DUF trækker støtten: Nu er 70 år gammel forening truet af konkurs

LOTTOMIDLER: Lukningstruet forening angriber DUF for at fjerne organisationens driftstilskud og kalder processen "uigennemsigtig". Generalsekretæren i DUF afviser kritikken.

Forberedelserne med at fejre 70-års-jubilæet er blevet afløst af en overhængende risiko for konkurs.

Sådan er virkeligheden i den lille sundhedsfaglige ungdomsforening IMCC, efter at Dansk Ungdoms Fællesråd har besluttet at sløjfe foreningens driftstilskud på 1,7 millioner kroner.

Det sker, fordi DUF vurderer, at organisationen ikke har tilstrækkelig med aktiviteter, som er forankret i lokalforeningerne.

"Det er virkelig en vanskelig situation, vi står i," siger talsperson Kristine Valeur.

DUF betaler støtten bagudrettet, så først her i november har man afgjort, at IMCC ikke modtager tilskud i 2019.

"Vi er dybt overraskede over beslutningen. IMCC har haft den samme struktur de sidste 70 år og har været tilskudsberettiget de sidste 10 år, så det at vores struktur lige pludselig ikke lever op til betingelserne for at få driftstilskud, er helt uden for, hvad vi kunne forestille os," siger Kristine Valeur.

IMCC bestod oprindelig primært af lægestuderende, men i dag har man omkring 2.000 frivillige unge inden for flere sundhedsfag. De tager blandt andet rundt på skoler og tilbyder seksualundervisning og kurser i førstehjælp.

Kalder proces uigennemsigtig
Foreningen står til at miste sit driftstilskud, fordi DUF ikke mener, man lever op til kravet om at være aktiv i seks lokalforeninger fordelt på landets fem regioner.

En ekstraordinær revision har således sat spørgsmålstegn ved, om der er tilstrækkelig med aktiviteter i lokalforeningerne i Esbjerg og Roskilde. Derfor opfordrede revisionsselskabet DUF til at gå i dialog med IMCC.

DUF har herefter sendt en skrivelse med spørgsmål, hvorefter man har besluttet at trække organisationens tilskud.

"Jeg har ikke en oplevelse af, at de har været i tilstrækkelig kontakt med os omkring vores struktur," siger Kristine Valeur.

Hun afviser samtidig, at der ikke skulle være liv i lokalforeningerne i Esbjerg og Roskilde.

"Vi har haft frivillige aktiviteter og møder. Så jeg forstår ikke, hvordan de er kommet frem til den afgørelse," siger Kristine Valeur.

Beslutningen om at sløjfe støtten til IMCC er truffet af det såkaldte tipsudvalg, som består af repræsentanter fra foreningerne i DUF. 

Det samlede støttebeløb ændres ikke ved, at man helt fjerner støtten til en forening. Dermed bliver kagen større til de resterende foreninger i DUF, når de ni medlemmer i tipsudvalget vælger at sløjfe IMCC's driftstilskud.

Samtidig er der ikke nagelfaste kriterier for, hvad der skal til, for at en lokalforening opfylder kravene tilstrækkeligt. Det efterlader foreninger som IMCC i en meget speciel situation, mener Kristine Valeur.

"Det frustrerende er, at det ikke er via objektive kriterier, man er kommet frem til konklusionen om at fjerne vores støtte. Derfor er det i sidste ende meget uigennemsigtigt for os, hvad der er grundlaget for beslutningen," siger Kristine Valeur.

Bestyrelsen har nu varslet de fire medarbejdere om opsigelse og krydser fingre for, at det lykkes at holde foreningen i live.

"Men uanset hvad, kan vi jo slet ikke fortsætte på samme niveau, for der vil ikke længere være noget sekretariat, der kan understøtte de frivillige," siger Kristine Valeur.

DUF: Grundlæggende krav er ikke opfyldt
DUF's generalsekretær, Morten E.G. Jørgensen, forklarer til Altinget, at han ikke har mulighed for at kommentere sagens konkrete detaljer i pressen.

"Men jeg kan bekræfte, at der er truffet en afgørelse, og jeg har opfordret den pågældende organisation til at klage til det uafhængige tipsungdomsnævn,” siger han og fortsætter:

“Der er tale om nogle grundlæggende krav i forhold til tilskudsbekendtgørelsen, som ikke er opfyldt."

Morten E.G. Jørgensen afviser derfor at kommentere på, hvorfor aktiviteterne i Esbjerg og Roskilde er for utilstrækkelige til, at IMCC kan modtage støtte.

“Hvis jeg skulle svare på det, ville det kræve, at jeg gik meget tekstnært ind i forhold til tilskudsbekendtgørelsen, og det har jeg gjort på et møde over for organisationen. Men det vil jeg ikke gøre i pressen. Især ikke når organisationen stadig har mulighed for at klage til det uafhængige tipsungdomsnævn,” siger Morten E.G. Jørgensen.

Men er der nogle bestemte kriterier, som skal være opfyldte for, at man kan sige, at en lokal afdeling lever op til kravene? 

“Ja, noget af det, der bliver lagt til grund, er, at der skal være regelmæssigt lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for, af eller med foreningens medlemmer.”

Men er der præcise kriterier for, hvor ofte man skal holde en aktivitet, for at den er “regelmæssig”? 

“Nej, det vil være baseret på den enkelte forenings egenart.” 

Men kan du forstå, at IMCC synes, det er uigennemsigtigt, hvorfor de mister støtten, når det i sidste ende er baseret på en vurdering, om aktiviteterne er regelmæssige? 

“Jeg synes ikke, det er uigennemsigtigt. Det er rigtigt, at man godt kunne have nogle mere rigide kriterier, men det tror jeg bare ville blive opfattet som uretfærdigt i andre sammenhænge, fordi DUF’s foreninger er så forskellige, at man ikke kan sætte på formel, hvad der er en aktivitet, og hvor ofte den skal blive afholdt,” siger han.

Afgørelsen om at trække støtten til IMCC er truffet af tipsudvalget, som består af repræsentanter fra de andre foreninger i DUF. Ved at fjerne støtten til en forening får resten af foreningerne dermed en større kage til deling. Kan du forstå, hvis man synes, det er en speciel konstruktion?

“Det er rigtigt, at der er truffet en principbeslutning om, at pengene skal ud og leve. Så det er rigtigt, at en sagsbehandling som her får indflydelse på, hvor mange penge der er til fordeling. Jeg har bare svært ved at se, hvordan man skulle lave et bedre system,” siger han.

En model kunne være, at embedsmænd I DUF og ikke foreningsrepræsentanter træffer afgørelser om fordeling af tilskud? 

“Nu er jeg selv embedsmand i DUF, og jeg synes altså det er bedre, at hverdagens eksperter fra foreningslivet sidder i et bredt sammensat tipsudvalg. De kommer med forskelligartede kompetencer til at vurdere de her spørgsmål. Det er jeg mere tryg ved, end at jeg skal sidde og gøre det bag et skrivebord,” siger Morten E.G. Jørgensen. 

Forrige artikel Ny højskole-general: Ny højskole-general: "Hvis man kun er sammen med dem, der har de samme PH-lamper, så lærer man for lidt" Næste artikel Danske Gymnasier vælger to nye næstformænd og udvider bestyrelsen Danske Gymnasier vælger to nye næstformænd og udvider bestyrelsen