Aabenraa: 5G-net bliver lige så vigtigt som motorveje og jernbaner

DEBAT: I Aabenraa har både Google og Apple investeret i byggegrunde til store datacentre. Det gør området til et oplagt teststed for 5G-netværket, som kan gøre Danmark til et af Europas førende forsknings- og udviklingscentre for fremtidens transport- og logistiksektor, skriver borgmester Thomas Andresen (V).

Af Thomas Andresen (V)
Borgmester i Aabenraa Kommune

Virksomhederne i Padborg Transportcenter og GateDenmark vil i løbet af få år møde krav fra deres kunder om data i realtid og adgang via cloud-portaler, og de selvkørende robotter og lastbiler er måske lige om hjørnet.

Fiskeeksportøren vil eksempelvis kræve at følge temperatur, lugt, stød og selvfølgelig placering af den enkelte kasse med frisk fisk på rejsen fra Nordnorge over terminalen i Padborg og videre til Sicilien – og vil kunne ændre på forholdene øjeblikkeligt for at sikre kvaliteten undervejs. Nye 5G-teknologier vil gøre dette muligt – og GateDenmark og Padborg Transportcenter, som er et af Nordeuropas vigtigste knudepunkter for transport og logistik, vil være frontløbere i denne udvikling.

5G kommer til at udgøre rygraden i fremtidens transportmateriel, lagerhuse og logistiksystemer. De første prototyper bliver allerede testet i Hamborg Havn og andre steder i verden, og jeg er meget optaget af, at det danske transport-og logistikerhverv kommer med i denne første testbølge, hvis det skal overleve i den benhårde internationale konkurrence.

Det er også relevant, fordi der generelt er store forventninger til, at transporten bliver et af de områder, som kommer til at drive udrulningen af 5G. EU-Kommissionen har opfordret medlemslandene til at prioritere 5G i de vigtigste transportkorridorer, og Jyllands-Korridoren med Padborg Transportcenter er efter min opfattelse mindst lige så vigtig for Danmark som Øresundsforbindelsen.

Jeg er med andre ord af den klare opfattelse, at det nye superhurtige og robuste 5G-mobilnet bliver lige så vital infrastruktur for transport- og logistikerhverv som motorveje og banestrækninger.

Padborg det oplagte testområde for 5G
I Aabenraa Kommune finder man hos GateDenmark og Padborg Transportcenter det oplagte testområde for både teleselskabernes udvikling og opstilling af 5G-master og antenner og for transporterhvervets test af nyt materiel, nye systemer og fremtidens grænseoverskridende forretningsmodeller baseret på 5G.

Vores transport- og logistikvirksomheder ligger jo praktisk talt på grænsen til Danmarks største handelspartner og det europæiske fastland og klos op ad internationale motorveje og jernbanelinjer samt én af grænseregionens bedste havne.

Virksomhederne i GateDenmark og Padborg Transportcenter leverer transport-, logistik- og lagerydelser baseret på avancerede teknologier og systemer, og de har i årtier udviklet og testet nye teknologier, for eksempel it-løsninger i tæt samarbejde med deres leverandører. Derfor er det oplagt at udvikle denne tradition for samarbejde med leverandører om innovation og test til også at omfatte 5G.

5G i 2020
I Aabenraa Kommunes Vækststrategi er det vores vision at være drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion og at udvikle os til et verdenskendt digitalt fællesskab. Vi vil udnytte det digitale fokus, der følger af, at to af verdens største it-virksomheder, Apple og Google, har købt byggegrunde og forventes at bygge to gigantiske hyperscale-datacentre i Kassø-området ved Aabenraa, hvor videreudviklingen af den digitale infrastruktur også skaber nye vækstmuligheder til gavn for hele Danmark.

Aabenraa Kommune vil sammen med transportbranchen i Padborg arbejde for, at vi allerede i år kan sætte gang i de første testforløb. Vi sigter mod, at den første infrastruktur til 5G etableres fra 2020, og at vi vil se de første egentlige 5G-anvendelsescases hos virksomheder eller mere bredt i transportcenteret fra 2021.

Vi har lyttet os til, at en af de oplagte måder at finansiere den vigtige 5G-udviklingsopgave er at øremærke noget af provenuet fra de kommende frekvensauktioner til at understøtte innovationsprojekter og tests. En øremærkning af frekvensmidler til digital infrastruktur og tests i vigtige erhvervsområder som GateDenmark og Padborg Transportcenter vil kunne åbne op for at gøre Danmark til et af Europas førende forsknings- og udviklingscentre for fremtidens transport- og logistiksektor.

Vi satsede tidligt på bredbåndsforbindelserne i Aabenraa Kommune og Syddanmark, hvilket ikke har skadet Danmarks indsats for at tiltrække it-giganternes datacentre. Nu er vi i gang med næste skridt, nemlig 5G, som skal sikre, at vi ikke kommer bagud i den hårde internationale konkurrence.

Det vil medvirke til at fremtidssikre transportbranchen, sikre udviklingen og styrke væksten – ikke kun i GateDenmark og Padborg Transportcenter, men i hele Danmark. Det investerer vi i. Det satser vi på.

Forrige artikel TDC-direktør: Sammenhængskraft skal også skabes online TDC-direktør: Sammenhængskraft skal også skabes online Næste artikel Digital strateg: Vi overser, at digital teknologi er glødende politisk Digital strateg: Vi overser, at digital teknologi er glødende politisk
 • Anmeld

  Henrik Eiriksson · It-specialist og researcher ud i elektromagnetisk stråling

  Ansvarspådragende

  Kære borgmester Thomas Andresen,

  Er du parat til at underskrive at du personligt tager fuldt ansvar for de helbredsskader af "5G" bestrålingen som mere end 200 topforskere verden over forventer at vil opstå?

  Læs mere: https://www.5gappeal.eu/

  Har du is nok i maven til at ignorere over 200 forskeres advarsel?

  Glem at henvise til Sundhedsstyrelsen. De har ingen kompetancer ud i at vurdere den form for stråling.
  Det har de indrømmet. Lyt med her: https://youtu.be/njdYE9h0Iew
  Sundhedsstyrelsen efterlader dig "on your own".

  Den trådløse industri kan ikke få forsikring ved skader forvoldt af elektromagnetiske felter, inkl. mobilsignaler og kommende "5G" bestråling. Spørg dit forsikringsselskab om "exclusion 32".

  Der er du også "on your own".

  Er du parat til at tage fuldt, personligt, ansvar for borgernes helbred, skulle du vælge at tillade udrulningen af denne u-testede teknologi? Ingen undtagelser.

  Ser frem til din ansvarserklæring.

Forsvarets Efterretningstjeneste retter sigtet mod techgiganterne

Forsvarets Efterretningstjeneste retter sigtet mod techgiganterne

NY VERDENSORDEN: Koncentrationen af magt hos få teknologivirksomheder er i gang med at ændre verden. Virksomhederne er ikke en aktuel trussel, men de har en hidtil uset magt til at påvirke politik nationalt og globalt, konstaterer Forsvarets Efterretningstjeneste i en ny udgivelse.