UCC: Digitale medier skal løfte kvaliteten i daginstitutionerne

DEBAT: Daginstitutioner bruger digitale medier som aldrig før. Men skal de anvendes til andet end spil og fotos, bør vi investere i viden om, hvad der virker, og i et kompetenceløft af det pædagogiske personale, skriver Laust Joen Jakobsen, rektor på Professionshøjskolen UCC.

Af Laust Joen Jakobsen
Rektor ved Professionshøjskolen UCC

Børn vokser op med digitale medier og navigerer som det naturligste i verden på deres forældres mobiltelefoner og computere.

Tal viser, at 9 ud af 10 børn mellem 0-6 år anvender digitale medier derhjemme. I mange daginstitutioner inddrager pædagogerne allerede tablets og smartboards som pædagogiske redskaber på linje med tusser, byggeklodser og puslespil.

De digitale medier er med til at understøtte børns læring. Så spørgsmålet er ikke længere, om de digitale medier skal være en del af dagligdagen i daginstitutionen – men hvordan de skal integreres i det pædagogiske arbejde - og det stiller store krav til den enkelte pædagog.

Meget mere end læringsspil
Der er stor forskel på, hvor meget institutionerne prioriterer den pædagogiske anvendelse af digitale redskaber. I mange daginstitutioner anvendes tablets typisk til læringsspil, hvor man skal genkende bogstaver, former og tal. Men de kan så meget mere. For eksempel kan børnene gå efter en GPS på tabletten, når de er på tur og på den måde kombinere ny teknologi med fysisk aktivitet. Børnene kan også blive klogere på science, for eksempel i arbejdet med digitale mikroskoper og undervandskameraer.

Der er behov for at understøtte dette arbejde med ny viden om, hvordan pædagogerne kan lade de digitale medier udvikle arbejdet med børnene. UCC uddanner og efteruddanner pædagoger og vi arbejder på, at de digitale medier bliver en naturlig og integreret del af alle fag på pædagoguddannelsen. Men hvis den digitale kultur for alvor skal have betydning i daginstitutioner og dagplejen, kræver det massiv kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

Et forskningsprojekt på Professionshøjskolen UCC, ’Læring for alle’, undersøger, hvordan pædagoger og medhjælpere skaber dagtilbud af høj kvalitet, og hvordan de giver de bedste betingelser for læring. En vigtig pointe fra projektet er, at læring sker, når man er opmærksom på børnenes interesser. Når børn tager initiativ, skal de professionelle voksne følge op.

Digitalisering er børnenes fremtid
21. maj præsenterede regeringen sin børnepakke og sine ambitioner inden for dagtilbudsområdet – og næsten samtidig blev valgkampen skudt i gang. Uanset hvem der vinder valget, er vores børns hverdag i daginstitutionerne et område, som skal prioriteres: Vi skal sikre flere kvalificerede hænder og et kompetenceløft af personalet.

En kommende regering skal prioritere anvendelse af digitale medier som et pædagogisk redskab. Det kræver, at vi satser på at udvikle viden og metoder inden for området, og at institutionerne får midler og den nødvendige pædagogiske udviklingskraft til at investere i digitale medier som led i børnenes læring

Digitaliseringen er børnenes fremtid. Lad os bruge de digitale medier i det pædagogiske arbejde allerede nu.

Forrige artikel Sygeplejersker: Kroniske patienter får brug for ny teknologi Sygeplejersker: Kroniske patienter får brug for ny teknologi Næste artikel Teknologisk Institut: Sådan fanger vi næste bølge af velfærdsteknologi Teknologisk Institut: Sådan fanger vi næste bølge af velfærdsteknologi