Her er embedsmandens finanslov

DOKUMENTATION: Få hurtigt overblik over hvilke emner på regeringens finanslovsforslag, der vedrører embedsstanden.

Her er tre konkrete nedslag i regeringens finanslovsforslag med relevans for embedsværket.

Udflytning
Regeringen vil afsætte 150 millioner kroner i 2018 til at udflytte flere statslige arbejdspladser. Der er dog endnu ikke taget stilling til hvor mange statslige arbejdspladser, der er tale om, hvor de skal placeres, eller hvornår udflytningerne skal finde sted.

Regeringen vil fremlægge et udspil, og i den forbindelse vil der blive taget stilling til, om der er behov for at tilføre flere midler i 2018 og de efterfølgende år.

Login