Q&A: Christiansborg tøver med regulering af kunstig intelligens

DIGITAL: Nogle er dybt nede i materien. Andre er stakåndede blot ved at følge nyhedsstrømmen. Altinget har spurgt ind til it-politikernes arbejdsvilkår. Behovet for at have dedikeret it-ministerium. Og hvorvidt sofistiskeret kunstig intelligens skal reguleres fra Christiansborg. Og nej, de er slet ikke enige. 

1. I princippet mener jeg, at IT burde være politisk integreret i samtlige ministerier. Vi ser dog desværre, at det mange steder skubbes til side som et spørgsmål om teknik og ikke integreres bredt og dybt. Derfor burde vi få et koordinerende ministerium, der har de politiske og faglige kompetencer til at sikre, at der er konstant fokus på de etiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål.

2. Interessen fejler i hvert fald ikke noget! Jeg er sikker på, at jeg er klædt bedre på end den gængse politiker, men nogen ekspert på området er jeg ikke. Jeg opsøger hele tiden ny viden, men da jeg er ordfører for mange områder, er tiden meget knap. Det kunne være godt med et IT-politisk udvalg, hvor der er knyttet nogle medarbejdere til. Det har jeg også foreslået Folketingets Formand.

3. Ja! Selvfølgelig har vi det. Lige nu opfører vi os som sukkerkolde børn i en slikbutik, der hiver alt ned af hylderne. Tech-området er fyldt med etiske dilemmaer og i vores digitaliseringsiver, risikerer vi at gøre skade på grundlæggende borgerrettigheder, som retten til privatliv. Konkret bør vi som borgere altid få at vide, om vi taler med et menneske eller en chatbot. Vi bør også have en godkendelsesprocedure af algoritmer i den offentlige forvaltning, ligesom et nyt medicinalprodukt skal godkendes.

Login