DE: Vi skal sikre uddannelse i efterspurgte digitale kompetencer

DEBAT: På bagkanten af krisen vil det nuværende masseeksperiment i digital omstilling føre til nye digitale ydelser. Vi skal sikre, at vores uddannelsessystem kan levere de digitale kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger, skriver Mads Eriksen.

Af Mads Eriksen
Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

Da coronaen ramte fik vi pludselig ufrivilligt verdens største digitale efteruddannelse.

Nød lærer desperat kontornusser, og pludselig færdes vi hjemmevant i Teams og på Zoom.

Pandemien satte den analoge verden i stå, mens den digitale fik endnu mere fart.

Det er vigtigt at have i baghovedet, når vi skal planlægge fremtidens uddannelser.  

Hurtig omstilling til e-undervisning
Corona-krisen har på uhyggelig vis vist os, hvor sårbare vi er som samfund. Danske virksomheder er pressede som aldrig før, mange har allerede mistet deres job – alt i alt er tiden usikker og voldsomt ubehageligt.

Kriser har det dog også med at frembringe innovation, og dermed skabe grundlag for udvikling på arbejdsmarkedet. Et område det er særligt værd at holde øje med nu er det digitale område.

Jeg er dybt imponeret over, hvor hurtigt vores uddannelsessektor har formået at omstille sig til onlineundervisning.

Mange steder er det lykkedes på rekordtid at opretholde kurser, lave optagelsesprøver og eksamener online.

Samme udvikling har vi set inden for andre områder. Vi finder ud af, at møder kan foregå fra hjemmepc’en, at dagligvarerne kan leveres til døren osv.

Vi finder naturligvis også ud af, hvad der går tabt, når vi ikke kan se hinanden i øjnene. Dette er en ekstrem situation, og ingen ønsker sig at afskaffe hverken fysiske møder eller fysisk undervisning – men lad os endelig tage de bedste erfaringer med videre.

Øget søgning mod uddannelserne
Lige nu er fremtiden ekstremt usikker. Står vi med en kortvarig krise, hvor vi efter chokket kan vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag, eller er det her starten på en lang og omfattende krise?

Det er endnu alt for tidligt at sige noget sikkert om.

Før krisen stod vi med nogle videregående uddannelser, der var rigtigt godt på vej. Der er godt gang i en oprydning, hvor optaget er sænket ganske betragteligt på de uddannelser, der kæmper med overledighed, og de unge søger mere ansvarligt end nogensinde før.

Så kom krisen, og vendte op og ned på nærmest alt i samfundet.

Det er ikke let at stå som sabbatist efter gymnasiet lige nu. Grænserne er stadig lukkede og de fleste typiske sabbatjob på for eksempel en cafe er yderst pressede. Det vil ganske givet øge søgningen til de videregående uddannelser.

For mange unge vil alternativet til en uddannelse være offentlig forsørgelse – det må ikke ske.

Vi må dog heller ikke give los, og sænke dimensioneringen på områder, hvor der i forvejen var stor ledighed – det vil blot udskyde problemet.

Vi bør i stedet sikre, at der er pladser nok på de uddannelser, hvor der er stor mangel nu og i fremtiden, og her er det igen værd at se på det digitale område.

Stor efterspørgsel på digitale kompetencer
En gennemgang af landets jobopslag fra analysefirmaet Damvad viser, at mens arbejdsmarkedet generelt er gået i sort, så stiger efterspørgslen efter digitale specialister fortsat.

Men det er ikke kun folk, der skal skrive koderne, der er brug for. Der er også brug for såkaldte digitale integratorer – altså medarbejdere, der kan sikre den digitale omstilling ude i virksomhederne.

Ifølge en udgivelse af HBS for Digital Dogme, er det en stillingskategori, der vokser endnu hurtigere end digitale specialister. Faktisk var 18 procent af jobopslagene i 2019 målrettet digital integratorer.

På bagkanten af krisen vil vores nuværende masseeksperiment føre til nye digitale ydelser. De virksomheder som har været bedst til at omstille sig til og have et solidt digitalt alternativ vil stå styrket, når Danmark så småt åbner igen.

Vi skal derfor sikre, at vores uddannelsessystem kan levere de digitale kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger.

Der skal være pladser nok til de ivrige unge, der ønsker at være medskabere af den digitale omstilling, og de øvrige uddannelser skal fortsat og i stigende grad tænke det digitale ind i deres forskellige kernefagligheder.

Forrige artikel Debat: Erhvervsministeren bør lave flere tiltag om virksomhedernes dataetik Debat: Erhvervsministeren bør lave flere tiltag om virksomhedernes dataetik Næste artikel Konsulent: Vi skal sikre fortrolig data­udveksling med et nationalt it-netværk Konsulent: Vi skal sikre fortrolig data­udveksling med et nationalt it-netværk