DI til DF: Fordelene ved et digitalt indre marked overstiger åbenlyst ulemperne

REPLIK: Når EU's persondataforordning træder i kraft 25. maj, får vi verdens strengeste databeskyttelsesregler. Det vil betyde store besparelser for dansk erhvervsliv og større sikkerhed for borgerne, skriver Peder Søgaard-Pedersen til Kenneth Kristensen Berth (DF).

Af Peder Søgaard-Pedersen
Fagleder for Digital Indre Marked i Dansk Industri

Kenneth Kristensen Berth (DF) skriver i sit indlæg 13. april, at det digitale indre marked vil øge faren for misbrug og cyberkriminalitet, når danske virksomheder og borgeres data indsamles eller udveksles på tværs af landegrænser.

Det er desværre en udbredt misforståelse, at dataudveksling på tværs af landegrænser i sig selv udgør en sikkerhedsmæssig udfordring. Datasikkerhed er ikke et spørgsmål om geografi, men et spørgsmål om hvordan data behandles. Regulering af hvordan virksomheder og myndigheder må behandle persondata, er netop et område, hvor EU står allerstærkest.

Verdens strengeste databeskyttelsesregler
25. maj træder EU's persondataforordning, som i dag er verdens strengeste databeskyttelsesregler, nemlig i kraft i hele EU. Det er en vigtig del af det digitale indre marked og er med til at hæve beskyttelsesniveauet betydeligt – også i Danmark.

Hvis EU’s persondataforordning bliver overtrådt efter 25. maj i år, vil en virksomhed kunne idømmes bøde på op til 150 millioner kroner eller 4 procent af virksomhedens globale årlige omsætning – afhængig af hvad der er højest. Den risiko kan ingen virksomhed sidde overhørig.

Fordelen ved at have fælles databeskyttelsesregler i EU er derfor, at de danske borgere og virksomheder kan være sikre på, at deres data behandles og opbevares sikkert – uanset hvor de befinder sig henne. Det er netop med til at styrke tilliden til de digitale løsninger, vi bruger i hverdagen såsom mail, e-handel, sociale medier, streaming af tv-serier, film og musik.

Det er også med til at reducere omkostningerne for danske virksomheder, at de ikke selv skal bygge datacentre i Danmark, men kan bruge datacentre på tværs af EU - uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Hovedparten af danske virksomheder bruger i dag en eller anden form for dataoverførsel, så det er store besparelser, der er tale om for dansk erhvervsliv.

Danske forbrugeres rettigheder
DI er imidlertid enig med Dansk Folkeparti i, at den salgspligt, der bliver indført med EU’s forbud mod geoblokering, rammer skævt. Salgspligten risikerer at skabe usikkerhed blandt forbrugere og virksomheder om hvilke regler, der gælder for et online køb inden for EU.

Derfor er det afgørende, at danske e-handelsvirksomheder ikke bliver underlagt udenlandsk forbrugerret på markeder, de ikke ønsker at sælge til, i den endelige fortolkning af salgspligten. Små e-handelsvirksomheder kan ikke forventes at sætte sig ind i 28 medlemslandes forbrugerregler.

Fordelene opvejer ulemperne
Selvom det ikke er alle EU-lovforslag, der gavner danske virksomheder, så overstiger fordelene ved et digitalt indre marked åbenlyst ulemperne.

Det gælder for eksempel den øgede gennemsigtighed i det europæiske e-handelsmarked for forbrugerne og dermed en oplagt mulighed for danske e-handelsvirksomheder til at komme udover landets grænser med produkter og services, der er efterspurgt i resten af EU.

Det gælder også muligheden for at bruge sin mobiltelefon frit i hele EU uden at være bange for en skyhøj mobilregning, at have adgang til alle sine tv-serier og musik i hele EU og at kunne få glæde af det hele uden at være bekymret, for hvad ens data bliver brugt til.

For de danske virksomheder betyder det, at deres nuværende hjemmemarked på fem millioner kunder vokser til 500 millioner kunder. Det gør det nemmere at vokse sig stor fra en IP-adresse i den danske andedam fremfor at skulle flytte virksomheden til Silicon Valley.

Det er altid vigtigt, at forbrugere og virksomheder bliver hørt, når der udarbejdes lovgivning, som rammer dem. Det gælder i både den danske og den europæiske lovgivningsproces. Men selvom alle detaljer ikke altid falder på plads som ønsket, så overstiger fordelene alligevel ulemperne ved et digitalt indre marked.

Forrige artikel Prosa: Det digitale arbejdsmarked skal organiseres mod grådige arbejdsgivere Prosa: Det digitale arbejdsmarked skal organiseres mod grådige arbejdsgivere Næste artikel Alternativet: Kampen mod tech-giganterne skal kæmpes i EU Alternativet: Kampen mod tech-giganterne skal kæmpes i EU
Analyse: Vi er i et våbenkapløb om at hacke mennesker

Analyse: Vi er i et våbenkapløb om at hacke mennesker

”Man behøver ikke at sende soldater ind for at erobre et land. Man behøver ikke tanks og våben for at kontrollere det, hvis man har alle data om indbyggerne i et land,” sagde den israelske historieprofessor og forfatter Yuval Noah Harari til en propfyldt sal ved Davos-mødet for nogle dage siden.