Innovation: Fem kommuner og fire NGO’er går sammen ind et rum og kommer ud med nye løsninger på et komplekst samfundsproblem

Hvor ngo’erne som regel står med hatten i hånden og skal overbevise fonde og kommuner om, at deres indsats kan løse et specifikt problem, starter Bikubenfondens nye proces med helt ren tavle. Her skal ngo’er, kommuner og fondens egne eksperter i fællesskab designe løsninger på konkrete problematikker forbundet med anbragte unge.

Foto: Bikubenfonden
Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Hvert eneste år smider ansatte og frivillige i alle typer ngo’er uger, dage og måneders arbejde efter den krævende, men helt afgørende opgave: At beskrive organisationens indsats, dens formodede og helst dokumenterede effekt over for et bestemt problem i forhold til potentielle partnere eller donorer. Det kan være myndigheder, som forvalter puljer, private fonde eller andre aktører, som kan støtte organisationen.