FOA: Frivillige løser kerneopgaver

DEBAT: Af en ny undersøgelse fremgår det, at frivillige løser centrale velfærdsopgaver på nogle offentlige arbejdspladser, og det er en uhyggelig udvikling. Sådan skriver forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Af Dennis Kristensen
Forbundsformand, FOA

Frivillige er i dag ikke kun et godt supplement til den offentlige velfærd. De er også i stigende grad en forudsætning for, at borgerne får den velfærd og service, som politikerne lover dem.

FOAs medlemmer oplever endda, at der er borgere, som får reduceret deres hjælp og pleje med henvisning til, at frivillige må dække en del af deres behov.

Det fremgår af en spritny FOA-undersøgelse af medlemmernes forhold til frivilligt arbejde. I alt 5.345 medlemmer deltog i undersøgelsen, som dokumenterer, at frivillige på nogle offentlige arbejdspladser udfører arbejde, som ansatte burde udføre. Og det er opgaver, som er inde i kernen af den danske velfærd.

En uhyggelig udvikling
En ud af ti svarer således i undersøgelsen, at de ikke ville kunne sikre, at kerneopgaven blev løst, hvis de ikke havde frivillige på arbejdspladsen. Kerneopgaver er i undersøgelsen defineret som for eksempel personlig hygiejne, rengøring, hjælp ved toiletbesøg og bleskift.

Det er en uhyggelig udvikling, når vi nu er på vej derhen, at velfærdsydelser, som svage borgere visiteres til og dermed får et retskrav på, afhænger af, om kommunen kan skaffe sig ulønnet arbejdskraft. Frivillige, der erstatter ansatte, er jo netop ulønnet arbejdskraft.

En ud af ti medlemmer på social- og sundhedsområdet svarer i undersøgelsen, at der i høj grad eller i nogen grad er borgere, som har fået reduceret deres hjælp og pleje med henvisning til, at frivillige må dække en del af deres behov.

En del ansatte på plejecentre oplever desuden, at frivillige bliver bedt om at komme ind eller blive længere, hvor der efter de ansattes vurdering i stedet var brug for at indkalde vikarer. Endeligt svarer en ud af tre medlemmer, at frivillige løser flere opgaver på deres arbejdsplads end for to år siden.

Det siger FOAs medlemmer
Flere medlemmer svarer i FOAs undersøgelse, at hjælp til toiletbesøg varetages af frivillige, hvor borgerne ville skulle vente længere på at komme på toilettet, hvis ikke der var frivillige på arbejdspladsen.

En social-og sundhedshjælper siger: "Toiletbesøg med fuld hjælp ville vi skulle udsætte, da det er vanskeligt at forlade demente alene. At skulle varetage omsorgsfuldt opsyn og pleje kræver, at faguddannet personale har tid, og dette er en mangelvare generelt, så vi bliver mere og mere afhængige af frivillige hænder."

En anden social-og sundhedshjælper siger: "Ved 36 borgere og én nattevagt, kan terminal pleje og kraftigt svage borgere ikke varetages på et professionelt og ansvarligt niveau. Det er uansvarligt og ikke okay, at der er brug for frivillig arbejdskraft."

En køkkenmedhjælper siger: "Bedsteforældre og pensionister henter børnene i Skjern i støtteforeningens busser. Børnene fra de små klasser kunne ikke komme til Stavning skole uden deres store hjælp."

Der er brug for et kritisk blik
Der er altså i den grad brug for, at kommunerne skærper deres blik på, hvad der reelt foregår ude på deres arbejdspladser. Alle kommuner har jo i dag en fin frivilligpolitik, hvor det ofte er understreget, at frivillige er et supplement til de ansattes arbejde. Men vores medlemmer ved godt, at kommunerne ikke øger bemandingen på deres arbejdsplads, fordi de ansatte siger, at de er for få.

FOA-medlemmerne føler en meget stor ansvarlighed over for de borgere, de arbejder sammen med. Derfor vil tillidsrepræsentanten også risikere at blive upopulær blandt kollegerne, hvis hun klager til ledelsen over, at frivillige hjælper borgere på toilettet, vasker tøj eller gør rent.

Når kommunerne på papiret ikke ønsker, at frivillige erstatter den professionelle indsats, så må det også være forvaltningernes opgave at sikre, at frivillige ikke udfører opgaver, som borgerne er visiteret til og har krav på at få udført professionelt.

Hvis kommunerne ikke vil fremstå som vendekåber, der siger ét, men gør det modsatte, så må politikerne tage ansvar for, at frivilligheds-politikken overholdes, så visiterede ydelser leveres af professionelle, og de frivillige supplerer denne indsat.

Forrige artikel Ældre Sagen: Fondenes samarbejde med Foreningsdanmark bør forbedres Ældre Sagen: Fondenes samarbejde med Foreningsdanmark bør forbedres Næste artikel Globalt Fokus: Civilsamfundet er nøglen til stabilitet Globalt Fokus: Civilsamfundet er nøglen til stabilitet