Seges Digital: Data skal løfte bæredygtighed i landbruget

DEBAT: Data giver landmanden overblik over alle dele af virksomheden. Det skal bruges til at sænke miljøpåvirkningen og ressourceforbruget, skriver direktør for Seges Digital Ivar Ravn.

Af Ivar Ravn
Direktør, Seges Digital

Hvilke billeder kommer til dig, når jeg siger landbrug?

En traktor, en ko. Grise. En landmand, en gård, en mark?

Nok noget i den retning.

Det er nok de færreste uden for landbruget, der spontant tænker satellitter, touch-skærme, kunstig intelligens, billedgenkendelse. 

Men landbruget er en voldsomt digitaliseret branche, og for landmanden er digitalisering og data dybt integreret i den daglige drift.

Det er forretningskritiske arbejdsredskaber, eller som Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling på Mandag Morgen, beskriver det i analysen 10. januar: Et centralt råstof.

Data giver overblik
Hver landmand har et hav af data fra snart sagt hvert enkelt hjørne af sin gård – fra marken, maskinerne, stalden og regnskabet (også miljøregnskabet).

I landbruget har vi flere gange oplevet samarbejdspartnere uden for erhvervet være både overraskede og imponerede over bredden af data, og hvor langt tilbage i tid de rækker.

Det skyldes som sagt, at erhvervet tidligt har registreret alle mulige data og set potentialet i at anvende nye teknologier. Det har ikke alene givet landmanden et bedre overblik over alle dele af landbrugsvirksomheden, men har blandt andet også bidraget til at:

  • Øge dyrevelfærden (for eksempel sensorer, der opdager optræk til sygdom, før vi mennesker kan registrere det)
  • Mindske miljøpåvirkningen (for eksempel satellit-data, der fortæller, præcis hvor meget gødning kornet på hver eneste kvadratdecimeter på marken har behov for, eller hvor lidt plantebeskyttelsesmiddel man kan nøjes med dette sted)
  • Øge transparensen, dokumentationen og sporbarheden (for eksempel digitale øremærker hos hvert enkelt dyr, så det kan spores af for eksempel forbrugerne)
  • Øge den generelle bæredygtighed (for eksempel online-portaler, der kobler data i et dashboard og giver landmanden indsigt i eksempelvis spild i produktionen).

Landmænd høster viden fra data
Peter Hesseldahl peger i analysen også på, at de brugere, der leverer data rundt om i samfundet, ofte har meget lidt indflydelse på og indsigt i, hvordan data anvendes, samt at de ikke får del i ’fortjenesten’.

Sådan er det ikke i landbruget.

Måske er det vores grundlæggende evne til at tænke praktisk og gøre alting konkret anvendeligt, der gør, at landmanden i dag har stor nytte af og kan høste enorm viden fra data, der bliver genereret på gården eller gennem landmandens samarbejdspartnere.

I kraft af, at store dele af landbrugssektoren enten er andelsejet af landmændene selv eller har en stor grad af landmandsinvolvering, er det også min oplevelse, at landmændene er klar over, hvad deres data anvendes til – nemlig at forbedre dels deres egne driftsresultater, sænke miljøpåvirkningen og ressourceforbruget og således også øge den generelle bæredygtighed.

Andre brancher kunne tage ved lære
Seges er landbrugets viden- og innovationshus – ejet af landmændene selv. Her udvikler vi en del af de digitale løsninger, som er omdrejningspunktet på de danske gårde.

Vi oplever stor interesse fra udenlandske landmænd og virksomheder, hvis gårde og produktioner ikke er nær så digitaliserede som de danske.

Vores pointer er – som de også fremgår af redaktørens analyse – at én ting er data og evnen til at omsætte nye digitale redskaber til konkrete værktøjer, der kan anvendes i dagligdagen; en anden – og måske endnu vigtigere faktor – er evnen til at koble disse data, så de giver dybere indsigt og kan være med til at udvikle den enkelte virksomhed.

Med andre ord: Data løfter landmandens samlede forretning og bæredygtighed.

Koblingen skal naturligvis ske i et tillidsfuldt samarbejde med slutbrugeren.

Vi fortæller gerne om, hvordan vi i landbruget konkret arbejder med digitalisering og kobling af data, for jeg tror faktisk, i al beskedenhed, at mange andre brancher kunne lære en hel del fra landbruget.

Forrige artikel Dansk IT: Digitalisering kan både styrke og skade vores retssikkerhed Dansk IT: Digitalisering kan både styrke og skade vores retssikkerhed Næste artikel HK Kommunal: Retssikkerhed skal være grundlaget for digital omstilling HK Kommunal: Retssikkerhed skal være grundlaget for digital omstilling
Sådan vil kunstig intelligens forandre det offentlige radikalt

Sådan vil kunstig intelligens forandre det offentlige radikalt

INTELLIGENT: Den offentlige administration er ved at ændre form. Kunstig intelligens og maskinlæring vil brede sig til alle afkroge. Allerede i dag bruges kunstig intelligens til vurdering af hundredtusinder af regnskaber og udbetalinger af offentlige ydelser. Vi mærker det bare ikke rigtigt endnu.