Sociale iværksættere bringer os tættere på at indfri verdensmålene

DEBAT: Alt for få private investorer og fonde står klar til at investere i sociale iværksættere, så de for alvor kan skabe et positivt impact i samfundet. Det er en skam for iværksætterne, investorerne og for samfundet generelt, skriver Lasse Alfastsen og Anne Katrine Heje.

Placeholder image
Foto: UN Photo
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Verdensmålene har givet os et fælles sprog til at tale om og handle på de afgørende dagsordener. Sociale iværksættere er forandringsagenterne, der om nogen taler sproget flydende. Dét skal vi være bedre til at understøtte.

Lasse Alfastsen og Anne Katrine Heje , Hhv. partner og rådgiver i det socialøkonomiske kommunikationsbureau SIVIL og adm. direktør, medstifter af KPH
Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

Af Lasse Alfastsen og Anne Katrine Heje
Hhv. partner og rådgiver i det socialøkonomiske kommunikationsbureau SIVIL og adm. direktør, medstifter af KPH

25. september 2018. I dag er det præcis tre år siden, at verdens ledere vedtog en hidtil uset ambitiøs udviklingsdagsorden frem mod 2030. Efter vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål er der sat mange gode initiativer i søen, som hver dag bidrager til at bringe os tættere på de globale og ambitiøse mål for en bæredygtig udvikling. Men vi er langtfra helt i mål, og der er stadig oversete indsatsområder, vi bør prioritere, og veje, vi kan gå, for at indfri verdensmålene.
 
Sociale iværksættere og sociale impact-investeringer er et overset potentiale
Et overset potentiale er repræsenteret ved de danske sociale iværksættere og de såkaldte impact-investeringer. Impact-investeringer er en betegnelse for investeringer foretaget med intentionen om at generere social eller miljømæssig effekt samtidig med finansielt overskud, og sociale iværksættere er defineret ved forretningspersoner, der bevidst prøver at skabe positive forandringer i samfundet. Ofte med et lokalt fokus, der kan skaleres og dermed bidrage globalt. Vi taler altså om forretningsinitiativer og forretningspersoner, der ud over økonomisk vækst i høj grad også skaber social og samfundsmæssig værdi.
 
Siden vedtagelsen i 2015 har vi arbejdet med sociale iværksættere og virksomheder, der arbejder aktivt med verdensmålene som del af den inderste kerne. De udvikler nye teknologier, produkter, samarbejder og services, som skaber ny social, miljømæssig og økonomisk værdi for de involverede og bidrager med små skridt til at bringe os tættere på at indfri verdensmålene inden 2030.
 
Tre eksempler på sociale opstartsvirksomheder, der på hver deres måde arbejder for en bæredygtig udvikling, er Hack Your Future, Kaffe Bueno og Teach First Denmark. Hack Your Future underviser flygtninge i kodning og programmering, der skal sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. Kaffe Bueno er verdens første kaffevirksomhed, der genbruger kaffebønner og reducerer spild ved at udvinde kemiske forbindelser fra kaffegrums til fremstilling af ingredienser til kosmetik og fødevarer. Og Teach First Denmark adresserer negativ social arv og arbejder for at give alle børn i Danmark en god uddannelse uanset social baggrund.
 
Desværre oplever størstedelen af landets øvrige sociale iværksættere, at alt for få private investorer og fonde står klar til at investere i deres virksomheder. Særligt i de tidlige stadier, hvor der for alvor er behov for kapital til at udvikle opstartsvirksomhederne, er det svært at tiltrække investorer. Til trods for at det kun er ni procent af det globale impact-investeringsnetværk, GIIN’s, medlemmer, der angiver, at impact-investeringerne ikke lever op til de finansielle forventninger. Som konsekvens bliver alt for få sociale virksomheder skaleret i tilstrækkeligt omfang, så de for alvor kan skabe et positivt impact i samfundet. Det er en skam for iværksætterne, investorerne og for samfundet generelt.
 
Nye, bæredygtige svar på samfundets udfordringer
Mere end nogensinde før er der brug for dét, sociale iværksættere og sociale impact-investeringer repræsenterer. Vi lever i et hastigt forandrende samfund, hvor klimakriser, finanskriser og begyndende tillidskriser til etablerede systemer og institutioner fylder meget. Det udfordrer vores samfundsstrukturer, og udviklingen skriger på nye svar og bæredygtige løsninger inden for klima, integration, kultur, byudvikling osv. Heldigvis er det lige netop den opgave, sociale iværksættere er sat i verden for at løse, og verdensmålene har givet os et fælles sprog til at tale om og handle på de afgørende dagsordener. Sociale iværksættere er forandringsagenterne, der om nogen taler sproget flydende. Dét skal vi være bedre til at understøtte.
 
Handling og et samlet økosystem
Så hvad skal der til for at gå fra sprog og snak om globale ambitioner til reel handling? Hvordan konsoliderer vi Danmark i den grønne førertrøje inden for socialt iværksætteri og sociale impact-investeringer?
 
Et sted at starte er at bringe de rigtige folk sammen, så vi styrker økosystemet af idémagere, investorer og beslutningstagere. Verdensmålene giver os et momentum for at samle det fragmenterede økosystem og få engageret nytænkende og løsningsorienterede virksomheder. Sammen skal de formulere fælles løsningsforslag, der skaber den positive værdi, vores samfund har behov for. De sociale iværksættere og deres gode idéer kan nemlig ikke gøre forskellen alene. Ligesom alle nye indsatsområder og vækstdagsordener har de brug for fællesskaber, netværk, videndeling, rådgivning og ikke mindst investeringer.
 
Derfor opfordrer vi fonde, sociale iværksættere og private investorer til at være med til at samle økosystemet og skabe et tværgående handlingsfællesskab, der kan bringe os tættere på indfrielsen af de ambitiøse og nødvendige verdensmål inden 2030. Lad os sammen bruge verdensmålene som løftestang til at tænke nyt og inspirere hinanden til at tage et fælles ansvar for den bæredygtige omstilling. Lad os skabe et dynamisk økosystem, som både iværksætterne, investorerne og samfundet kan profitere af.
 
Vi tager gerne første skridt og udsender hermed en invitation til alle, der er motiveret for at skabe et større positivt impact. Konceptet kalder vi ’Days of Impact’, og her samler vi aktører fra økosystemet, der sammen skal udvikle modeller for partnerskaber, der skal bidrage til at indfri verdensmålene inden 2030 – med de sociale iværksættere i fokus.

Omtalte personer

Anne Katrine Heje Larsen

direktør, medstifter, DISIE, panelmedlem, Innofounder Graduate, Innovationsfonden, Advisory Board for Bug Amok, Bestyrelse, March Mod Ensomhed.
Iværksætter

Lasse Alfastsen

Strategisk direktør, Partnerskabshuset Krydsfelt, stifter af Sustainable Change Makers
cand.merc. (kom.)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser