Welfare Tech: Implementering af ny teknologi er en offentlig-privat udfordring

KLUMME: Det private og det offentlige er nødt til at samarbejde, hvis ny digital velfærdsteknologi skal komme borgerne og virksomhederne til gode, skriver Christian Graversen, administrerende direktør, Welfare Tech.

Af Christian Graversen
Administrerende direktør, Welfare Tech 

83 procent af erhvervsklyngen Welfare Techs medlemmer ønsker fokus på implementering af teknologi i 2018.

Det understreger, at Digital Velfærdsteknologi ikke bare er noget, vi udvikler, men også noget, vi implementerer og anvender til gavn for borgere, medarbejdere og ofte også samfundsøkonomien.

Samtidig fremhæver det nødvendigheden af, at vi erkender, at implementering er en offentlig-privat udfordring, som skal løses sammen. 

Ny teknologi byder på nye muligheder og løsninger i et tempo, så man bliver helt forpustet.

Sammenligningen med kroppens måde at sige fra ved stor belastning er måske en god indikator for, hvor vi står med implementering af digital velfærdsteknologi.

Vi er forpustede og har svært ved at overkomme de mange nye muligheder. Derfor bør vi acceptere implementering af digital velfærdsteknologi som en offentlig-privat udfordring, vi skal overkomme sammen. 

Velfærdsteknologi som begreb har rundet de 10 år og rummer både vækst i erhvervslivet, besparelser i det offentlige og bedre livskvalitet for borgere og medarbejdere.

Som med andre teknologier kan digital velfærdsteknologiudvikling forstås gennem en Gartner hype curve.

De første år byggede vi hurtigt op mod en hype, hvor der ikke var grænser for, hvad digital velfærdsteknologi kunne løse – alle syge kunne tage vare på sig selv, mens medarbejderne blev smartere, og forretningsfolk erobrede verden med digital velfærdsteknologi “Made in Denmark”.

De senere år har vi så set, at flere offentlige og private aktører har været desillusionerede over, at resultaterne ikke er kommet hurtigt og nemt nok. Det har ført til et fokusskift.

Vi er gået fra en overdreven begejstring til en voldsom desillusion, og nu til en afmålt forståelse af at digital velfærdsteknologi er nyttigt og nødvendigt.

Derfor er vi de senere år stille og roligt begyndt at kravle op ad produktivitetsstigen med stigende fokus på, hvilke effekter velfærdsteknologi kan indfri for hvem.

Der er skabt en bevidsthed om, at succes starter med en god implementering, og den skabes i samarbejde med virksomhederne, der leverer teknologi, og de offentlige organisationer, der indfører dem til gavn for medarbejdere og borgere.

Implementering af digital velfærd er udfordrende. De fleste modeller for implementering understreger nødvendigheden af organisatorisk forankring og ledelsesopbakning.

Selvom mange digitale teknologier er let tilgængelige for medarbejdere og borgere, så er det nødvendigt at sikre en organisatorisk forandring, hvis gevinsterne skal høstes.

I nogle tilfælde kan brugen af ny teknologi blive transformativ, fordi rollerne ændres. Borgeren tager en større rolle, og nye medarbejdergrupper kommer i spil.

Dette kan for eksempel forventes af den nationale udrulning af telemedicin til kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). Her bliver det afgørende, at ledelsen viser vejen, involverer medarbejderne og bruger deres fagligheder og skaber gennemsigtighed for, hvad ændringerne og implementeringen af den nye teknologi medfører.

Det kan så kobles med, at det er vigtigt at have et tæt samarbejde med virksomhederne bag løsningerne, i forhold til optimal brug af løsningen, forudsætninger for løsningen, support og eventuel uddannelse i løsningen.   

Implementering er nøglen til skalering. Det er altid succes for en privat virksomhed at sælge til en offentlig kunde.

Successen bliver dog bittersød, når man seks måneder senere konstaterer, at løsningen ikke er taget i brug, og kunden ingen glæde har fået af den. Derfor er det godt at acceptere den offentlig-private udfordring.

At finde en god implementeringsplan og aftale næste skridt efter den. En offentlig kunde, der kommer godt fra start, er også det bedste udgangspunkt for et mersalg – til gavn for begge parter.

Den offentlige organisation får skaleret løsningen til bred anvendelse, og den private leverandør får en god reference, som kan bruges til at få den næste kunde.

Så stop op, og erkend, at et køb og et salg kræver en plan for at blive en fælles succes. 

Lad os blive bedre til implementering sammen. I erhvervsklyngen Welfare Tech har 83 procent af medlemmerne, på tværs af offentlige, private og uddannelsesorganisationer, tilkendegivet, at 2018 skal være implementeringens år.

Det kræver helt klart samarbejde for at lykkes.

Derfor opfordrer jeg til, at det offentlige involverer det private i implementering, samtidig med at det private engagerer sig og bidrager.

Det er den eneste vej til skalering og større forretning i Danmark og i udlandet.

Forrige artikel IT-direktør: Regeringen glemmer cybersikkerhed i sundhedssektoren IT-direktør: Regeringen glemmer cybersikkerhed i sundhedssektoren Næste artikel Danfoss: Danmark kan blive verdensmester i datacentre Danfoss: Danmark kan blive verdensmester i datacentre