Debat: Kunstig intelligens skal skabe en bedre offentlig sektor

DEBAT: Kunstig intelligens kan give mere tid til det vigtigste for de offentligt ansatte og sikre bedre tilbud til borgerne. Men kunstig intelligens går hånd i hånd med et stærkt fokus på etik, jura og sikkerhed, skriver Signe Caspersen fra Digitaliseringsstyrelsen.

Af Signe Caspersen
Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen

Kunstig intelligens er et abstrakt begreb for de fleste.

Derfor skal vi gøre det konkret og vise, hvad medarbejdere og offentlige myndigheder kan bruge kunstig intelligens til i praksis.

For allerede i dag findes der nemlig en række konkrete eksempler på, hvordan kommuner og regioner kan bruge kunstig intelligens til at skabe værdi i det daglige arbejde:

De første timer er yderst kritiske, når en patient ankommer til akutafdelingen på et hospital.

Derfor er det afgørende, at lægerne i løbet af kort tid finder frem til, hvad patienten fejler, så den rette behandling kan sættes i gang.

På Sygehus Lillebælt vil man derfor bruge kunstig intelligens til, gennem analyse af blodprøver, at diagnosticere akutte patienter hurtigere og mere præcist end i dag.

Med kunstig intelligens bliver det muligt at femdoble antallet af analyser af hver enkelt blodprøve – fra 30 til 150. Det skal give hurtigere svar på, hvad akutte patienter fejler.

Målet er, at det nye program kan sænke dødeligheden med 10-20 procent.

Muligheder i kunstig intelligens
Et andet eksempel på, hvordan kunstig intelligens kan skabe værdi, er, når en borger i dag skal have behandlet en byggesag.

Ofte er der mange dokumenter, som sagsbehandleren i kommunen skal gennemgå, og hvis bare ét dokument eller én plantegning mangler, kan det være svært at færdigbehandle sagen.

Det medfører ofte længere ventetid for borgerne. Det vil Københavns Kommune gennem et nyt signaturprojekt bruge kunstig intelligens til at afhjælpe.

For ved at screene byggeansøgningen, kan teknologien nemlig give borgerne direkte besked, hvis der mangler oplysninger. Simpelt, men det sparer borgerne for unødig ventetid og hjælper kommunens sagsbehandlere i deres arbejde.

Med de store muligheder ved kunstig intelligens følger dog også udfordringer, som vi skal være opmærksomme på.

En balanceret tilgang
Teknologien rejser blandt andet en række etiske problemstillinger.

Det er for eksempel vigtigt, at borgere og medarbejdere kan gennemskue beslutninger og sagsgange, og at teknologien ikke diskriminerer bestemte befolkningsgrupper på baggrund af forhold som for eksempel etnicitet, seksualitet og køn.

Det må for eksempel aldrig blive sådan, at borgerne ikke kan få en begrundelse for en beslutning, fordi kunstig intelligens har været brugt i sagsbehandlingen.

Der er derfor brug for en balanceret tilgang til anvendelsen af kunstig intelligens i den offentlige sektor.

For vi har på den ene side en forpligtelse til at bruge de nye teknologiske muligheder til at forbedre vores velfærdssamfund, så den offentlige sektor kan levere gode og tidssvarende løsninger til borgerne.

Og på den anden side er det samtidig klart, at brugen af kunstig intelligens og andre nye teknologier altid skal ske med omtanke og med respekten for det enkelte menneske i højsædet.

Mulighederne skal bruges på en ordentlig måde
Som led i den ambition har regeringen, KL og Danske Regioner med økonomiaftalerne, der blev indgået i august sidste år, aftalt at sætte en række signaturprojekter om kunstig intelligens i gang i kommuner og regioner.

De i alt 15 signaturprojekter skal sammen give os praktiske erfaringer med, hvordan kunstig intelligens kan komme borgerne til gavn, hvilke udfordringer og dilemmaer teknologien medfører, og hvordan vi bedst håndterer centrale udfordringer i forbindelse med kunstig intelligens.

For det er helt afgørende, at projekternes brug af kunstig intelligens går hånd i hånd med et stærkt fokus på etik, jura og sikkerhed.

Derfor kommer Dataetisk Råd også til at blive inddraget i arbejdet, for at vi løbende har fokus på de forskellige dataetiske temaer og problemstillinger, der kan opstå, i forhold til signaturprojekterne.

Borgernes og medarbejdernes tillid er en forudsætning for den offentlige sektors arbejde med digitalisering, data og nye teknologier.

Teknologien udvikler sig hurtigt, og det giver flere muligheder.

Det er mulighederne, vi offentlige myndigheder skal bruge på en ordentlig måde. En måde, hvor vi bruger de nye muligheder til at skabe bedre velfærd og værdi for samfundet.

Forrige artikel DTU-professorer: Grøn teknologisk omstilling kræver et nyt mindset DTU-professorer: Grøn teknologisk omstilling kræver et nyt mindset Næste artikel IT-Branchen: Grønt ansvar skal fylde mere i offentlige udbud IT-Branchen: Grønt ansvar skal fylde mere i offentlige udbud