S overvejer at genåbne udbuddet for Digital Post

POSTKASSE: Benny Engelbrecht (S) vil have en garanti for, at danske borgere kun skal tilgå digital post ét sted. En sådan findes end ikke i dag, lyder det fra Sophie Løhde (V), der forsvarer udbuddet.

Der er for meget kassetænkning i Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, når det kommer til udbuddet af digital post, mener Benny Engelbrecht (S).&nbsp;<br>
Der er for meget kassetænkning i Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, når det kommer til udbuddet af digital post, mener Benny Engelbrecht (S). 
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Kasper Kaasgaard

Et regeringsskifte kan komme til at betyde, at udbuddet om at levere det nye system til digital post forsinkes yderligere.

En stribe svar fra innovationsminister Sophie Løhde (V) efterfulgt af et lukket samråd i Finansudvalget har nemlig ikke beroliget Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht. Han frygter, at udbuddet kan resultere i en benhård opdeling mellem digital post fra henholdsvis det offentlige og private aktører.

Han vil sikre, at borgere og virksomhedsejere i fremtiden kan vide sig sikre på at modtage al elektronisk kommunikation ét sted. I dag er det e-Boks, der leverer løsningen til offentlig digital kommunikation, men de har fået konkurrence fra Netcompany.

Men, fremgår det af Sophie Løhdes svar til Engelbrecht, den garanti findes end ikke i dag, hvor mange oplysninger fra eksempelvis netbank, skat og internetudbydere ikke leveres direkte i e-Boks.

Mangel på konkurrence kan i værste fald føre til forældede it-systemer, der er dyre i drift og ikke lever op til de aktuelle behov. Det skal vi undgå i den offentlige sektor.

Sophie Løhde (V), Minister for offentlig innovation

Det argument giver Benny Engelbrecht dog ikke meget for.

”Jeg har ikke den oplevelse, at borgerne i dag anser det for et problem, at de skal hente uddybende oplevelser andre steder. Men det her svarer til at have en postkasse på sydsiden af huset og en på nordsiden,” siger han.

Det afgørende er at sikre frit valg af visningsklient uafhængig af det bagvedliggende system.

Benny Engelbrecht (S), Finansordfører

Flere skal kunne vise posten
Sophie Løhde ønsker, at der kommer konkurrence om at levere post-systemet.

”Det er usundt, hvis der ikke er tilstrækkelig konkurrence på et marked. Mangel på konkurrence kan i værste fald føre til forældede it-systemer, der er dyre i drift og ikke lever op til de aktuelle behov. Det skal vi undgå i den offentlige sektor,” sagde hun ifølge sit talepapir på samrådet 3. april.

Ministeren har derudover i et svar til Folketinget oplyst, at den nye løsning bliver udviklet, så e-Boks fortsat får mulighed for at vise offentlig digital post, uanset udbuddets udfald. 

Hensigten er nemlig at lade flere udbydere bygge såkaldte visningsklienter, som man kender det fra borger.dk. Det skal blandt andet give mulighed for at lave løsninger med øget tilgængelighed for ældre eller personer med handicap.

Men det får ikke S-ordføreren til at se mildere på forløbet.

Efter alt at dømme kan e-Boks stadig vise den offentlige digitale post, selvom de ikke skulle vinde udbuddet. Beroliger det dig ikke?

”Måske bliver det sådan, men det er ikke sikkert. Rammerne og især den økonomiske model omkring det er usikre, og det er dårligt håndværk, synes jeg,” siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

”Den måde, man tænker på i Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, virker på mig meget kassetænkende.”

Den norske model
Han køber heller ikke argumentet om behov for konkurrence som tilstrækkeligt.

Ministeren vil gerne undgå, at systemerne sander til ved at lade andre udbydere komme til. Er det forkert at konkurrenceudsætte?

”Man kunne have designet udbuddet på en måde, så det havde givet mening, men det har man desværre ikke gjort. Det mest optimale havde været at skele mere til vores nabolande som Norge, hvor flere kan byde ind på visningsklienter, og hvor det er fuldstændig adskilt fra den del af udbuddet, der handler om digital post.”

Men her har Engelbrecht fat i den gale ende, hvis man skal tro Sophie Løhde.

”Hverken i Danmark, Norge eller Sverige fastlægger de offentlige myndigheder, hvordan private virksomheder sender meddelelser til deres kunder,” sagde hun på samrådet.

Faktisk har man i Norge netop to digitale postkasser.

”Men samtidig har de mulighed for at lave visningsklienter, der kan vise begge dele,” siger Benny Engelbrecht.

Den omvendte rækkefølge
Regler og krav til visningsklienter er ikke inkluderet i udbuddet. Detaljerne omkring, hvem der kan blive godkendt til at lave dem, er derfor heller ikke på plads endnu.

En analyse fra Digitaliseringsstyrelsen har dog vist, at der kan forventes interesse fra markedsaktører for at lave disse visningsklienter.

Men den rækkefølge er forkert, mener Benny Engelbrecht.

”Det er lidt at gå baglæns. Det havde været smartere at designe et samlet system, der sikrede, at visningsklienterne bliver indrettet, så alt post kan samles et sted. Nu risikerer vi at skulle lave tilpasninger bagefter, og det har været vores kritikpunkt hele vejen igennem,” siger han og fortsætter:

”Der er ikke nogen sikkerhed for, at man kan få samlet alt sin digitale post et sted. Der er dermed en risiko for, at borgere og virksomhedsejere får både to og tre postkasser.”

Overvejer at genåbne
Den risiko vil Socialdemokratiet altså gerne eliminere. Det var på Benny Engelbrechts foranledning, at samrådet 3. april var for lukkede døre. Unødvendigt, mente Løhde, men S-ordførerens motiv var, at han så kunne få tilstrækkelige svar til at afklare sin og partiets position i forhold til udbuddet. Det skete ikke.

Skal der laves om i det udbud, der kører nu?

”Vi er ikke færdige med at afdække sagen, så den mulighed holder jeg stadig åben. Det er vigtigt at komme i dybden med de dele, der endnu er uafklaret, og jeg vil ikke konkludere før da. Men det er bestemt en mulighed.”

Hvis det ender med at blive genåbnet, skal det så være med en garanti om, at borgere kun skal have én digital postkasse?

”Ja, i det omfang, det kan designes på den måde. Og det mener jeg, man kan gøre. Det afgørende er at sikre frit valg af visningsklient uafhængig af det bagvedliggende system.”

Dokumentation

Sagen kort

I sin Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for 2016 til 2020 blev regeringen enig med kommuner og regioner om at udvikle en ny løsning for den digitale post, som siden årtusindskiftet er blevet varetaget af e-Boks.

Det har siden 2014 været obligatorisk at modtage digital post fra det offentlige i Danmark.

I udbuddet af det nye system blev tre leverandører prækvalificeret: e-Boks og Netcompany og IBM. IBM trak sig senere fra udbuddet.

I december 2018 bliver udbuddet trukket tilbage. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen på grund af unøjagtighed i materialet.

Sophie Løhde skriver 7. marts i år i et svar til Benny Engelbrecht, at det er et "muligt scenarie", at digital post fra henholdsvis det offentlige og private som udgangspunkt bliver vist to steder, hvis Netcompany vinder udbuddet.

Systemet er blevet genudbudt, og Digitaliseringsstyrelsen er ved at vurdere de tilbud, der er kommet ind. DigiTech skrev onsdag, at Netcompany var blevet tildelt kontrakten, inden udbuddet blev trukket tilbage i december.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Benny Engelbrecht

MF (S)
folkeskole (Kildevældsskolen 1986)

Sophie Løhde

Politisk ordfører, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)