Samarbejde på tværs: Nørrebrodrenge hyres som legepatrulje til frikirke

SAMSKABELSE: Et helt almindeligt møde i civilsamfundsorganisationen Medborgerne har banet vejen for et ikke helt almindeligt samarbejde mellem Fritidsakademiet, der giver Nørrebrounge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og en frikirke på Nørrebro. De fælles værdier binder de to organisationer sammen.

Gennem organisationen Medborgerne er et samarbejde mellem Fritidsakademiet og Kirken i Kulturcentret opstået. Frikirken hyrer de unge Nørrebrodrenge som arbejdskraft til kirkens arrangementer, og det samarbejde sætter de så meget pris på, at de ved en søndagsgudstjeneste i december hyldede FRAK for deres indsats for lokalområdet.
Gennem organisationen Medborgerne er et samarbejde mellem Fritidsakademiet og Kirken i Kulturcentret opstået. Frikirken hyrer de unge Nørrebrodrenge som arbejdskraft til kirkens arrangementer, og det samarbejde sætter de så meget pris på, at de ved en søndagsgudstjeneste i december hyldede FRAK for deres indsats for lokalområdet. Foto: Kirken i Kulturcentret
Simon Lessel

Egentlig var det bare et helt almindeligt møde i organisationen Medborgerne, hvor årets arbejde skulle planlægges. Men da Mudi Jarkass en efterårsdag i 2016 tog hjem fra mødet, medbragte han meget andet end blot et mødereferat.

Vi blev enige om, at der var nogle værdisæt og et ønske om at skabe forandringer for mennesker, som vi var fælles om.

Mudi Jarkass, Daglig leder, Fritidsakademiet

Med hjem havde han nemlig også en række konkrete arbejdsopgaver til de unge knægte fra Nørrebro, Tingbjerg og Urbanplanen, som han forsøger at give en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem den socialøkonomiske virksomhed Fritidsakademiet.

Styrken er helt klart, at folk, der ikke troede, at de havde noget til fælles, opdager, at det har de faktisk. I Mudi og Amys tilfælde består samarbejdet jo i et fælles ønske om at gøre noget godt for kvarterets børn og unge.

Andreas Lloyd, Medstifter af Medborgerne

Arbejdsopgaverne kom ikke umiddelbart fra den mest oplagte samarbejdspartner. Arbejdsgiveren var nemlig den kristne frikirke Kirken i Kulturcentret. Og arbejdsopgaverne lød blandt andet på at agere hjælpere til kirkens påskearrangementer i form af klargøring af lokaler, oprydning og som en slags legepatrulje for de mange fremmødte børn.

For Mudi Jarkass og Amy Hill, børnepræst i Kirken i Kulturcentret, opdagede, at de kunne bruge hinanden til noget efter den korte præsentationsrunde, hvor alle medlemmerne af Medborgerne kort præsenterede, hvad de arbejder med.

“Vi blev enige om, at der var nogle værdisæt og et ønske om at skabe forandringer for mennesker, som vi var fælles om,” fortæller Mudi Jarkass, daglig leder på Fritidsakademiet.

Forskellige formål – fælles værdier
Når de ser tilbage på det første møde i dag, fremhæver de begge, at det er de fælles værdier, der har bragt dem sammen. På trods af de vidt forskellige formål, de arbejder for at fremme.

Et af de formål, der binder Fritidsakademiet og Kirken i Kulturcentret sammen, er de såkaldte Urban Birthdays: Et arrangement, hvor kirken blandt andet holder børnefødselsdage for familier, der enten ikke selv har råd til at holde dem eller ikke har det fornødne overskud på grund af eksempelvis sygdom i familien. Her hjælper drengene til med praktiske opgaver for kirken, og lønnen får de udbetalt af Fritidsakademiet. Pengene til drengenes løn stammer blandet andet fra Finn Nørgaard-prisen på 50.000 kroner, som FRAK modtog sidste år. En pose penge, som Fritidsakademiet besluttede, at små arrangører i lokalområdet kunne søge midler fra, hvis de manglede arbejdskraft til events – og som altså bruges til lønudbetaling til drengene for at arbejde til disse events.

“Det er en kirke, der gerne vil skabe forandringer i deres lokalområde, og det vil vi i FRAK også gerne,” lyder det fra Mudi Jarkass.

Amy Hill fremhæver, at det er Fritidsakademiets formål om at skabe bedre forudsætninger for de lokale børn og unge, som binder kirken og Fritidsakademiet sammen.

“Vi bruger hinanden til at skabe et endnu stærkere ståsted for vores lokale børn og unge. Ligesom Fritidsakademiet vil vi vise, at de lokale børn og unge har muligheder og potentiale. Og gennem det arbejde, de udfører, har vi mulighed for at vise, at vi tror på de unge,” siger Amy Hill.

Hvis det ikke var for Medborgerne, tvivler Mudi Jarkass på, at samarbejdet mellem kirken og Fritidsakademiet var opstået.

“Jeg tror måske, at jeg ville have haft et anderledes forhåndsindtryk, hvis det var, at vi lige pludselig stod med en opgave for en kirke. For så havde kontakten måske foregået via mail, og så havde man fået et andet indtryk. Men i kraft af at vi havde mødt hinanden om det fælles tredje i et helt andet regi, hvor vi blev klar over, at vi begge vil skabe forandringer for lokalområdet, blev det et helt andet møde,” siger Mudi Jarkass.

Og de fælles visioner forplanter sig også til de unge minoritetsdrenge. Ikke blot får de unge ifølge Mudi Jarkass opbygget deres selvtillid gennem arbejdet. Samskabelsen i mødet mellem de to verdener har også mere vidtrækkende positive konsekvenser.

“Styrken ligger i relationerne. De unge møder nye mennesker, som de ellers ikke ville have mødt. Man skaber et møde mellem mennesker, der kommer fra forskellige kulturer og forskellig tro,” siger Mudi Jarkass.

Fagforeningssamarbejde på vej
Samarbejdet mellem kirken og Fritidsakademiet kan siges at være en udløber af en af de forkromede tanker bag etableringen af Medborgerne. Nemlig at samle og engagere de mange lokale initiativer i det nordvestlige København om at løfte udfordringerne i lokalområdet.

“Pointen er at organisere beboerne i et lokalområde for at opbygge en position, der gør dem i stand til at handle på nogle problemstillinger, som de deler,” sagde Andreas Lloyd til Altinget tilbage i slutningen af 2015.

Og det er lige netop det, der er sket i det her tilfælde.

“Styrken er helt klart, at folk, der ikke troede, at de havde noget til fælles, opdager, at det har de faktisk. I Mudi og Amys tilfælde består samarbejdet jo i et fælles ønske om at gøre noget godt for kvarterets børn og unge,” siger Andreas Lloyd, medstifter af Medborgerne og supplerer:

“Relationerne er kernen i vores arbejde. Der kan opstå alle mulige gode ting mellem vores medlemmer bare ved, at de lærer hinanden at kende og taler sammen om, hvad der er vigtigt for dem. Det giver os langt flere strenge at spille på,” siger Andreas Lloyd.

Og endnu et ikke-planlagt samarbejde er ved at opstå gennem Medborgerne. Denne gang mellem Fritidsakademiet og HK Service Hovedstaden, der organiserer 1500 medlemmer bosiddende på Nørrebro. Sidstnævnte organisation har for nylig meldt sig ind i Medborgerne. Fritidsakademiet skal have tegnet en overenskomst, og skæbnen ville, at Mudi Jarkass ved sidste evalueringsmøde kom til at sidde ved siden af HK’s udsendte repræsentant. Og på den måde er kimen lagt til endnu et samarbejde.

“Vores formål er blandt andet at lære de unge at være en del af arbejdsmarkedet. Og en del af det er at være en del af en fagforening og A-kasse. Men hvis jeg kaster de ord i hovedet på vores unge, så vil de bare kigge på mig og sige: Hvaffor noget? Hvilke kasser? Og der tror jeg igen, der kan ske et eller andet til et møde mellem vores og HK’s to forskellige verdener, som til daglig er langt væk fra hinanden, men pludselig kan mødes,” lyder det håbefuldt fra Mudi Jarkass.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Andreas Lloyd

Selvstændig konsulent, forfatter, medstifter, Medborgerne, medstifter, Samfundslaboratoriet Borgerlyst
cand.scient.anth. (Københavns Uni.)