Styrelsesdirektør: Arbejdsgivere skal sikre medarbejderne mod seksuel chikane

DEBAT: Ingen medarbejdere skal udsættes for seksuel chikane på deres arbejdsplads, og det er hævet over enhver diskussion, at ansvaret for at hindre det, påhviler arbejdsgiveren, skriver Signe Friberg Nielsen.

Af Signe Friberg Nielsen
Direktør for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Mange kvinder har i den seneste tid delt deres oplevelser om seksuel chikane på arbejdspladsen. Rigtig mange tilfælde af seksuel chikane er dermed kommet frem i lyset, og det tyder desværre på, at problemet er større og mere udbredt, end nogen havde forestillet sig.

Som arbejdsgiver er der ingen tvivl om, at man har det overordnede ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, så medarbejderne kan passe deres job uden at risikere at få forringet deres helbred på grund af krænkende handlinger som seksuel chikane. Det fremgår klart og tydeligt af Arbejdsmiljøloven.

Derfor er det også vigtigt, at der på arbejdspladsen er lokale procedurer og politikker, som sikrer faste rammer for, hvordan man effektivt håndterer og følger op på eventuelle tilfælde af seksuel chikane.

Og lige så vigtigt er det, at alle ansatte på arbejdspladsen ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de selv oplever seksuel chikane eller er vidne til, at kollegaer bliver udsat for det. Det giver også sig selv, at der skal være fokus på hurtig og fair behandling af sager under hensyn til de parter, der er implicerede.

Signaler er ikke nok
På de statslige arbejdspladser er seksuel chikane helt uacceptabelt. Derfor tager vi som arbejdsgivere også vores ansvar i forhold til at forebygge seksuel chikane alvorligt. Det indebærer, at vi er meget tydelige i forhold til at sende klare signaler til alle – chefer såvel som medarbejdere – om, at seksuel chikane slet ikke kan accepteres. Det indebærer også, at vi skal informere og tale om, hvad seksuel chikane er, og hvilke forskellige former det kan antage.

Signaler alene gør det naturligvis ikke. Vi skal som arbejdsgivere også sørge for, at både chefer og medarbejdere kender og forstår de retningslinjer og forventninger, der er.

En undersøgelse fra Arbejdstilsynet - ”Arbejdsmiljø og Helbred” - fra 2018 viste, at det blandt offentligt ansatte på tværs af sektorerne var 4,6 procent, der havde været udsat for seksuel chikane. Og selvom der på nuværende tidspunkt ikke findes særskilte tal for omfanget af seksuel chikane på de statslige arbejdspladser, så skal vi som arbejdsgivere for de ansatte i staten ikke forholde os passivt til denne dagsorden.

Vi skal arbejde målrettet på at få kortlagt omfanget og afdække eventuelle mørketal på området, for eksempel ved at sætte godt fokus på emnet i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Anledning til selvransagelse
Den seneste tids debat om seksuel chikane giver i det hele taget anledning til selvransagelse og til at se på, om der er brug for andre tiltag og ikke mindst en vedvarende indsats og fokus på dette område.

Efter MeToo blev sat på dagsordenen i 2017, blev der gennemført en række tiltag, for eksempel opstramning af lovgivningen, offentliggørelse af ny vejledning og oprettelse af en anonym hotline, som kan give råd og vejledning i forhold til at forebygge seksuel chikane. Men der er behov for grundigt at genbesøge området, og vi har forskellige tiltag i støbeskeen.

I Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har vi lavet en ny temaside på vores hjemmeside, hvor man kan finde retningslinjer og information om, hvordan man understøtter arbejdet med at forebygge, kortlægge, håndtere og følge op på seksuel chikane på arbejdspladsen.

På denne måde bliver al information om seksuel chikane samlet ét sted, hvor medarbejdere og chefer nemt og hurtigt kan finde det frem.

Vi arbejder samtidig på at integrere emnet relevante steder, for eksempel i onboarding-processer og i det statslige program for lederudvikling. Herudover har vi også bedt om input fra den statslige arbejdstagerside (CFU) om emnet.

Der er i det hele taget mange ting, vi som arbejdsgivere kan og vil gøre. Det, der først og fremmest er brug for nu, er handling ude på de enkelte arbejdspladser. Det er cheferne på arbejdspladserne, der har ansvaret for at gøre op med seksuel chikane. Men også medarbejderrepræsentanter og kollegaer kan hjælpe til med at skabe en åben kultur, hvor seksuel chikane ikke accepteres.

Der skal ikke herske tvivl om, at det skal være trygt for alle at gå på arbejde, og at vi i staten ikke tolererer seksuel chikane.

Forrige artikel Hans Bonde: Europas regeringer favoriserer kvinder på bekostning af dygtigere mænd Hans Bonde: Europas regeringer favoriserer kvinder på bekostning af dygtigere mænd Næste artikel Chefanalytiker: Det er uklart, hvem der har ansvaret for offentlig cybersikkerhed Chefanalytiker: Det er uklart, hvem der har ansvaret for offentlig cybersikkerhed