Konsulent: De mange it-skandaler kan ikke tilskrives dårlig forvaltning

DEBAT: Flere offentlige it-projekter er gået galt. Man kan efterlades med indtrykket af, at dansk forvaltning ikke er rigtigt velforvaret. Men i langt de fleste tilfælde gør forvaltningen et godt og effektivt stykke arbejde, skriver Kristian Vaumoron.

Af Kristian Vaumoron
It-konsulent

Digitalisering af forvaltningen har mange fordele.

Både for staten og leverandøren.

Blandt andet kan staten Danmark tilbyde borgerne service 24/7/365, præcist som bankerne kan med netbank, samtidigt med at der spares penge på løn og administration. Penge, som kan bruges til at nedsætte skat, ny infrastruktur, uddannelse og alt det andet.

Man kan bruge it til at løse rutineopgaverne i forvaltningen, og så bruge medarbejderne der, hvor der er brug for dem – vigtigt i en tid, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft, og det offentliges opgaver vokser og vokser.

Så er der branding i det her: Er det offentlige stedet for de få, men virkeligt dygtige fagfolk, så har det appel til dem, som sætter faglig udfordring højere end en høj løn. Og de findes.

God deal for leverandører
Leverandørerne har også deres fordele: Udvikling og drift af it skæpper godt i kassen.

Og et godt samarbejde med det offentlige er også muligheden for at få ny knowhow.

For staten Danmark løser flere og flere opgaver, tit inden for helt nye fagområder, og kan man blive en aktør her, har man sikret sig en god forretning fremover.

Men hvorfor går det så ofte galt alligevel med en del af de offentlige it-projekter?

Problemer skyldes kultur
Begge parter er jo indstillet på at komme i mål, så hvad går galt?

Jeg tror, at noget skyldes, at der er tale om et kultursammenstød mellem udbyderen, det offentlige, som skal bruge systemet i deres hverdag.

Det er dem, der får ørerne i maskinen, når det går galt, og man ved, hvad man har, men ikke, hvad man får. Så man er tilbageholdende med at digitalisere for meget.

Modsat leverandøren, som ser det som en forretning, og som hellere end gerne ser mere it og måske også har et godt blik for, at deres kunder rent faktisk kan spare mange penge på administration ved at digitalisere.

Men er det hele forklaringen?

Respekt til det offentlige
Bunder mange problemer ikke i, at forvaltningen ikke føler, den bliver vist den respekt og forståelse, den fortjener?

Langt hen ad vejen har de ret.

Husk, hvor meget anseelse det offentlige har mistet fra og med firserne: Det er, som om vi ikke anerkender, hvor vigtigt forvaltningen er for Danmark. Sådan var det ikke før i tiden, tværtimod.

Vil en leverandør have succes, så start med at huske på, at forvaltning i Danmark gennemgående er af høj kvalitet: Den første misforståelse, man skal aflive, er, at det offentlige er dummere end andre folks børn.

Myten om, at kan man ikke blive til andet, så kan man arbejde for staten eller kommunen, er og bliver – en myte.

Der er en mentalitetsforskel, for hvor den private i højere grad ser på rentabilitet, så har det offentlige et bedre blik for kontinuitet og aftryk på samfundet. Men det skyldes forskelligt perspektiv, ikke mangel på intelligens.

Vi når langt ved at vise det offentlige respekt. Og her betyder respekt følgende:

Vide, at det, man leverer, er et værktøj – og kun det. It kan supplere i forvaltningen – ikke erstatte den menneskelige, veltrænede hjerne.

Forstå, at forvaltningens arbejde er lovreguleret, og at det ikke er et kriterium for lovgiver, at loven skal være digitaliserbar. Det kan besværliggøre brug af it, men det må man bare leve med, for lov er lov. Kan man ikke det, må man finde sine kunder andetsteds.

Acceptere, at kunden ikke er it-kyndig, og at det er leverandørens opgave at bibringe den nødvendige viden her.

Lytte. Det er kunden, der har den faglige viden. Lyt og kom kun med virkelig gennemtænkte ændrings- og forbedringsforslag:

Man kan mene, at tingene kunne gøres på nye, innovative og spændende måder, men der er tit gode grunde til, at tingene er, som de er, selvom de kan virke uhensigtsmæssige i it-sammehæng. Men: It er til for menneskets og samfundets skyld – ikke modsat …

Være ærlig. It-leverandørerne skal være meget bedre til ærligt at melde ud, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt.

Og hvad det vil koste i form af økonomi, arbejdskraft og ressourcer, samt tage sig tid til at forklare kunden, hvorfor landet ligger, som det gør. Det er bedre at love for lidt end for meget.

Afholde sig fra at komme med urealistisk lave tilbud, som alligevel ikke holder, fordi man gerne vil have ordren for enhver pris. Det er godt købmandskab at sælge en løsning, som kunden kan bruge – og gerne betaler ekstra for.

Være åben. Mødet med nye kunder er indsigt i en ny og anderledes verden, hvor man kan lære nyt og se ting fra andre vinkler. Det skal it-konsulenter være MEGET gode til, for det er her, man skaber en fælles forståelse med kunden.

Har vi den, så kommer alt det andet – overblik over opgaven, design, udvikling og test – meningsfuldt bagefter.

Vise tiltro. Forstå hinandens styrker og svagheder og vis tillid til, at vi når i mål – sammen.

Gør man det her, er man kommet godt fra start.

Til slut.

De mange it-skandaler kan give det indtryk, at dansk forvaltning ikke er rigtigt velforvaret – det er FORKERT.

Danmark har en forvaltning, som i langt, langt de fleste tilfælde gør et godt, hæderligt og effektivt stykke arbejde.

Forrige artikel SMVdanmark: Brug af fleksible udbudsprocedurer kræver omtanke SMVdanmark: Brug af fleksible udbudsprocedurer kræver omtanke Næste artikel Debat: Forskere bør dele oprydningsnøgler for sundhedsdata Debat: Forskere bør dele oprydningsnøgler for sundhedsdata