Sikkerhedskonsulent: Facebook tager ikke ansvar som demokratisk supermagt

KRONIK: Sagerne om digitale krænkelser viser, at Facebook ikke formår at forvalte det ansvar, der normalt følger med ejerskab af demokratiske processer, mener Søren Matz. Skærpet lovgivning kan derfor kun være til gavn for brugernes sikkerhed og tryghed.

Af Søren Matz
MSc i sikkerhed og risikomanagement, selvstændig konsulent og fhv. reserveofficer i Forsvaret

Facebook er en virksomhed. Virksomheden leverer en gratis global legeplads for børn og voksne. Legepladsen er pakket med muligheder for at komme til skade eller at skade andre – forsætligt eller uforsætligt.

Alligevel bruger børn og voksne legepladsen i tillid til, at virksomheden leverer et sikkert, sundt og trygt produkt. Virksomheden tjener store penge på at overvåge legepladsen og sælge overvågningsdata til andre virksomheder. Men virksomheden fører ikke et opsyn med legepladsen i en grad, der forhindrer, at brugerne kommer til skade under legen.

Børn og unge benytter den digitale platform som et stille oprør med konventionerne. Oprøret antager mange forskellige former. Hacktivisme er et eksempel på de rebelske strømninger, der forekommer i den virtuelle matrikel. De digitale muligheder for deling af billedmateriale er en anden.

I modsætning til den meget håndgribelige analoge knippelsuppe, som blev uddelt til deres forældre, som protesterede som BZ'ere, slumstormere eller atomkraftmodstandere, skal nutidens ungdomsoprørere manøvrere i et diffust digitalt terræn. Knippelsuppe er udskiftet med sigtelser for distribution af børneporno med et enkelt lille klik. Men knippelsuppe og sigtelser for distribution af børneporno har en enkelt ting til fælles: De er begge autoriteternes noget famlende svar på oprørske strømninger blandt de unge.

Det er diskutabelt, hvor mange af de sigtede i de verserende sager, som havde til forsæt at distribuere børneporno. Det er endnu mere usikkert, hvor mange af de sigtede, der var i stand til at overskue de juridiske konsekvenser af deres handlinger på nettet – endsige kunne vurdere, om de i øjeblikkets kådhed handlede uagtsomt eller groft uagtsomt.

Var de sigtede bevidste om, at de implicerede på den omdelte video var under 18 år på det tidspunkt, billedmaterialet blev optaget? Var der en bevidst bagvedliggende motivation hos de sigtede om at fortsætte krænkelserne af offeret, da de klikkede på 'Del'?

Næppe. Der var nogle andre psykosociale mekanismer i spil.

Juridisk kludetæppe
Det kræver en udvidet ledvogtereksamen at navigere det digitale juridiske kludetæppe. En juridisk kompleksitet, som i den verserende sag yderligere forstærkes af politiets og anklagemyndighedens nølende håndtering af krænkelserne og mangel på indgriben.

Det virtuelle univers kræver juridiske kompetencer, som man ikke kan forlange, at børn og unge – endsige deres forældre – besidder, når de leger på den elektroniske motorvej.

Man kan til gengæld forlange, at Facebook leverer en platform, hvor de juridiske og teknologiske kompetencer er på plads. Man kunne kræve, at Facebook kan foretage den nødvendige sondring, der giver forældre sikkerhed for, at børn og unge ikke bliver udsat for krænkelser eller kriminalitet. At de ikke har adgang til at dele ulovligt materiale eller uforsætligt begår anden kriminalitet.

Facebook har – til trods for statsministerens begejstring – stadig et betydeligt medansvar for tilvejebringelse af sikkerhed og tryghed for brugerne af deres platform. I den verserende sag synes virksomhedens håndtering af de mange delinger af krænkende materiale at være mangelfuld og i værste fald fejlbehæftet. Specielt i lyset af det faktum, at de teknologiske muligheder for at standse fortsatte krænkelser allerede er til stede.

Fra chatroom til supermagt
Facebook er på kort tid vokset eksplosivt fra et beskedent chatroom for universitetsstuderende til en indflydelsesrig global supermagt. Ud fra et juridisk perspektiv er virksomhedens transnationale konstruktion glat som en ål. Alligevel har virksomhedens digitale platform en formidabel politisk gennemslagskraft, der kan få selv Lars Løkke Rasmussen (V) frem i skoene med armene over hovedet.

Når politikere, statsmænd, offentlige myndigheder, kendisser og private virksomheder kommunikerer gennem privatejede digitale medier, bliver de selv, deres budskaber og den demokratiske proces et produkt, som virksomheden kan sælge. Det er en ultimativ selvforstærkende kommerciel evighedsmaskine.

Hvis borgere vil beriges i den demokratiske proces, skal de oprette en brugerprofil hos Facebook. Dermed har virksomheden taget ejerskab på demokratiet eller besidder en stor luns af de demokratiske processer.

De mange aktuelle sager om deling af børneporno – og eksempelvis social engineering i relation til det seneste amerikanske præsidentvalg – viser, at Facebook ikke i tilstrækkeligt omfang formår at forvalte det ansvar, der normalt følger med ejerskab af demokratiske processer. Det skal kunne gøres bedre.

Hvis det er gratis, er du produktet
Skærpede juridiske krav til virksomheder, der leverer digitale sociale medier, skal give borgere og brugere øget sikkerhed for gennemsigtige ledelsesprocesser, øge kravene til virksomhedens sociale medansvar, forstærke demokratisk kontrol med virksomhedens aktiviteter og stadfæste virksomhedens ansvar i forbindelse med beskyttelse af brugernes private data mod distribution til tredjepart samt konkretisere et større ansvar for at forhindre, at platformen anvendes til krænkende eller kriminelle aktiviteter.

Skærpet lovgivning kan kun være til gavn for brugernes sikkerhed og tryghed.

Det er meget lidt sandsynligt, at en liberal markedsøkonomisk tankegang kunne acceptere en sådan regulering og placering af øget medansvar hos leverandører af sociale medier. Men tager man de mange verserende sager ind i ligningen, så kunne man ønske, at brugerne i langt højere grad kunne have tillid til leverandører af det virtuelle univers.

Tillid er godt – kontrol er bedre
Uddannelse, opdragelse, vejledning og sund fornuft er selvfølgelig et centralt skridt på vejen til at genskabe tillid til det virtuelle univers. Forsøg viser, at over halvdelen af besøgende på en hjemmeside kan lokkes til at begå kriminalitet eller uetiske og antinormative handlinger, forsætligt eller uforsætligt i tillid til hjemmesidens legitime indhold.

Derfor kan tillid ikke stå alene. Kontrol og ansvarlighed hos udbyderne af digitale tjenester er påkrævet, når sikkerhed og tryghed er omdrejningspunkt i en politisk styring af det digitaliserede demokrati.

Den oprindelige drøm om, at digitalisering ville give global individuel frihed, lighed og øget forståelse mellem folkeslag, synes at være erstattet med voksende skepsis. Vandene synes at være delt mellem to yderpunkter: en begejstret utopisk teknologisk determinisme på den ene side og dystopisk cyberangst på den anden.

Splittelsen mellem disse to yderpunkter forekommer at være proportional med afstanden mellem lyntempoet, hvormed teknologien udvikles, og den sneglefart, hvormed kontrolmekanismer, som skal regulere teknologiudviklingen, vedtages af beslutningstagerne.

Den frihed, hvormed vi alle navigerer i det virtuelle univers, skal afvejes op imod det ansvar, som både brugere og teknologiudbydere deler.

Forrige artikel Journalist: Et dødt it-netværk kan være lige så slemt som en a-bombe i baghaven Journalist: Et dødt it-netværk kan være lige så slemt som en a-bombe i baghaven Næste artikel Kronik: Dansk velfærdsteknologi kan eksporteres til Kina Kronik: Dansk velfærdsteknologi kan eksporteres til Kina
 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  Sikken en gang vrøvl

  Skriveren er Søren Matz, MSc i sikkerhed og risikomanagement, selvstændig konsulent og fhv. reserveofficer i Forsvaret.
  Man kan nok ikke være overrasket over forbindelsen mellem ''forsvaret'' og så denne artikkel... At Matz mener vi alle vil være mere sikre hvis facebook inskrænker endnu mere vores mulighed for at give udtryk for vores meninger, end de gør nu... er IKKE noget der vil give os et mere sikkert Danmark, et mere demokratisk Danmark. Lige som det at vort ''forsvar'' nu er blevet til angreb... jævnfør vores deltagelse i angrebskrigene i Iraq, Libyen, Syrien... og ja Afghanistan... ikke gør Danmark mere sikkert....

 • Anmeld

  T. Rasmussen

  værdirelativisme

  Endnu en gang at udvise sympati med de unge, som har delt b ø r n e p o r n o, er som at bebebrejde kommunen, at den har asfalteret bymidten så pænt, at jeg “kom til” at køre gennem den med 150 km i timen. Helt skævvredet.
  Facebook bliver aldrig en humanistisk organisation. Den lever bl.a. af mobning, udstilling og grænseoverskridende adfærd, som kommer i form af kliks. Det er ikke i modstrid med demokrati, men har heller ikke alverden med demokrati at gøre. Diskussionen er ved siden af.

  Vi skal lære de kriminelle (for det er langt fra alle) unge, at det at sparke nedad mod dem, der ikke kan forsvare sig, ikke er det samme som at gøre oprør. Det er bare usympatisk og fejt. Vi kan jo begynde med de voksne, som sviner eksmanden til eller deler fotos af deres børn uden at få lov.
  De er det danske white trash segment, som aldrig fik del i digitaliseringens økonomiske velsignelser, men kun en opiumspibe i form af en applikation og en smartphone.

 • Anmeld

  søren matz · Kriminolog

  Bente Petersen, Direktør; Sikke en gang vrøvl

  Kære Petersen,
  Mange tak til dig for den tid du tog til at læse og kommentere mit indspark. Det er rigtig rart, når andre gider at investere i det, som man nu engang går og nusser med. Din kommentar er bestemt Facebook værdig og helt i Facebook's ånd. Det vil jeg rigtig gerne rose dig for. Det er rigtig god satire. Tak for det.

  Jeg må dog understrege, at de meninger, som jeg giver udtryk for i kronikken, er helt og aldeles mine egne. Mine meninger har intet med Forsvaret at gøre. Jeg repræsenterer ikke Forsvaret og jeg har ingen tilknytning til Forsvaret på nogen måde.

  Jeg mener ikke, at jeg i min artikel giver udtryk for den holdning, (Citat)'At Matz mener vi alle vil være mere sikre hvis facebook inskrænker endnu mere vores mulighed for at give udtryk for vores meninger' (Citat slut). Det er din udlægning helt og holdent. Det er ikke min mening.

  Det er min holdning at ytringsfrihed er en af grundstenene i et sikkert demokrati. Min artikel handler ikke om deling af meninger, men om deling af krænkende billedmateriale - i denne sammenhæng fremstillet som børneporno.

  Mit argument er, at jeg gerne så Facebook tage langt mere ansvar og udnyttede deres muligheder for at forhindre krænkelser af den karakter, vi har været vidne til ved deling af krænkende billedmateriale og dermed minimere de krænkelser ofrene er udsat for. Du, jeg - vi alle har et ansvar, men det er først og fremmest Facebook, som kan gøre noget ved det. Det ansvar og den mulighed Facebook har, vil jeg gerne have fremhævet gennem lovgivning, så vi undgår flere ofre for krænkelser i fremtiden.

  Jeg vil gerne stille dig et enkelt spørgsmål af ren nysgerrighed: Inden du klikker på 'Enter', 'Del' eller 'Send,' overvejer du de juridiske konsekvenser din kommentar kan have for dig - eller har du tænkt på de juridiske konsekvenser, som din kommentar kan have for mig?
  Mange hilsner og tak for din tid.

 • Anmeld

  søren matz · Kriminolog

  T. Rasmussen; Værdirelativisme

  Kære T. Rasmussen
  Tak for dit værdifulde indlæg. Det fortjener et svar.

  Jeg har bestemt ikke sympati for folk, der dømmes for distribution af børneporno. Det er en forbrydelse, der kun fortjener straf.

  Når det er sagt, så er grundstenen i det danske demokrati, at alle er uskyldige - indtil det modsatte er bevist. Den bevisførelse kræver, at nogle af de forhold, som jeg nævner, er fuldstændigt belyst, inden der falder dom og strafudmåling. Det er nok derfor, at vi ser forskel på strafudmålingen i de første 'prøvesager'.

  Mit argument er, at vi alle udsættes for psykosociale påvirkninger, når vi leger på nettet. Det er endnu ikke helt kortlagt, men deindividualisering - eller flokmentalitet - er en af de påvirkninger vi alle udsættes for. I det menneskelige univers betyder det, at vi som individer mister overblik over konsekvenser af egne handlinger, helt eller delvis, hvis vi agerer indenfor en bestemt gruppe. Sorry, men det er lidt langhåret. Alligevel synes jeg det er interessant at diskutere, om vi kan tilregne børn og unge et ansvar, hvis de er under indflydelse af nogle påvirkninger, vi voksne heller ikke kan håndtere og dermed ikke har lært ungerne at håndtere.

  Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er begejstret for Facebook. Han mener, at Facebook er (Citat) ' en berigelse af demokratiet' (Citat slut). Du kan finde artiklen andetsteds på Altinget. Lars Løkke Rasmussen tillægger således Facebook værdi for demokratiet.
  I en værdirelativistisk diskussion er mit spørgsmål til dig: Er der behov for en værdirelativistisk diskussion af det digitale domæne - eller fastholder du den værdinihilistiske holdning, som du giver udtryk for i dit indlæg?
  Mange hilsner og tak for din tid.

 • Anmeld

  Axel Hammerschmidt · Ingeniør

  Facebook og skoleskydninger i USA

  Er der mon en sammenhæng - ikke nødvendigvis et 1/til/1 - her?
  https://en.wikipedia.org/wiki/School_shootings_in_the_United_States
  Se grafen “School deaths and injuries by shooting in the United States by decade”.
  Skoleskydninger i USA tager iflg grafen først fart fra 1980erne, efter etableringen af Usenet (1980)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Usenet
  - som var - og stdig er et helt ureguleret “social medie”. Dog uden langt fra samme udbredning som Facebook.
  Har Faceboook et ansvar her?

 • Anmeld

  søren matz · Kriminolog

  Alex Hammerschmidt

  Rigtig godt spørgsmål. Mange tak Alex
  Jeg kan se en sammenhæng mellem denne diskussion af Facebook's rolle i forbindelse med deling af billedmateriale og en diskussion af sociale mediers ansvar i forbindelse med masseskyderier. Men sammenhængen er lidt tynd, som du selv antyder.
  Distribution af børneporno er en forbrydelse, der begås på Facebook's egen matrikel. Det gør masseskyderi jo ikke. Det gør en stor forskel. Specielt i relation til en vurdering af eventuel ansvarspådragelse.
  De Wikipedia-data du refererer til, kan antyde en sammenfald mellem stigningen af antallet af brugere på sociale medier og stigningen i antallet af masseskyderier på skoler.
  Men statistikken viser ikke med sikkerhed, at sociale medier har en afgørende medvirkende effekt, der nødvendigvis er direkte ansvarspådragende for Facebook eller andre SoMe-tjenester. Det tyder på, at dette specielt er et fænomen, som er opstået i USA.
  Sammenligner du med andre lande, hænger det ikke sådan sammen. Antallet af skoleskyderier i andre lande er ikke eksploderet, selvom man - i samme periode - har en tilsvarende høj stigning i antal af brugere på sociale medier per indbygger, som i USA. Man kunne vove den påstand, at der i USA må være specielle forhold, som gør det muligt for unge at gennemføre masseskyderier? Eksempelvis børn og unges adgang til skydevåben, men den debat vil jeg ikke blande mig i.
  Alligevel er der fælles træk mellem sagerne om distribution af børneporno og skoleskyderier: Begge forbrydelser bliver begået af børn og unge - og det er børn og unge, som - i overvejende grad - er ofre for forbrydelserne!
  Det finder jeg alarmerende trist.
  Jeg vil besvare dit spørgsmål med den påstand, at digitale medier, herunder TV, nyhedsmedier og sociale medier, har en stærk psykosocial indflydelse - specielt på børn og unge. Det er en indflydelse, vi endnu ikke hverken kender fuldt ud eller kan håndtere. Men vi deler alle et ansvar for at blive bedre til at håndtere. Vi skal overveje, hvordan vi juridisk gradbøjer ansvar for at inddæmme skadelige psykosociale påvirkninger i det digitale domæne.
  Det leder så til mit spørgsmål: Vi lader ikke børn og unge køre bil, før en vis alder, når de har lært at færdes i trafikken. Skal dele af internettet være forbudt for børn?

ICDK: Kunsten at bygge et innovationsøkosystem

ICDK: Kunsten at bygge et innovationsøkosystem

KOMMENTAR: Efter tre år som direktør for ICDK i Tel Aviv samler Tue David Bak sine erfaringer og observationer om, hvad der har gjort Israel til the startup nation med et enestående økosystem af forskere, udviklere og iværksættere inden for højteknologi. Hvad kan danske virksomheder og forskningsinstitutioner lære?