Konsulent: Stop statens ulovlige it-projekter

DEBAT: Staten undergraver loven og underminerer sin egen troværdighed ved at søsætte it-projekter, der griber ulovligt ind i vores hverdag, mener IT-konsulent Kristian Vaumoron.

Af Kristian Vaumoron
IT-konsulent

I fortalen til Jyske Lov hedder det stolt, at "med lov skal land bygges".

Rigtigt, for Danmark skal ikke styres af dem, som tilfældigvis har adgang til de største IT-ressourcer, de fleste penge og så videre, men af danskerne selv – og fint, at det sker via Folketinget. 

Men hvis ordene i Jyske Lov fortsat skal afspejle en realitet, et lovbaseret samfund, så skal vi huske, at vi kan miste det. Let endda.

Ikke til kriminelle, udenlandske magthavere eller multinationale selskaber, men til IT, som staten Danmark benytter i forvaltningen af det danske samfund. Skurken her er den danske stat.

Staten undergraver loven ved at søsætte IT-projekter, der griber ulovligt ind i vores hverdag, om vi så vil det eller ej. 

Faktum er, at forvaltningen og statens samspil med borgerne i stigende grad sker via IT. Derfor er det "make or brake", at IT i forvaltningen imødekommer de krav, som loven stiller. 

Tolererer vi andet, har loven ikke det sidste ord.

Ulovlig gældsinddrivelse
EFI – et IT-system til brug for inddrivelse af borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige – er et godt eksempel. 

Politikerne havde en vision om, at inddrivelse af gæld til det offentlige fremover skulle ske udelukkende via Skat for at sikre, at inddrivelsen skete ensartet og effektivt. Og billigt. Der kunne spares mange offentlige stillinger på den konto. 

Det skulle ikke være kommunerne eller andre offentlige myndigheder, som skulle inddrive gæld fremover. Staten skulle nok klare det, og det ville borgerne så være meget bedre tjent med. 

Det gik dog galt, også fordi gældsinddrivelsen via EFI på flere punkter var slet og ret ulovlig.

Et eksempel på at EFI foretog ulovlig inddrivelse af gæld, var inddrivelse af skattegæld, der var forældet. Et andet eksempel er manglende partshøring. Begge forhold er, som Kammeradvokaten har påpeget, slet og ret ulovlige.

Staten er den store taber
Taberen er Skat, som har rigeligt at se til i forvejen, og som nu også skal stå til ansvar EFI, (og det er ikke Skats skyld alt sammen). Man mister tillid til en i forvejen hårdt ramt forvaltningsgren.

Så er der alle de myndigheder, herunder kommunerne, der ikke får inddrevet deres gæld og derfor har tabt en masse penge på gulvet.

Samt alle skattepligtige danske statsborgere, som skal dække gælden via skattebilletten, for et eller andet sted skal pengene hentes fra.

Men den største taber er staten Danmark, som underminerer sin egen troværdighed.

Staten er lovgiver og må være loyal over for sin egen rolle og respektere, at det til syvende og sidst er loven, der skal bære samfundet. Derfor skal forvaltningen koste, hvad det koster for at være lovlig.

Staten skal være den første, som holder loven.

Forrige artikel ALT: Menneskerettighederne skal tilpasses den digitale tidsalder ALT: Menneskerettighederne skal tilpasses den digitale tidsalder Næste artikel Forsker: Googles indtog i folkeskolen er et problem for børns rettigheder Forsker: Googles indtog i folkeskolen er et problem for børns rettigheder
Sådan vil kunstig intelligens forandre det offentlige radikalt

Sådan vil kunstig intelligens forandre det offentlige radikalt

INTELLIGENT: Den offentlige administration er ved at ændre form. Kunstig intelligens og maskinlæring vil brede sig til alle afkroge. Allerede i dag bruges kunstig intelligens til vurdering af hundredtusinder af regnskaber og udbetalinger af offentlige ydelser. Vi mærker det bare ikke rigtigt endnu.