Direktør: Regeringens ledelsesreform forpligter

DEBAT: Der er flere gode elementer i regeringens sammenhængsreform og dens mål om at udvikle og løfte kompetencer hos offentlige ledere, men det er vigtigt, at politikerne løfter ansvaret for, at reformen ikke blot bliver til kortsigtede løsninger, skriver Karsten Søderberg. 

Af Karsten Søderberg
Administrerende direktør, Summit Consulting A/S
 
Onsdag 9. januar fremlagde regeringen, anført af innovationsminister Sophie Løhde, deres femte af seks reformspor i den navnkundige Sammenhængsreform. Det femte spor betegnes som en ledelses- og kompetencereform og har fået navnet En offentlig sektor rustet til fremtiden.

Medierne valgte især at fokusere på en tilsyneladende ny hård kurs over for dårlige offentlige ledere, der skal fyres, hvis de ikke lever op til opgaven. Men det er lidt en selvfølge og en praksis, der allerede i dag udøves.

Langt mere interessant er det at se på andre af de 22 initiativer, reformen indeholder. De handler i højere grad om at udvikle og løfte kompetencerne hos offentlige ledere, og det fortjener anerkendelse, at udspillet fortsætter dette fokus, der er så afgørende for, at vores offentlige sektor kan levere en tilfredsstillende service, vi som borgere i en velfærdsstat kan forvente.

Ros til rotationsforløb
Initiativerne i reformen viser altså gode takter, og det er glædeligt at se, at man ønsker øget fokus på, at ny læring fra lederuddannelserne skal leve videre på arbejdspladsen i højere grad, end den gør i dag.

Det er således vigtigt, at der i udbygningen og eftersynet af de offentlige lederuddannelser lægges vægt på praktisk anvendelse af ledelsesværktøjer - i modsætning til master- og diplomuddannelser, hvor der er et overvejende teoretisk fokus. 
 
Ros fortjener også regeringens forslag om tværoffentlige direktions- og rotationsforløb, der blandt medarbejdere og ledere i det offentlige skal øge kendskabet til hinandens arbejde på tværs af instanser.

Det er måske et af de vigtigste initiativer i regeringens reform, da offentlige ledere og medarbejdere ofte efterlyser en intern forståelse for, hvilke grundvilkår der gør sig gældende i de forskellige instanser; kommunerne kender ikke altid de specifikke regler, en given styrelse er underlagt, en styrelse kender ikke de eksakte arbejdsgange i et departement, og departementerne mangler indsigt i kommunernes grundvilkår. 
 
Derfor vil et forløb, hvor offentlige ledere og medarbejdere kommer rundt hos hinanden, får indsigt og skaber nye relationer, være med til at løse nogle af de udfordringer og misforståelser, der opstår, fordi den ene hånd ikke ved, hvad den anden hånd arbejder på.

Øje for den lange bane
Men det er vigtigt, at man ikke tænker disse forløb som kortsigtede løsninger, hvor man over nogle rundvisninger og konferencer møder hinanden, arbejder på nogle fiktive cases og så falder tilbage i gamle vaner, når man kommer hjem.

Hvis tværoffentlige direktions- og rotationsforløb skal lykkes, må man sikre, at de munder ud i reelt forpligtende samarbejde, der fortsætter ud i fremtiden.

Det er igennem konkret løsning af virkelige problemstillinger, at den gode dialog, innovation og tung erfaring skabes - og med dem kommer der en fælles forståelse for hinandens perspektiver og dermed en større synergi internt i den offentlige sektors arbejde på tværs af kommuner, regioner, styrelser, departementer og deslige.

Politikerne må tage ansvar 
Hvis de 22 initiativer skal blive til mere end bare initiativer, må man, både internt i det offentlige og fra politisk side, gøre sig det klart, at opgaven med at løfte ledelseskvaliteten er en udfordrende en af slagsen.

Opgaven vil kræve input fra både offentlige, private og akademiske parter, og man må forvente, at det kræver betydelige investeringer, omend disse vil være godt givet ud. Den offentlige ledelse er selvsagt særdeles afgørende for velfærdssamfundets succes, og det vil den være på begge sider af en valgkamp.
 
For uanset hvem, der sidder i regering efter næste valg, må de ansvarlige politikere være med til at skabe de rigtige rammer for udviklingen af ledelse og kompetencer i det offentlige, så de 820.000 ansatte, der hver dag holder hjulene i Danmark kørende, får et mere gnidningsfrit og synkront samarbejde, og at vi som samfund dermed sikrer en offentlig sektor, der er rustet til fremtiden. 

Forrige artikel Tidligere ambassadør: Samuelsen udviser foragt for Folketinget Tidligere ambassadør: Samuelsen udviser foragt for Folketinget Næste artikel Sygeplejeråd til Løhde: Giv os en løsning på problemet med ledelsesspændet Sygeplejeråd til Løhde: Giv os en løsning på problemet med ledelsesspændet