Dansk Erhverv: Persondataregler skal gælde alle

DEBAT: Det er kun ret og rimeligt, at der vanker bøder til såvel private som offentlige virksomheder, som har rod i persondata, skriver Janus Sandsgaard, der er chef for IT og digitalisering i Dansk Erhverv.

Af Janus Sandsgaard
Fagchef for digitalisering, Dansk Erhverv

Fredag aften var ikke bare mørk og vinterlig. Det var decideret Black Friday.

Og mens nogle jagtede byen rundt efter skarpe priser, forfulgte andre en fælles interesse for persondatanørderi på en lun cafe i det indre København.

Anledningen var EU's persondataforordningen, og arrangementet en markering af, at der er et halvt år, til den træder i kraft.

Faktisk ville slaget midnat markere helt præcis seks måneder til ikrafttrædelse.

Så PwC, Microsoft, Susdain og Dansk Erhverv bød på oplæg, vin, mad og DJ - mens nedtællingen stod på og snakken gik vidt og bredt om databeskyttelse i Danmark og andre lande.

Myndigheder bør kunne modtage bøder
Et af de centrale spørgsmål, som Danmark skal tage stilling til, er, om også offentlige myndigheder skal underlægges sanktionsmuligheder.

Det ligger fast, at virksomheder kan idømmes bøder på op til 20 millioner euro, men det er op til det enkelte medlemsland, om også myndighederne skal kunne idømmes bøder.

Det lægger regeringen nu op til, at de skal kunne. Det er først og fremmest glædeligt, for gennem noget tid frygtede vi, at man var ved at sende den offentlige sektor i ”digitalt helle”.

Samtidig virker det besynderligt, at bøderamme bliver på 16 millioner for offentlige myndigheder - men det centrale er, at der kommer øjne og alvor og politisk fokus på området.

Det er også på tide, at Folketinget tager diskussioner og finder afklaring. For nedtællingen er for alvor begyndt.

Målet er beskyttelse 
I Danmark har vi en stor offentlig sektor – den breder sig over en lang række områder, og behandler nogle af de mest følsomme data.

Derudover konkurrerer den på nogle områder med private udbydere.

Vi tror og håber på, at det vil have en positiv og præventiv effekt med et signal til også den offentlige leder om, at databeskyttelse skal tages alvorligt, og at hammeren ultimativt falder, når området får lov at sejle.

Nogle har indvendt, at det ikke giver mening, at den offentlige sektor udskriver bøder til sig selv.

Men målet er selvfølgelig ikke at kradse penge ind, men at give landet, borgere og virksomheder den opmærksomhed og beskyttelse, de har krav på.

Og så må der gælde et helt grundlæggende princip om ligebehandling af offentlige og private spillere. Der er ingen saglig begrundelse for forskelsbehandling.

Offentlig og privat sammenligning bliver nemmere 
Ens vilkår betyder også, at sammenligningen mellem private og offentlige udbydere bliver lettere.

Det er i alles interesse, at vi har gennemsigtighed og lige vilkår for at udføre opgaver med den bedste kvalitet. Et system, hvor den ene part i praksis er underlagt andre spilleregler, giver en skadelig asymmetri.

Vi har øjnene stift rettet mod 25. maj 2018, hvor de nye regler bliver virkelighed.

Det er ikke spor snuptagsagtigt at blive klar til de nye regler, og i Dansk Erhverv er vi ude i landet med #persondatabussen, vejledninger og anden hjælp.

Der er nok at tage fat på i de kommende måneder, og med regeringens aktuelle melding skærpes alvoren for også offentlige myndigheder.

Alle skal tage databeskyttelse alvorligt
Meget kommer til at flytte sig over de kommende måneder. Cafeen fra i fredags ligger der stadig.

Måske vi om et halvt år skulle benytte lejligheden til et velfortjent pusterum og markere, at vi er komme godt ombord i persondataforordningen - og at dette ”vi” med regeringens positive udmelding nu også i højere grad omfatter offentlige myndigheder.

DJ eller ej vil vi i hvert fald gerne en fælles dagsorden om, at både offentlige og private spillere tager databeskyttelse alvorligt, fordi det er selve grundlaget for digitaliseringen, som vi kender den i dag, og de ønsker, vi har for fremtiden.

Det er i sidste ende, hvad det hele handler om.

Forrige artikel Sundhedsprofessorer: Pulsmålere kan føre til overbehandling Sundhedsprofessorer: Pulsmålere kan føre til overbehandling Næste artikel Ny debat: Skal vi straffe offentlige myndigheder for datasjusk? Ny debat: Skal vi straffe offentlige myndigheder for datasjusk?