Tidligere S-sekretær: Ansættelser af embedsmænd kræver rene linjer

DEBAT: Det er ikke problematisk, hvis regeringen foretager politiske udnævnelser af embedsmænd. Men det er problematisk, når regeringen ikke vil stå ved det, skriver tidligere S-sekretær Erik Boel.

Af Erik Boel
Forhenværende international sekretær i Socialdemokratiet

"Tænkte jeg det ikke nok – socialdemokrater er bare bedre."

Det var min første reaktion, da jeg læste, at syv af ni nyansatte presse- og kommunikationschefer er socialdemokrater, og så er der vist røget en enkelt SF'er med i farten.

Spøg til side – hvis der er taget partipolitiske hensyn ved ansættelsen af de pågældende, er det naturligvis aldeles uacceptabelt.

Rossen er en anden sag
Jeg var blandt dem, der i medierne forsvarede Martin Rossen – både ansættelsen af ham som stabschef og den høje løn. Jeg har kendt Rossen i mange år, og han er topkvalificeret.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tillid til ham og har vurderet, at ansættelsen af Rossen er vigtig for at sikre, at regeringen kan føre sin politik ud i livet, for eksempel når det gælder den ambitiøse klimadagsorden eller ønsket om at reducere den stigende ulighed i samfundet.

Nok så afgørende: Når festen slutter – det vil sige, når regeringen træder tilbage – ja, så forlader Rossen skuden sammen med de øvrige ministre.  

Det er en helt anden sag med presse- og kommunikationscheferne. De skal ansættes efter "objektive" kvalifikationer uden hensyn til deres eventuelle politiske engagement. Når regeringen går, bliver de i ministerierne.

En ond cirkel starter
Hvis det viser sig, at der i den aktuelle sag er tale om politiske ansættelser ad bagdøren ud fra en vurdering af, at embedsmændene i centraladministrationen ikke er i stand til at arbejde loyalt for en socialdemokratisk regering, er der efter min mening tale om en fuldstændig ubegrundet mistanke.

Jeg har selv arbejdet mange år i centraladministrationen i Udenrigsministeriet, og det er min erfaring, at såvel kvaliteten som integriteten er i top, når det gælder danske embedsmænd.

Det partineutrale embedsmandssystem er en hjørnesten i vort politiske system og har tillige i vidt omfang vaccineret os mod kammerateri, pamperi og magtmisbrug. Hvis der er taget partipolitiske hensyn ved ansættelsen af de pågældende, er det en glidebane.

Ikke ad bagdøren
Når der på et tidspunkt kommer en borgerlig regering, så lur mig, om ikke de "socialdemokratiske" pressechefer bliver sendt på arbejde i arkivet eller sat til at administrere kantinen, samtidig med at der bliver ansat en hob af nye chefer, der sådan helt tilfældigt er medlemmer af partiet Venstre.

Det er den onde cirkel.

Der er brug for rene linjer. Hvis der skal ansættes efter politiske kriterier, bør det ske ad fordøren. Det vil sige, at de pågældende pressechefer skal ansættes som spindoktorer og gå med ministeren.

Det er ikke problematisk, hvis regeringen foretager politiske udnævnelser af embedsmænd. Det problematiske opstår, når regeringen ikke vil stå ved det.

Forrige artikel Ph.d.-studerende: Klimakrisen tvinger os til at genoverveje budgetloven Ph.d.-studerende: Klimakrisen tvinger os til at genoverveje budgetloven Næste artikel Peter Loft: Udskydelse af statslige it-systemer skaber stor usikkerhed Peter Loft: Udskydelse af statslige it-systemer skaber stor usikkerhed