EL: Nedskæringer på uddannelse ligner attentatforsøg på provinsen

DEBAT: Uddannelser lukker ned, og besparelserne i sektoren rammer særligt provinsen. En konsekvens af den blå regerings politik med støtte fra DF. Nedskæringerne skal fjernes omgående, skriver Henning Hyllested.

Af Henning Hyllested (EL)
Landdistrikts- og øordfører

Til sommer lukker VUC-uddannelserne i Hirtshals, Ebeltoft, Brovst, Grindsted, Frederiksværk, Rudkøbing, Frederikssund og Varde.

Gymnasierne i Morsø og Lemvig risikerer at blive de næste, der må dreje nøglen om.

En undersøgelse fra Danske Regioner viser, at 35 danske byer er i overhængende fare for at miste uddannelser i 2030.

Det vil betyde at yderligere 5.300 unge vil have halvanden time eller derover til og fra deres uddannelse, hvis vi ikke gør noget.

Provinsen rammes hårdt
Hvis vi hertil lægger, at der er lukket over 200 folkeskoler de ti sidste år, begynder der at tegne sig et billede af et nærmest konsekvent attentatforsøg på de provinsbyer, der ligger langt fra landets største byer. Ført an af den blå regering, med Dansk Folkeparti som trofast støtte.

For den altoverskyggende årsag til, at de lokale uddannelser er truet, er regeringens nedskæringer på uddannelse, og at uddannelserne siden 2015 har været underlagt regeringens årlige to-procents-nedskæringer.

I skrivende stund har regeringen skåret over seks milliarder kroner på uddannelserne.

Det kan især mærkes på uddannelserne på landet og i de mindre byer, fordi det er dyrere per elev at drive skole ude i landet, hvor der er færre elever på uddannelserne end på de store uddannelsescentre i eksempelvis København.

Samtidig er de mindre kommuners økonomi blevet så presset, at det er svært at drive folkeskoler i landsbyerne.

Bevar lokal uddannelse
Konsekvenserne af lukningerne af uddannelserne er voldsomme. For når skolen, VUC’en eller gymnasiet lukker, så undergraver det eksistensgrundlaget for lokalsamfundene.

Når skolen lukker, er der en overhængende risiko for, at byens sportshal, Dagli’brugs og forsamlingshus inden længe lider samme skæbne. I de lidt større byer betyder de lukkede uddannelser affolkning, færre arbejdspladser og faldende huspriser.

I Enhedslisten vil vi bevare de lokale uddannelser. For vi mener, at børn og unge har ret til at gå i skole og på uddannelse i deres lokalmiljø. Det holder ganske enkelt ikke, at elever og studerende skal køre timevis for at komme frem til deres skole eller uddannelse.

Og vi ved fra undersøgelser, at flere unge uddanner sig, hvis der er et uddannelsestilbud i nærheden af bopælen. Og at flere af disse faktisk bliver boende i lokalområdet eller regionen efter endt uddannelse.

Grønt universitet på landet
Derfor vil vi omgående fjerne to-procent-forringelserne på uddannelserne. Samtidig skal de seks milliarder kroner, der er skåret væk, geninvesteres, så vi igen kan have en bred dækning af uddannelser i landet.

Og så foreslår Enhedslisten, at lokalsamfundet skal kunne kræve folkeafstemning, hvis kommunen planlægger at lukke en skole i området.

Vi ved, at det kan øge kommunernes samlede skoleudgifter, og staten må derfor økonomisk understøtte en udvikling, hvor vi stopper afviklingen af de lokale folkeskoler.

På de videregående uddannelser rundt om i landet findes der levende forsknings- og undervisningsmiljøer. De skal selvfølgelig ikke ødelægges ved at flytte dem rundt, som skakbrikker i et symbolpolitisk spil.

Men når der oprettes nye studier og studieretninger, kunne institutionerne med fordel oprette pladserne rundt om i landet – langt fra de store byer.

Enhedslisten har en drøm om, at der skal bruges langt flere midler på forskning i grøn teknologi og grønne løsninger. Universiteter som DTU og Københavns Universitet har levende miljøer for grøn forskning, og dem skal vi selvfølgelig bevare.

Men i en fremtid med langt flere studerende kan vi i Enhedslisten sagtens se et grønt universitet for os beliggende på landet, langt fra de store byer.

Forrige artikel Fagorganisations­formænd: OK18 viste behovet for at sænke konfliktniveauet Fagorganisations­formænd: OK18 viste behovet for at sænke konfliktniveauet Næste artikel LA: Udflytning af uddannelser giver mening, udflytning af Skat gør ikke LA: Udflytning af uddannelser giver mening, udflytning af Skat gør ikke
Regeringen skærer ned på ledelsesinitiativer

Regeringen skærer ned på ledelsesinitiativer

KOMPETENCER: Regeringen dropper to initiativer og nedskalerer fire andre tiltag, som skulle styrke offentlig ledelse. Regeringen vil hellere prioritere velfærd og grøn omstilling. Signalværdien bekymrer fagforeninger.