Satspulje: Her er støtten til de konkrete organisationer og indsatser

DOKUMENTATION: Her får du en oversigt over satspuljens bevillinger til civilsamfundets konkrete projekter på børne- og socialområdet fra 2019 til 2022.

Der er samlet set bevilget 1,139 milliarder kroner gennem satspuljen i perioden 2019 til 2022. Heraf udgør støtten til konkrete projekter i civilsamfundet samlet set 85,8 millioner kroner. 

Børn, unge og familier samt senfølger
Landsforeningen Spor modtager 1 million kroner årligt fra 2019 til 2022, altså 4 millioner kroner i alt. 

Indsatser mod vold og for mennesker i krise  
Dansk Stalking Center modtager driftstilskud på 5,5 millioner kroner i 2019, 6,5 milllioner kroner i 2020 og 8 millioner kroner i både 2021 og i 2022, altså i alt 28 millioner kroner. 

Krisecenter for Mænd i Fredericia modtager årligt 400.000 kroner årligt fra 2019 til 2022, altså 1,6 millioner kroner i alt.

Horsens Krisecenter for Mænd modtager et tilskud på 400.000 kroner årligt fra 2019 til 2022, altså 1,6 millioner kroner i alt.

Støtte til organisationer og indsatser
Støtte til eksisterende indsatser:

Ventilen modtager 1 million kroner i 2019 og i 2020.

Fonden for Socialt Ansvar modtager 5 millioner kroner i 2019.

Reden Aalborg modtager 2,5 millioner kroner årligt fra 2019 til 2022, altså i alt 10 millioner kroner. Herefter er der afsat 1,8 millioner kroner årligt.

SIND Ungdom modtager 500.000 kroner om året fra 2019 til 2022, altså 2 millioner kroner i alt. 

Projekt UNIK modtager 2,5 millioner i 2019.  

Børn, Unge og Sorg modtager 2 millioner kroner årligt fra 2019 til 2022, altså 8 millioner i alt. 

Landsforeningen Spædbarnsdød modtager 1,2 millioner kroner i 2021 og i 2022, altså 2,4 millioner i alt.  

Landsforeningen af Væresteder modtager 200.000 kroner i 2019 og 2020, mens de modtager 700.000 kroner i 2021 og 2022, altså 1,8 millioner kroner i alt.  

OMBOLD modtager 1 million kroner i 2019.  

Idræt for Sindet modtager 1,5 millioner kroner i 2019. 

Der gives 4,1 millioner kroner i 2020 til De Grønlandske Huse for at videreføre projektet "Bedre inklusion af nytilkomne grønlændere i Danmark".

Hanne Mariehjemmet modtager 3,4 millioner kroner i 2019. Understøttelsen dækker et eventuelt underskud som følge af, at Hanne Mariehjemmets indtægter fra kommuner (takstfinansiering) ikke dækker institutionens udgifter, men maksimalt 3,4 mio. kr. i 2019.  

Initiativer mod udsathed og mistrivsel 
LGBT Danmark modtager driftstilskud på 1,5 millioner i både 2019 og 2020, 1,9 millioner kroner i 2021 og 2 millioner kroner i 2022, altså i alt 6,9 millioner kroner. Herefter afsættes der permanent 1,5 millioner kroner til LGBT Danmark om året.

,

Forrige artikel Jagten på den forsvundne frivillig Jagten på den forsvundne frivillig Næste artikel 2,5 millioner til indsats for anbragte unge 2,5 millioner til indsats for anbragte unge