TDC: Stigende optag af it-uddannede er afgørende for samfundet

DEBAT: It-uddannede er en mangelvare i samfundet. Det er derfor en positiv tendens, at særligt flere kvinder er blevet optaget på it-uddannelserne, skriver TDC's koncerdirektør, Jens Aaløse.

Af Jens Aaløse
Koncerndirektør, TDC Group

13 procent flere unge er i år optaget på en it-uddannelse. Det er godt nyt for den enkelte og for samfundet. Ikke mindst høster vi nu frugterne af et konstruktivt samarbejde mellem det politiske system, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Et samarbejde, som vi skal styrke fremadrettet. For vi skal gerne have endnu flere til at få øjnene op for mulighederne med en it-uddannelse, da tal viser, at vi i 2030 vil mangle omkring 19.000 it-specialister.

Efterspørgslen efter it-kompetencer er stigende og kvinder på it-uddannelserne udgør – også efter optaget i år – fortsat under 30 procent.

Men vi skal glæde os over, at det går i den rigtige retning – og det er særligt opløftende, at 20 procent flere kvinder i år er kommet ind på en it-uddannelse. En stribe initiativer ser ud til at have virket.

Med Teknologipagten har man fra politisk side sat fokus på manglen på it- og Stem-kompetencer med en målsætning om at eliminere de omfattende rekrutteringsudfordringer inden for ti år – en pagt, som blev indgået med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Målrettet rekruttering af kvinder
Uddannelsesinstitutioner har arbejdet målrettet med at tiltrække flere kvinder. It-camps for gymnasiepiger i skoleferierne har været med til at åbne unge kvinders øjne for at en it-uddannelse kunne udgøre en del deres fremtid.

Men også erhvervslivet har taget opgaven på sig. Girls Days in Science og Coding Class er begge eksempler på initiativer, hvor erhvervslivet åbner maskinrummene op og inviterer de unge til selv at prøve kræfter med for eksempel kodning og robotteknologi.

Det er dog værd at bemærke, at omkring en tredjedel af de afviste ansøgere har søgt ind på de fire samme klassiske studier – medicin, psykologi, arkitekt og jura. Uddannelser, som fører til konkrete og velkendte jobs.

Det er et signal om, at vi skal blive endnu bedre til at fortælle om hvilke jobs og karrieremuligheder, som ligger i forlængelse af it-uddannelserne – men også om de voksende muligheder, som man får for at begå sig på tværs af brancher, industrier og sektorer, når man har it-kompetencerne i orden.

Fokuser mindre på teknologi for teknologiens skyld
Hvis en bredere gruppe af unge skal vælge en it-uddannelse, tror jeg, at det er afgørende, at vi fokuserer mindre på teknologi for teknologiens egen skyld. Men i højere grad skal vi vise de unge, hvordan de med en it-uddannelse kan være med til at gøre en forskel for vores samfund.

Digitale teknologier bliver afgørende for den grønne omstilling af vores samfund. Teknologier som virtual og augmented reality kan revolutionere alt fra industrien til uddannelsessektoren for bare at nævne nogle af de store samfundsforandringer, som digitaliseringen bringer med sig.

I TDC er vi glade for, at uddannelses- og forskningsministeren også har sat fokus på at få flere kvinder ind på it-uddannelserne, som led i opgøret med det kønsopdelte arbejdsmarked.

Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet om at få flere mænd og kvinder ind på it-uddannelserne.

Forrige artikel Securiot: Danmarks cybersikkerhed er i fare i magtspillet om Arktisk Securiot: Danmarks cybersikkerhed er i fare i magtspillet om Arktisk Næste artikel Dansk Erhverv: Vi skal ikke insistere på, at alt er bedre online Dansk Erhverv: Vi skal ikke insistere på, at alt er bedre online