mediestunt som skal bruges på samme måde som Trump´s mur . Jeg gav mig tid til at læse en profil af hvilke mennesker det drejede sig om. Der var 7 fra Eritrea. de 6 havde begået voldtægt og den sidste krigsforbrydelser. Dem kunne man for min skyld godt udvise og give et los i nødderne med på rejsen. De var, flest, forholdsvis unge. Men de fleste er gamle mænd mellem 60 og 73 år. som har begået en ulovlighed får , måske 20-30 år siden. Nogle havde kun lavet mindre forseelser. Men BT, igen, startede en kampagne mod disse gamle mænd.
  Vi så et interview hvor en yngre afrikaner lod sin vrede få fritløb. Og i sin desperation truede med bål og brand. Og det var nok lige den vinkel journalisten søgte efter. Hvorfor udspurgte de ikke en f.eks. gammel mand på 76 år. som var blevet udvist til et land i mellemøsten for en forbrydelse han lavede for 40 år siden. Og nu skal presses til at rejse til et land, som, selvom han ikke bliver fængslet eller dræbt. Har meget lille chance for at overleve i .
  Vi alle mennesker har en sort side, som kan komme frem under pres. Og de som har levet trygt og sikkert og udviklet nul tolerence for de som engang har tråde vedsiden af, er de aller værste.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Tilbagegang.

  Jeg tror at højrefløjens tilbagegang først og fremmest skyldes Venstres, navnlig Lars Løkke Rasmussens totale knæfald for Macron og Merkel.
  DF har heller ikke gjort nogen særligt god figur, ved ikke at ville tage et regerings ansvar.
  Jeg tror, at hvis DF virkeligt ville det, tror jag at partiet, måske, ville have kunnet øve positiv indflydelse på Venstre, men det skete bare ikke.
  DF har også, efter min overbevisning været alt for vaklende i spørgsmålet om EU. Hvis partiet havde meldt klart ud, som EU modstander, tror jeg nok at det havde været en gevinst for højre fløjen, men sådan gik det, desværre, ikke.
  Ud over det mener jeg at DF har slækket alt for meget på sin indvandrer kritiske profil. (Synger med på integrations sangen)
  Liberal Alliance er et parti, som ikke har andet i hovedet end skattelettelser til de, absolut rigeste, og det kan man ikke føre politik på i længden. Derfor de dårlige menings målinger. De Radikale, tal ikke om dem.
  På den anden side mener jeg at, hvis, EL skulle få for meget magt, vil det kun ende som en katastrofe for os alle. Det er ikke revolution vi har brug for, tvært imod.

Løkke er fanget af sin egen retorik

Løkke er fanget af sin egen retorik

ANALYSE: SV-fantomet gav kortsigtede mandatgevinster til Venstre og styrkede Løkkes egen position. Men bivirkningerne er enorme, og Mette Frederiksen har det stærkeste udgangspunkt for en S-regering siden 1993.