Mænd sidder tungt på magten i ngo'erne

KAMPDAG: 16 af de 20 mest indflydelsesrige ngo'er herhjemme har en mandlig general. Øget fokus på ligestilling ville styrke arbejdsmiljøet i sektoren, mener Kvinfo.

Langt de fleste topposter i de danske ngo'er er besat af mænd. Det viser en optælling foretaget af Altinget i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag.

Vi har blandt andet set på de 20 organisationer, som ifølge Altingets magtanalyse fra 2017 er de mest indflydelsesrige ngo'er herhjemme. 

16 af organisationerne har en mandlig generalsekretær eller direktør, hvilket svarer til en andel på 80 procent. 12 af 20 ngo'er på listen har en mandlig forperson.

"Det afspejler jo resten af samfundet, hvor mænd i meget stor udstrækning sidder på de mest magtfulde poster," siger Henriette Laursen, der er direktør i Kvinfo.

Hun mener, at vi stadigvæk hænger fast i nogle gamle strukturer, som fastholder mænd på de mest dominerende positioner i samfundet.

"Af historiske grunde har vi den opfattelse, at en leder skal være en mand. Og det gælder så også inden for ngo-sektoren," siger hun.

Ulandsorganisationer vil styrke ligestilling
Zoomer man ind på ulandssektoren i civilsamfundet, tegner der sig et lignende billede. Altinget har set på øverste daglige leder og forpersoner i de 15 ngo'er, som har en partnerskabsaftale med Danida, samt brancheforeningen Globalt Fokus. 

Optællingen viser, at 24 af de mest 32 magtfulde poster i ulandssektoren besiddes af mænd. Det svarer til en andel på 75 procent.

"Vi har også noteret os de tal, og derfor har vi også nedsat en arbejdsgruppe for at blive klogere på, hvorfor så mange af topposterne i vores sektor bliver besat af mænd," siger Rasmus Stuhr Jakobsen, der er formand for Globalt Fokus.

Han peger samtidig på, at sektoren generelt har en overvægt af kvinder – ligesom de fleste mellemlederposter også besiddes af kvinder.

"Men når det så handler om de absolutte topposter, sker der et eller andet, som gør, at de ofte går til mænd. Det vil vi rigtig gerne blive klogere på, så vi får vi en bedre kønsbalance" siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Hvorfor er det vigtigt?

"Mange af os arbejder for at fremme ligestilling i den store verden, og så skulle det også gerne afspejle sig i vores egne organisationer herhjemme," siger han.

Ifølge Kvinfo kan der også være andre grunde til at få flere kvinder frem i frontlinjen i de danske ngo'er. For det spiller ind i debatten om medarbejdertrivsel i civilsamfundet, som blandt andet Altinget har sat fokus på.

"Man burde skele mere til det private erhvervsliv, hvor man er meget opmærksom på, at det er vigtigt at fremme diversiteten blandt ledere og medarbejdere. Så lykkes man med at skabe øget diversitet blandt toplederne i ngo'erne, vil det gavne arbejdsmiljøet positivt," siger direktør Henriette Laursen.

Forrige artikel Professor: Problematisk at vi ved så lidt om frivillighed i forsyningssektoren Professor: Problematisk at vi ved så lidt om frivillighed i forsyningssektoren Næste artikel Tænketank i ny rapport: Intet argument for at beholde Radius i statens varetægt Tænketank i ny rapport: Intet argument for at beholde Radius i statens varetægt