Lær af andelsboligforeningen SABs grønne rejse

En køreklar og detaljeret strategi er det vigtigste værktøj for at omstille en boligforening i en bæredygtig retning, mener formand for Sønderborg Andelsboligforening, Vivian Engelbredt.

Ofte har man som boligforening gode ambitioner om at gøre det rigtige. Man vil gerne være rummelig, bæredygtig og et rart sted at være for høj og lav i samfundet. Men nogle udfordringer er så store, at de ikke bare kan løses ved hjælp af de ressourcer, der i forvejen findes i en administration og beboerdemokratiet som sådan. Der må hjælp til udefra.

Sådan ser formand Vivian Engelbredt tilbage på den grønne rejse, hendes forening har været på de seneste små tre år. For inden projektet HAPPI - som vi vender tilbage til - tog sin begyndelse, var det så som så med de grønne initiativer. 

“Jo, vi satte elsparepærer op og købte energimærkede hvidevarer, når vi kunne. Men det var de lavthængende frugter, vi greb ud efter. Vi er sidenhen blevet meget mere systematiske,” forklarer hun. 

EU-midler som startskud

2018 blev startskuddet på en stor, grøn omstilling, der lige nu undergår 3500 almennyttige boliger forankret i seks store boligforeninger i Sønderborg Kommune. På sigt skal investeringerne være med til at reducere udledningen af CO2, så Sønderborg Kommune bliver CO2-neutral i 2029.

Boligprojektet HAPPI er skudt i gang med EU-midler, og nu bliver det lidt teknisk, så hold fast: HAPPI har fået en million euros, som man har brugt på at undersøge og formulere en stor masterplan for at gøre den almennyttige boligmasse mere bæredygtig.

Den store masterplan har udpeget investeringer i solcelleanlæg, affaldssortering og andre bæredygtige tiltag for i alt 115 millioner kroner. Med et halvt år igen af projektets løbetid, har kommunens seks store boligforeninger underskrevet kontrakter for omtrent 100 millioner kroner, alene i SAB beløber kontrakterne sig på mere end 40 millioner kroner.

Masterplanen - eller mere præcist Energi- og Bæredygtighedsstrategier for hver af de seks boligforeninger - sikrer en fast kurs. For SAB og Vivian Engelbredt har det givet en sikkerhed for at de investeringer, man laver i eksempelvis solcelleanlæg, betaler sig hjem igen på den længere bane. 

Ikke kun for miljøets skyld

For det er et must, at når nye store realkreditlån optages, og huslejen stiger, så skal modydelsen følge med. Eksempelvis skal investeringer i solcelleanlæg afspejle sig i lavere varme- og energiregninger.

De ekstra udgifter, man får til lån, bliver dermed hentet hjem igen, fordi man som husholdning har færre forsyningsudgifter. Hvis ikke beboerne kan se den økonomiske gevinst, bliver det vanskeligt at få dem med ombord, forklarer Vivian Engelbredt.  

“Huslejestigninger er aldrig populære. Så kort kan det siges. Men når det giver god mening både økonomisk og for klimaet, så bliver tiltag mødt overvejende positivt,” siger Vivian Engelbredt. 

Farvel til friserede haver

Helt konkret har SAB skrevet kontrakt om ni store solcelleanlæg i SAB, og der er indkøbt batterier til at gemme den overskydende energi, som man på en solrig dag ikke får brugt. Strategien har også betydet, at man skruer op for uddannelse i bæredygtighed af medarbejdere samt frivillige grønne ambassadører.

Derudover uddanner det lokale renovationsselskab beboere i, hvordan man bedst affaldssorterer både hjemme og på fællesarealerne. Endelig har man i biodiversitetens navn ændret regler for det, nogle boligforeninger betragter som en hellig gral: Vedligeholdelsen af haver. 

“Det kendetegner mange boligforeninger, at der er ret strikse regler for, hvad man skal gøre på hver enkelt matrikel, så det samlet ser pænt og ordentligt ud. Det har vi ændret på og ukrudt må gerne være der nu. Der er plads til, at man kan forsøge sig frem, uden nogen blander sig,” forklarer Vivian Engelbredt. 

Ude i fremtiden har strategien blandt andet banet vej for, at elladestandere kan opsættes til elbiler, at man stiller krav om at leverandører arbejder bæredygtigt og at nye byggerier skal være certificeret og blandt andet indtænker genanvendte materialer.

“Vores plan er meget operativ og detaljeret. Det betyder, at vi ved, hvad vi skal gøre for at fortsætte det gode arbejde,” siger Vivian Engelbredt.

Se her eksempel på SABs Energi- og Bæredygtighedsstrategi

Går I ikke lidt for højt op i det der klima?!

Samtidig erkender Vivian Engelbredt også, at man ikke bare uden videre overbeviser et beboerdemokrati om, at der nu skal fuld skrue på grønne investeringer. I SAB har man gjort det til en dyd at italesætte behovet for grøn omstilling igen og igen. 

“Det gennemsyrer organisationen. VI taler om det hele tiden og nye, gode ideer skal ikke ligge og modne for længe, før vi gør alvor af dem. For det er vigtigt, at vi tager fat om den grønne omstilling og at flere kommer med. Vi har selvfølgelig også skeptikere i vores foreningsdemokrati og det kan især være svært for ældre at sætte sig ind i alt det nye, der sker teknologisk,” siger hun og uddyber: 

“Vi har da hørt, at vi måske går lidt for højt op i det der med klimaet. Derfor handler det også om at sælge den bæredygtige idé fra den sjove og positive side eksempelvis med konkurrencer, hvor man kan vinde biografbilletter. Flere og flere lytter da også til det, vi siger og ved, at det er alvorligt.”

Få her Vivian Engelbredt tre gode råd til en grøn omstilling: 

1. Benyt hver en lejlighed til at italesætte behovet for en mere bæredygtig hverdag i din forening. Skriv eksempelvis om fremskridt i beboerblade og ugebreve, så folk ved, at I mener det alvorligt, og at klimabevidsthed er en naturlig del af foreningens DNA. 

2. Få lavet en gennemarbejdet energi- og bæredygtighedsstrategi og sørg for, at den er til at arbejde efter. I de interne arbejdspapirer skal der være en handlingsplan med mål og delmål, der specificerer hvad og hvornår ting skal gøres og hvad vores succeskriterium er. Planen skal først og fremmest være operativ. 

3. Få udbredt ambitionen med at være bæredygtig til noget, som ikke kun ledelsen og administrationen arbejder med. Giv ejerskab til beboere der ønsker at gøre en forskel. Vi har blandt andet uddannet grønne ambassadører, der er med til at levere et hverdagsperspektiv på, hvad vi hver især kan gøre for at blive mere klimabevidste. 

 De grønne ambassadører skal blandt andet: 

  • Formidle budskabet om energirigtig og klimavenlig adfærd i boligforeningen 
  • Observere og registrere god og dårlig energiadfærd i bygningerne (Brænder lyset eksempelvis i døgndrift i kælderen?)
  • Hjælpe med at skrive nyheder og sparetip på intranet eller foreningens facebookgruppe
  • Videreformidle nye energirigtige tiltag i foreningen
  • Hjælpe med at planlægge og afvikle arrangementer i foreningerne om blandt andet affaldssortering, solceller, energirigtig adfærd og elbiler
  • Deltage i erfaringsudveksling, elsparekampagner og kompetencedage
Forrige artikel Trækker det op til uvejr? Sådan bremser du en ulmende mediestorm Trækker det op til uvejr? Sådan bremser du en ulmende mediestorm Næste artikel Sådan laver du en kooperativ virksomhed Sådan laver du en kooperativ virksomhed
VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.  

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Da Rusland invaderede Ukraine følte mange danskere et behov for at hjælpe. På Amager opstod et nyt initiativ, der i dag forgrener sig til indsamlinger, legegrupper og en butik, hvor ukrainske flygtninge kan forsyne sig med donerede varer. Læs her, hvordan private kræfter tog et lynkursus i nødhjælp.

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

En god interessevaretager kender de politiske positioner i et forhandlingslokale og ved, hvornår man skal slå til. Simon Nyborg er mangeårig rådgiver for Enhedslisten og har siden været ansvarlig for Mødrehjælpens politiske kommunikation. Han giver her fem svar på, hvordan du kan forbedre din organisations interessevaretagelse. 

Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre

Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre

Skolestrejke og live-streamet seksualundervisning var det sidste skub, der fik undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil (S) til at love seksualundervisning på ungdomsuddannelser. Sex & Samfund og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fortæller her om det forudgående politiske arbejde.

Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen

Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen

Spejderlederen, den frivillige fodboldtræner eller arbejdspladsens tillidsrepræsentant er alle mestre i at samarbejde, invitere nye ind i fællesskaber og få ting til at ske. Initiativet 70i30 vil aktivere civilsamfundets ildsjæle på vejen til en grønnere fremtid, siger direktør i DeltagerDanmark, Rune Baastrup. 

Sådan hjælper civilsamfundet den grønne omstilling på vej

Sådan hjælper civilsamfundet den grønne omstilling på vej

Når kriser rammer, trækker civilsamfundet i arbejdstøjet. Derfor er det helt naturligt, at det civile Danmark også går målrettet ind i klimakampen. Men hvad gør man strategisk, for at hjælpe et bæredygtigt mindset på vej, og hvad kan vi gøre her og nu i den nære hverdag? Et nyt katalog fra DeltagerDanmark og Tænketanken Concito giver inspiration. 

Nordea-fonden vil fremover vurdere projekters klimapåvirkning

Nordea-fonden vil fremover vurdere projekters klimapåvirkning

De overordnede uddelingsområder ligger tæt op ad de nuværende, men det tværgående krav om hensyn til især grøn bæredygtighed er nyt. Fonden er i proces med at finde ud af, hvordan den selv skal leve op til de nye skærpede krav, den stiller til ansøgerne