Ny ordning skal give gymnasieelever plads til frivilligt arbejde i skoletiden

SAMMENHÆNG: Til august starter 30 unge på det nystartede Akademiet for Samfundsengagerede Unge. Her får de opkvalificeret deres projektfaglighed og mentorhjælp til at få skoleliv og samfundsengagement til at hænge sammen.  

Når Trine skal have sat den frivillige kulturfestival i Bjerringbro på skinner, er hun nødt til at mødes med embedsmændene i kommunens kulturforvaltning onsdag formiddag. Problemet er bare, at på det tidspunkt har Trine fysik.

Den slags sammenstød mellem skolelivet og det frivillige arbejde lægger forhindringer ud for unges muligheder for at engagere sig i samfundet. Og det er en skam, mener Ungdomsbureauet og Frontløberne. Derfor har de to organisationer i fællesskab taget initiativ til Akademiet for Samfundsengagerede Unge, der skal skabe bedre sammenhæng mellem de unges skoleliv og frivillige samfundsengagement.

”Mange af de samfundsengagerede unge har et behov for mere fleksibilitet i uddannelsessystemet og en anerkendelse af, at deres frivillige arbejde skaber værdi,” siger direktør i Ungdomsbureauet Kenneth Salomonsen.

I praksis handler det om, at de unge skal møde en forståelse for, at de har svært ved at nå en aflevering til tiden, eller at de har møder og aktiviteter, der ind imellem ligger i skoletiden. Det skal fungere på samme måde som den ordning, Team Danmark har etableret inden for eliteidrætten.

”Her har man en forståelse for, at eleven skal til en turnering i Tyskland. Det er det samme, vi gør inden for samfundsengagement. Vi giver eleverne en ramme, hvor de kan sige: Mit møde på kommunen er vigtigt. Det har jeg lov at passe,” siger Kenneth Salomonsen og tilføjer:

”Det er mindst lige så vigtigt at understøtte de organiserende talenter, der engagerer sig i civilsamfundet og bliver fremtidens ledere i politik, i NGO-Danmark eller løfter deres lokalsamfund, som de unge, der dyrker elitesport.”

Fagligheden skal styrkes
De studerende på akademiet skal indsende en ansøgning, hvor de beskriver, hvilke projekter de arbejder på. I starten af juni får de besked, om de er optaget. Og i august starter de på akademiet, hvor de vil få tilknyttet en uddannelsesmentor, som skal hjælpe dem med at tilrettelægge deres arbejde sammen med lærerne.

”Mentoren skal hjælpe med at jonglere skemaet rundt, så det er mere hensigtsmæssigt – og tage dialogen om udsættelse af opgavedeadline. Og hvis der er fag, hvor eleven er særligt udfordret, kan mentoren være med til at tilrettelægge ekstra undervisning,” siger Torben Vinter fra Frontløberne.

Pointen er nemlig ikke, at de unge skal drosle ned på deres skolearbejde. I stedet skal de to frivillige aktiviteter tænkes ind i opgaver og tværfaglige forløb i undervisningen.

”De skal blive bedre i skolen, samtidig med at de dyrker deres samfundsengagement. Vores forventning er, at det kan styrke deres faglighed,” siger Torben Vinter.

Fem millioner fra Tuborgfondet
Samtidig med mentorhjælpen får de unge også hjælp til at udvikle deres projektfaglighed igennem nationale camps, hvor de unge mødes og får viden, værktøjer og et netværk, der kan hjælpe dem med at komme i mål med de projekter, de kaster sig ud i.

De første 30 unge starter til august, og året efter kommer endnu 30 unge til. Akademiet bliver evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut. Og håbet er, at det efter de fire første år både kan opskaleres og bredes ud til andre ungdomsuddannelser.

Tuborgfondet støtter akademiet med fem millioner kroner over fire år, fordi fondet har et strategisk mål om at styrke unges samfundsengagement, fortæller sekretariatschef Peter Giacomello.

”Med akademiet giver vi helt unge i gymnasiealderen mulighed for at engagere sig og øve sig i at indgå i fællesskaber. Ambitionen er samtidig, at de unge, der går på akademiet, inddrager endnu flere unge – de skal invitere nye unge ind, også unge som måske ellers ikke ville engagere sig, siger han.

Peter Giacomello tilføjer, at projektet er ambitiøst.  

”Men hvis det lykkes, er vi med til at engagere endnu flere unge i fællesskaberne og dermed give dem forståelse for demokrati, medborgerskab, og hvad det vil sige at engagere sig.”

Forrige artikel Videodebat: Bekæmp lavt selvværd og dårlig trivsel med et stærkt fællesskab Næste artikel S begraver de sidste rester af satspuljen S begraver de sidste rester af satspuljen