Her er dagens civile arrangementer på Folkemødet

OVERBLIK: Interesserer du dig for civilsamfundets rammer og vilkår? Her er en oversigt over dagens civile arrangementer på Folkemødet.

Kan værdiskabende partnerskaber styrke mennesker på flugt?
Dansk Flygtningehjælp inviterer virksomheder, fonde, organisationer og andre interesserede til lancering af Breakfast Club. Et uforpligtende inspirerende netværksforum, hvor der debatteres emner i krydsfeltet mellem den humanitære sektor og det danske fonds- og erhvervsliv. Her vil det diskuteres, hvordan innovative partnerskaber bliver til forretningsmuligheder og løsninger for verdens flygtninge.

Hvor: J51 Flygtningefløjen - Kæmpestranden
Hvornår: 16. juni, 09:00 - 10:00

Læs mere om arrangementet her.

Kalder samskabelse på nye kompetencer på arbejdsmarkedet?
Samskabelse stiller nye krav til ledere og medarbejdere i mødet med borgeren og lokalsamfundet. Hvilken betydning har de nye roller og relationer for, hvordan fremtidens arbejdskraft uddannes? Hvad betyder det for de fagprofessionelle, for DJØF'ere og andre AC'ere? Hvilke krav stiller de nye behov for at kunne facilitere til uddannelse og kompetenceudvikling?

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 16. juni, 09:00 - 10:00

Læs mere om arrangementet her.

Saxogade - tre socialøkonomiske spor mod fremtiden
Margrethe Wivel fra Settlementet inviterer os indenfor i Danmarks første sociale handelsgade, Saxogade på Vesterbro. Her er der mulighed for at høre Flemming Møldrup fra Märk og ’Kender du Typen’ fortælle om den hastigt voksende forbrugertype, bevidste forbrugere, og de behov og krav, som definerer den. Vi går på opdagelse i de forskellige generationer af socialøkonomisk virksomhed - social gone business, SØV og vs 2.0, Co-creation - som Saxogade rummer og vi debatterer, hvordan en handelsgade med fokus på andre parametre end de gængse både skaber solide bundlinjer og er med til at drive samfundsudvikling.

Hvor: J40 Socialøkonomisk Telt - Kæmpestranden
Hvornår: 16. juni, 09:00 - 10:00

Læs mere om arrangementet her.

To B or not to B? B Corp - socialøkonomi i verdensklasse
B Corp - benefit corporation - er en global bevægelse af virksomheder med et fælles mål: at redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. B Corps bruger kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for verden og for bundlinjen. Vi har inviteret B Corp-bevægelsens danske pionerer. De fortæller om at vælge B Corp som konkret udgangspunkt for at skabe meningsfulde virksomheder og er ærlige omkring både kompleksiteten og meningsfuldheden i at være virksomhedsejer, når profit sidestilles med samfundsmæssig bevidsthed.

Hvor: J40 Socialøkonomisk Telt - Kæmpestranden
Hvornår: 16. juni, 12:00 - 13:00

Læs mere om arrangementet her.

Er det god forretning at investere i mennesker og velfærd?
Deltag i en debat om social investering og nytænkning af velfærdsløsninger til gavn for udsatte borgere. Der tages udgangspunkt i, hvordan vi skal innovere den offentlige sektor, så vi får bedre og mere målrettet velfærd til gavn for udsatte borgere i landets kommuner. Vi skal diskutere nye sociale investeringsmodeller som vejen til bedre velfærd.

Hvor: N15 KPH Socialt Iværksætteri - Nørregade
Hvornår: 16. juni, 12:00 - 12:50

Læs mere om arrangementet her.

Samskabelse
Kom til åbent værksted, hvor vi hjælper hinanden med ideer til god samskabelse. Fonden Tankegang tager værktøjskassen i samskabelse med som inspiration til, hvordan man i kommuner og forsyninger kan inddrage borgerne i sjove og værdifulde samspil. Deltagerne har mulighed for at præsentere udfordringer og ønsker, og i fællesskab hjælpes vi ad med løsninger.

Hvor: B9 Fonden Teknologirådet og Tankegang
Hvornår: 16. juni, 13:30 - 15:00

Læs mere om arrangementet her.

Socialøkonomi i udbud og offentlige indkøb
Mange kommuner taler varmt om socialøkonomi – hvorfor er der så næsten ingen, der prioriterer socialøkonomiske virksomheder i deres udbud? Hvorfor halter det med at skrive socialøkonomi ind i udbuddene? Mangler der viden/redskaber hos udbudsjurister og indkøbere? Mangler der overordnet politisk strategi i kommunerne for udbud og indkøb i forhold til socialøkonomi?

Hvor: J40 Socialøkonomisk Telt - Kæmpestranden
Hvornår: 16. juni, 13:30 - 14:30

Læs mere om arrangementet her.

Samskabelsesøkonomi med fokus på socialøkonomi
Hvordan får vi gjort flere borgere til aktive deltagere i samfundsøkonomien? Velfærdssamfundet er under pres af en vækstorienteret økonomi. Det bliver mere og mere krævende for de borgere, der vil klare sig på et arbejdsmarked under konstant forandring, hvorfor et stigende antal borgere bliver hægtet af fra deltagelsen i markedsøkonomien. Socialøkonomien fungerer som bindeled mellem det ordinære arbejdsmarked og dem, der ikke får mulighed for at agere i det.

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 16. juni, 13:30 - 14:15

Læs mere om arrangementet her.

Samskabelsesproces om: Samskabelsesøkonomi
Hvordan får vi gjort flere borgere til aktive deltagere i samfundsøkonomien? Velfærdssamfundet er under pres af en vækstorienteret økonomi. Det bliver mere og mere krævende for de borgere, der vil klare sig på et arbejdsmarked under konstant forandring, hvorfor et stigende antal borgere bliver hægtet af fra deltagelsen i markedsøkonomien. Socialøkonomien fungerer som bindeled mellem det ordinære arbejdsmarked og dem, der ikke får mulighed for at agere i det.

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 16. juni, 14:15 - 15:45

Læs mere om arrangementet her.

Frivillighed - Samskabelse eller spareøvelse?
Hvor går grænsen for kommuners inddragelse af frivillige?

DK Medier afholder debat om frivillighed med blandt andre formand for FOA, Dennis Kristensen, og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S). Hvor går grænsen for inddragelse af frivillige på ældrecentre, daginstitutioner, biblioteker og andre kommunale arbejdspladser, hvordan sikrer man, at det ikke går ud over servicen og ikke tager arbejde fra fagpersonalet - hvordan finder man den rette model, der gavner både kommuner, borgere, ansatte og frivillige?

Hvor: F14 DK-Medier - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek
Hvornår: 16. juni, 14:45 - 15:45

Læs mere om arrangementet her.

Slip frivilligheden fri
Aarhus Frivillighovedstad 2018 inviterer til debat om frivillighed. Hvordan engagerer og involverer man bedst borgere, foreningsliv og virksomheder? Hvilke opgaver skal løses af frivillige – og hvilke skal ikke? Kan vi skabe arenaer, hvor alle kan deltage, og hvor regler og bureaukrati ikke står i vejen for det frivillige engagement? Hvordan giver vi alle mulighed for at bidrage, så vi anerkender deltagelse som en værdi i sig selv? Dét er nogle af de spørgsmål, som vi stiller politikere, foreninger, fagfolk og dig i en debat om frivillighed.

Hvor: F8 Røgeriets Eventtelt 3 - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek
Hvornår: 16. juni, 15:00 - 17:15

Læs mere om arrangementet her.

Finansiering af socialøkonomi
Der er behov for finansiering og sociale investeringer. Hvordan kan vi sikre flere investeringer i socialøkonomi? Skal de socialøkonomiske virksomheder være mere forretningsmæssige, eller skal investorerne søge andet end økonomisk afkast?

Hvor: J40 Socialøkonomisk Telt - Kæmpestranden
Hvornår: 16. juni, 15:00 - 16:00

Læs mere om arrangementet her.

Overrækkelse af den Socialøkonomiske kommunepris
Hvilken kommune bliver vinder af årets socialøkonomiske pris? Prisen overrækkes af sidste års vinder, Joy Mogensen, der er borgmester i Roskilde kommune. Med prisen ønsker det Socialøkonomiske telt at sætte fokus på kommunernes rolle i udviklingen af rammer og samarbejdsstrukturer, der fremmer socialøkonomi.

Hvor: J40 Socialøkonomisk Telt - Kæmpestranden
Hvornår: 16. juni, 17:00 - 17:45

Læs mere om arrangementet her.

Samskabelsesproces om styrkelse af medborgerskabet
Hvordan får alle unge får mulighed for at deltage i fællesskaber, der styrke deres medborgerskab? Resonans, GAME og Ungdommens Røde Kors sætter fokus på, hvordan vi skaber rammer for nye fællesskaber og udvider, hvad der er anerkendte fællesskaber, så flere unge føler sig som en værdifuld del af samfundet, og hvordan vi sikrer, at alle unge får mulighed for (og lyst til) at deltage i fællesskaber, der styrker deres medborgerskab og giver dem en stemme. Rufus Gifford deltager i debatten med perspektiver på mangfoldighed og fællesskaber i amerikansk kontekst.

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 16. juni, 17:15 - 18:30

Læs mere om arrangementet her.

Civilsamfundet - for uorganiseret og derfor magtesløst?
Debat-stafet, hvor Globalt Fokus stiller en række aktører spørgsmålet: Er foreningslivet for ”uorganiseret” til at få egentlig magt og indflydelse – eller for ”velorganiseret”, instrumentaliseret og bureaukratisk? Uanset – hvad er vejen frem?

Hvor: E21 Det Globale Telt - Kampeløkke Havn
Hvornår: 16. juni, 17:30 - 19:00

Læs mere om arrangementet her.

Socialøkonomisk Netværksbar
Hvem er hvem inden for socialøkonomi, og hvad laver de andre SØV'er for tiden? Kom, hæng ud, og bliv meget klogere.

Hvor: J40 Socialøkonomisk Telt - Kæmpestranden
Hvornår: 16. juni, 17:45 - 18:45

Læs mere om arrangementet her.

Kommunens rolle som facilitator og kollektiv samskaber
SeTilSiden afholder debat om kommunernes rolle som facilitator af tillidsfulde samarbejder med civilsamfundet. Urbaniseringen og snævre økonomiske rammer har sat sit præg på de grundlæggende præmisser for at bo uden for de større danske bycentre. Mens nogle lokalsamfund er presset på sammenhængskraft og manglende initiativ, har det for andre pustet nyt liv i fællesskabet. I debatten stilles der skarpt på, hvordan borgere og kommuner er i gang med at gentænke deres egen rolle.

Hvor: E12 Dansk Arkitektur Center - Kampeløkke Havn
Hvornår: 16. juni, 17:45 - 18:30

Læs mere om arrangementet her.

Live musik og networking i Samskabelsesarenaen
Musik og networking oven på dagens debatter og workshops i Samskabelsesarenaen.

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 16. juni, 18:30 - 19:00

Læs mere om arrangementet her.

, ,

Forrige artikel Her er Altingets program på Folkemødet fredag Her er Altingets program på Folkemødet fredag Næste artikel VIDEO: Redaktørens Folkemøde-guide for civile nørder VIDEO: Redaktørens Folkemøde-guide for civile nørder