Fondenes Videnscenter udstikker kursen for 2019

INTERVIEW: Fire fokusområder, tre strategiske mål, to større analyser og en fondstypologi. Her er køreplanen for Fondenes Videnscenter.

Hvad er en fond?

Det lyder som et simpelt spørgsmål, men svaret kan gå i mange retninger. For ud over at en fond er grundlaget for en god sauce, bruges fond også om et sammensurium af organisationer, der ejer virksomheder, investerer kapital, uddeler penge, huser autister eller bedriver velgørenhed.

Dette sproglige morads vil Fondenes Videnscenter rydde op i gennem en såkaldt fondstypologi.

”Der er rigtig mange ting, som hedder en fond, men som ikke agerer som en fond i uddelende forstand. Så vi vil forsøge at skabe et overblik og en enighed om ordbrugen. Og så håber vi, at vi får lavet så skarp en definition, at de enkelte fonde kan genkende sig selv i dem,” siger Hanne Elisabeth Rasmussen.

Hun er sekretariatschef i Fondenes Videnscenter. Og opgaven med at udarbejde en fondstypologi indgår i den handlingsplan for 2019, der netop er blevet vedtaget af videnscentrets bestyrelse sammen med en overordnet strategi.

Tre mål og fire temaer
Strategien udpeger tre overordnede målsætninger:

  1. At øge kendskabet til fondes og filantropiske foreningers almennyttige arbejde
  2. At bidrage til et højt vidensniveau om fondsrelevante emner blandt medlemmerne
  3. At styrke vidensdeling og samarbejder blandt medlemmerne.

Herudover afgrænser strategien fire temaområder, som videnscentret vil koncentrere sig om i sin indsamling og formidling af viden.

  1. Metoder og aktiviteter inden for de videnskabelige, sociale og kulturelle formål
  2. De almennyttige uddelende fonde og foreninger som organisationer
  3. De lovgivningsmæssige rammevilkår for fondenes arbejde
  4. Den samfundsmæssige værdi af fondenes virke.

”Fondsområdet er kæmpestort og har mange dimensioner. Så det at have fået en klar strategi er en stor fordel, fordi der er så mange tråde, man kan følge,” siger Hanne Elisabeth Rasmussen.

Hovedvejene til effektmåling og samfundsværdi
Strategien er blevet til efter måneders dialog med medlemmerne af Fondenes Videnscenter. Det har været en nyttig proces, fortæller Hanne Elisabeth Rasmussen, fordi den har givet et klarere billede af fondenes interesser.

En af disse er mere viden om, hvordan man måler effekten af sine indsatser, og hvordan man skaber samfundsværdi. Derfor vil Fondenes Videnscenter lave læringsforløb for medlemmerne om effektmåling.

”Vi vil gerne tegne et billede op af de forskellige veje til effektmåling: Hvad er hovedvejene, når man lægger sin strategi for uddelinger og gerne vil vide, hvilken effekt man har?” siger Hanne Elisabeth Rasmussen og tilføjer:

”Og er det i øvrigt altid relevant at tale effektmåling? Det er den slags dialoger, vi vil understøtte vores medlemmer i at have både med sig selv og med andre fonde.”

Hun forestiller sig, at forløbene vil foregå som en kombination af oplæg fra fondseksperter og andre med indsigt i effektmåling og fagspor, hvor fondene deler ud af deres egne erfaringer og metoder.

Vores viden skal bruges
Endnu en aktivitet i videnscentret bliver analyser af hele fondsområdet. Fondenes Videnscenter planlægger at udgive to større analyser i løbet af det første, hvoraf den ene vil tage udgangspunkt i fondsstatistikken fra Danmarks Statistik, men gå mere i dybden. Herudover forventer Hanne Elisabeth Rasmussen, at der vil komme et antal mindre analysenotater fra videnscentret. Tanken er, at de skal være tilgængelige for såvel medlemmerne som omverdenen.

”Vores viden skal ud og bruges,” siger Hanne Elisabeth Rasmussen:

”Det er det, vi er her for.”

Forrige artikel Direktør i Nordea-fonden: Vi skal være den brede fond for hele folket Direktør i Nordea-fonden: Vi skal være den brede fond for hele folket Næste artikel Fra fond til forsker: Madingeniør får stor donation fra Villum Fonden Fra fond til forsker: Madingeniør får stor donation fra Villum Fonden