Kronik

Direktør: Få styr på mangelfuldt overblik over sundhedsdata

KRONIK: En mere effektiv anvendelse af sundhedsdata er ikke bare økonomisk effektivt, men kan forenkle og forbedre oplevelsen for patienter, mener Copenhagen Healthtech Clusters direktør.

Vi bør i højere grad anvende sundhedsdata for at sikre en enkel og effektiv patientoplevelse, mener Henning Langberg. 
Vi bør i højere grad anvende sundhedsdata for at sikre en enkel og effektiv patientoplevelse, mener Henning Langberg.  Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henning Langberg
Direktør, Copenhagen Healthtech Cluster

Regeringens økonomiaftale med regionerne for 2020 slår fast, at der skal arbejdes med rammerne for bedre brug af data.

Et element i den indsats er at arbejde for en fælles indgang til vejledning om adgang til sundhedsdata for forskere, så de let kan få overblik over, hvilke data der findes hvor, og hvilke krav der gælder for at få adgang til data.

En rapport fra Copenhagen Economics viser, at vi ved bedre brug af sundhedsdata på kort sigt kan frigøre op mod 14 milliarder kroner om året til bedre behandling i sundhedsvæsenet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

På længere sigt op mod 45 milliarder kroner om året. Bedre brug af sundhedsdata er nøglen til at få mere og bedre behandling uden at bruge flere penge.

Data bruges for sjældent
Det danske sundhedsvæsen indsamler data i stor stil og har gjort det i årtier.

Tænk, hvis vi kunne bruge data til at forudse, om den ene eller den anden behandlingstype kan forventes at være den rette for patienten.

Henning Langberg, Direktør, Copenhagen HealthTech Cluster

Det offentlige sundhedssystem i Danmark kombineret med vores CPR-register gør, at vi derfor har en fantastisk mulighed for at få overblik over både den enkeltes samlede sundhedstilstand og -udvikling over et helt liv, men også få overblik over befolkningens. Hvis vi altså bruger de data, som vi har.

Og det gør vi i alt for begrænset omfang. Det er ærgerligt, for hvis vi brugte data bedre, kunne vi både udvikle bedre og mere effektiv behandling, mere effektiv medicin og sikre, at de ressourcer, som vi anvender i det offentlige sundhedssystem, anvendes på behandling, der virker på den enkelte patient i stedet for at satse på den samme behandlingsform til alle, hvilket fører til, at for mange modtager behandling, som ikke hjælper dem.

Sundhedsdata dækker over oplysninger, som kan bruges til at konkludere på en persons helbredstilstand. I praksis er det alt fra journaloplysninger fra egen læge, speciallæger, hospitaler og prøvesvar.

Hertil kan lægges de data, som patienter i stigende grad registrerer selv som for eksempel blodtryksmålinger i hjemmet, diabetikerens egne blodsukkermålinger og pulsmålere.

Overblik er særdeles mangelfuldt
Med anvendelse af den samlede mængde af data kan vi med kunstig intelligens spore sammenhænge, som vi med det menneskelige øje ikke kan se – simpelthen på grund af omfanget af data. Menneskehjernen kan ikke overskue og finde mønstre i så store datamængder. 

Så når man anvender sundhedsdata, særligt sammen med ny teknologi, har vi nøglen til fremtidens gennembrud i medicinsk og behandlingsmæssig forskning, og derfor er den potentielle værdi af data enorm.

Men data, der ikke anvendes, har ingen værdi. Hvis vi ikke bruger de oplysninger, som alle dele af sundhedssystemet indsamler og lagrer, til noget, så bliver det i stedet til spild af tid og ressourcer – til formålsløs dokumentation, som ingen ønsker eller kan se meningen med.

I dag har vi samlet de danske sundhedsdata i mere end 160 forskellige registre, der ikke er forbundne. Det gør, at overblikket over, hvad der findes hvor, er særdeles mangelfuldt.

Samtidig er der ikke en samlet indgang til at søge om data for forskere eller til at udveksle data nemt, smidigt og naturligt inden for det offentlige sundhedssystem.

En rapport udarbejdet af Copenhagen Economics har undersøgt, hvilke gevinster en bedre brug af sundhedsdata vil have for det offentlige sundhedsvæsen i Danmark.

For eksempel kunne vi bruge data i stor stil til at identificere, hvilke patienter der kan forventes at have gavn af én specifik behandling mod en konkret lidelse, og hvilke der vil have mere effekt af en anden type behandling.

Læs også

Forudse de rette behandlingstyper
Et igangværende projekt på Aalborg Universitetshospital anslår for eksempel, at 10 til 15 procent af de patienter, som i øjeblikket får udført operative indgreb for knæ- og hofteproblemer, ikke har gavn af en operation og i stedet burde tilbydes anden form for behandling.

Tænk, hvis vi kunne bruge data til at forudse, om den ene eller den anden behandlingstype kan forventes at være den rette for patienten.

Sundhedsdata, der deles på tværs af sundhedsvæsenets enheder, kan selvfølgeligt også medvirke til, at patienter ikke unødigt skal have taget de samme prøver flere gange end højst nødvendigt.

Big data vil også kunne anvendes til at udvikle justeringer af behandlingsregimer, som kan bruges til at undgå genindlæggelser og til at styrke patienternes oplevelse af, at behandlingen både virker og er mindst muligt indgribende i deres tilværelse.

Derfor er bedre anvendelse af sundhedsdata en helt naturlig hjørnesten i at nå økonomiaftalens målsætninger om færre genindlæggelser. Aftalen indeholder desuden en ambition om at flytte behandlingsforløb ud af sygehusene, så de kan koncentrere sig om de opgaver, der retteligt hører hjemme dér.

Ambitionen ledsages af fire mål, som indsatsen skal bedømmes på: færre sygehusforløb per borger, mindre sygehusaktivitet per kroniker, færre akutte genindlæggelser inden for 30 dage og endeligt en stigning i andelen af virtuelle sygehusforløb.

Ambitionerne er store, men bruger vi de rette redskaber, er de også realistiske. Og så behøver det ikke engang at være dyrere.

Sundhedsdata kan føre til milliardgevinster
Rapporten fra Copenhagen Economics vurderer, at beslutninger baseret på sundhedsdata kan føre til årlige gevinster på mellem 9 og 14 milliarder kroner for det danske sundhedsvæsen.

Eller sagt på en anden måde: Vi kan omfordele over ni milliarder kroner til mere og bedre behandling, hvis vi bruger data til at arbejde smartere.

Og det er endda estimatet, hvis vi i øvrigt helt grundlæggende fortsætter med at producere sundhedsydelser i det danske sundhedsvæsen på samme måde, som vi gør i dag.

Men hvad hvis vi i højere grad introducerer anvendelse af for eksempel telemedicin og ny teknologi?

Det kunne gøre mange patienter i stand til selv at deltage aktivt i behandlingen og kunne have en meningsfyldt dialog med sygehuset uden at behøve at møde fysisk op. På den måde ville vi ændre helt grundlæggende ved præmissen om, at behandling og mødet mellem patient og behandler altid finder sted fysisk.

Det ville gøre potentialet for at anvende ressourcerne i sundhedsvæsenet mere effektivt meget større. Copenhagen Economics rapporten anslår, at potentialet i så fald er mindst 22 milliarder kroner om året, svarende til 15 procent af, hvad vi hvert år bruger på det danske sundhedsvæsen.

Tænk, hvad vi kunne udrette, hvis vi brugte vores sundhedsdata bedre. Men det kræver, at der fra politisk hold er vilje til at skabe rammerne for, at sundhedsdata mere effektivt end i dag bruges til forskning og til at udvikle analyseværktøjer og kunstig intelligens, der kan øge lægernes indblik i effekten af den behandling, som de giver.

Sikkerheden om den enkeltes data skal på intet tidspunkt være til diskussion. Men den udfordring kan vi godt løse, samtidig med at vi bruger både den enkeltes data på tværs af sundhedsvæsenet, når patienten har behov for en samlet indsats, og hvis vi anvender den samlede datamængde til at forske og udvikle i ny behandling, nye procedurer og arbejdsgange og ny medicin, så kommer det os alle til gode.

Lad os få optimeret vores brug af sundhedsdata og udvikle det danske sundhedsvæsenet til gavn for patienterne og samfundet nu.

-----

Altinget Arena udbyder sammen med Copenhagen Healthtech Cluster et kursus i kunstig intelligens. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion