Dataetisk Råd afholder første møde om dataetiske dilemmaer

ETIK: Dataetisk Råd afholder første møde – skal belyse, om teknologien går for vidt.

Dataetisk Råd blev nedsat i foråret 2019 af den daværende VLAK-regering med det sigte at ruste både erhvervsliv og den offentlige sektor til at håndtere fremtidens dataetiske dilemmaer.

Herunder at diskutere, hvordan samfundet kan få mest mulig gavn af ny teknologi, samtidig med at etik, ansvarlighed og hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder følger med den digitale udvikling. Rådets medlemmer bliver udpeget for en periode på fire år med mulighed for forlængelse én gang.

Ifølge formand for Dataetisk Råd, Johan Busse, nåede rådet – ud over at tale om, hvordan rådet grundlæggende skal gribe opgaven an – på første heldagsmøde kun at "kratte" i, hvilke emner rådet skal nærme sig i "langsommere tempo".

Login