Kommuner bruger flere penge på administration

ØA20: Kommuners udgifter til administration stiger. Det skyldes ifølge flere opgørelser primært, at der er ansat flere sagsbehandlere til borgernære opgaver. Færre regler kan ifølge KL give besparelser.

Efter en årrække med nedskæringer og sparerunder på landets rådhuse og kommunale forvaltninger er udviklingen de seneste år gået den modsatte vej.

En opgørelse fra KL viser, at kommunerne i 2018 brugte godt 32 milliarder kroner mere på administrative opgaver, hvilket er 1,5 milliarder kroner mere end fem år tidligere.

Den udvikling er ifølge KL’s næstformand, Martin Damm (V), først og fremmest et udtryk for, at der er opgraderet på sagsbehandlingen i kommunernes møde med arbejdsløse og udsatte borgere.

Login