Mette Frederiksens coronahåndtering bliver evalueret af ekspertgrupper

Posted by Altinget.dk on Friday, 29 January 2021

Rapport: Mette Frederiksen sagde, at myndighederne anbefalede nedlukning, men det var ikke rigtigt

EVALUERING: Et ekspertudvalg fremlagde fredag sin store rapport om regeringens og myndighederne håndtering af coronakrisen i foråret. Der er bland andet kritik af statsministerens kommunikation og den manglende inddragelse af Folketinget.

Andreas WindKristine Korsgaard

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned den 11. marts sidste år, sagde hun på et pressemøde, at det skete på myndighedernes anbefaling.

Men det var ikke korrekt.

Det vurderer den ekspertgruppe, som fredag fremlægger en omfattende rapport om en lang række aspekter af håndteringen af coronapandemien i foråret.

Ekspertgruppen med professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen i spidsen beskriver i rapporten den uenighed, der var mellem Sundhedsstyrelsen og regeringen om tilgangen til håndteringen af virussen.

Der er rimelig alvorlige problemer her

Jørgen Grønnegård Christensen, Om den meget hurtige behandling af en ny, vidtgående epidemilov

Styrelsen på den ene side anlagde et såkaldt proportionalitetsprincip, hvor man ikke kun fokuserer på selve sygdommens konsekvenser for folkesundheden, men også konsekvenserne af restriktionerne for eksempelvis samfundsøkonomien. På den anden side stod regeringen og især Statsministeriet, som i højere grad anlagde et forsigtighedsprincip.

Fortalte ikke om uenigheden
Konkret var Sundhedsstyrelsen og direktør Søren Brostrøm uenig med statsministeren i, at man skulle lukke daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner den 11. marts.

Så er det sådan set sagt så klart, som vi er i stand til at sige det

Jørgen Grønnegård Christensen, Formand for udredningsgruppen

Men den uenighed fortalte Mette Frederiksen ikke offentligheden klart om, vurderer ekspertgruppen.

"Tværtimod bliver det på pressemødet af regeringen med statsministeren i spidsen fremstillet sådan, at nedlukningen af aktivitet i bl.a. daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling. Den redegørelse
for forløbet op til nedlukningen, som er givet (...) i denne udredning, giver ikke støtte til den formulering, som statsministeren bruger på pressemødet den 11. marts 2020," står der i rapporten.

"Så er det sådan set sagt så klart, som vi er i stand til at sige det," konstaterede Jørgen Grønnegård Christensen ved fremlæggelsen ved en høring i Folketinget.

Derfor er myndighedernes anbefaling...
Her er citatet fra Mette Frederiksens tale ved pressemødet 11. marts:

"Vi skal hellere handle i dag, end fortryde i morgen. Vi skal sætte ind dér, hvor det virker. Hvor smitten spredes mest. Det er dér, hvor mange mennesker er samlet. Daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner. Aktivitetstilbud, arrangementer. I den kollektive trafik. Derfor er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode. Vi anlægger et forsigtighedsprincip," sagde Mette Frederiksen.

Læs også

Statsministeren har tidligere været i samråd om netop den udtalelse. Her afviste hun, at det skulle opfattes sådan, at nedlukningen skete på myndighedernes anbefaling. Og hun forklarede, at der har havde været meget kort tid til at forberede talen.

Læs også: Frederiksen om begrundelsen for nedlukningen: Vi havde ikke tid til at overveje alle formuleringer 

Departementschef spillede hovedrolle
Ekspertgruppen leverer en lang række andre interessante vurderinger af forløbet - både positive og kritiske. 

Blandt de positive er, at der i flere sammenhænge er et godt og effektivt samarbejde mellem mange forskellige myndigheder og ministerier. Det gælder blandt andet i den såkaldte NOST, Den nationale operative stab. 

Når det gælder sundhedsmyndighedernes rådgivning af politikerne, skriver ekspertgruppen, at myndighederne i begyndelsen har en “optimistisk” vurdering af situationen. Myndighederne vurderer over for regeringen, “at risikoen for smittespredning til Danmark er lav, og at covid-19 vil have få mindre alvorlige konsekvenser for Danmark”. Det viste sig at være en fejlvurdering.

Her fremhæver Jørgen Grønnegård, at “Statsministeriet i høj grad fungerer som den kritiske udfordrer” over for sundhedsmyndighederne. Særligt Mette Frederiksens departementschef Barbara Bertelsen styrer i høj grad processen og er kritisk over for sundhedsmyndighederne, fremgår det af rapporten.

Positivt med mange stemmer
Grønnegård og ekspertgruppen lægger flere gange vægt på, at det er positivt i en krise som covid-19, når mange stemmer og fagligheder kommer til orde op til de vigtige og voldsomme beslutninger - og omvendt farligt, når det ikke sker. 

Konkret bliver det set som positivt, at regeringen har lyttet til både Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut undervejs, at de to myndigheder har anlagt hver deres perspektiv på håndteringen af pandemien, og at regeringen i høj grad har inddraget myndighedernes vurderinger i de politiske beslutninger. 

Men det bliver beskrevet, hvordan Statsministeriet undervejs i foråret går fra at lytte mest til Sundhedsstyrelsen og over til at læne sig mere op ad Statens Serum Institut. Instituttet opererer nemlig i højere grad efter samme forsigtighedsprincip som Mette Frederiksen og har et mere snævert fokus på epidemien alene end Brostrøm, der er mere tilbageholdende med at anbefale nye restriktioner.

Kritik af forhastet epidemilov
Der er også alvorlig kritik.  

Der gik for eksempel for lang tid, før man inddragede andre eksperter end Sundhedsstyrelsen og Statens serum Institut i rådgivningen af politikerne. Og Folketinget blev for sent inddraget i håndteringen af coronakrisen.

Særligt forløbet om ændringerne af epidemiloven, der gav regeringen omfattende, nye beføjelser og blev hastet gennem Folketinget i foråret, var problematisk, vurderer eksperterne. 

“Det her er altså noget meget, meget vidtgående noget,” sagde Jørgen Grønnegård ved præsentationen. 

Når processen bliver “presset så meget sammen,” sætter det Folketingets kontrol med lovgivningen ud af kraft, lyder vurderingen. Og det giver dårligere lovgivning. 

Hastigheden betyder både, at lovforslaget er mindre gennemarbejdet fra ministeriets side. Og når folketingsmedlemmerne ikke kan nå at sætte sig ordentligt ind i det, når de heller ikke at opdage “ømme tæer” eller andre problemer, som burde diskuteres, forklarede Jørgen Grønnegård.

"Så der er rimelig alvorlige problemer her," sagde han.

Dokumentation

Læs hele rapporten

Find ekspertgruppens rapport Håndteringen af covid-19 i foråret 2020 her.

Det er Folketinget, der har nedsat gruppen til at udrede forløbet omkring den første nedlukning af Danmark og håndteringen af corona i foråret.

Gruppen består af følgende medlemmer:

• Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen (formand), Aarhus Universitet.

• Professor, ph.d. Jostein Askim, Universitetet i Oslo.

• Professor, ph.d. Dorte Gyrd-Hansen, Syddansk Universitet. 

• Professor, dr.jur. Helle Bødker Madsen, Aarhus Universitet.

• Professor og ledende overlæge, dr.med. Lars Østergaard, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørgen Grønnegård Christensen

Professor i offentlig forvaltning (Aarhus Uni. 1984-2012), forfatter
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1970)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Søren Brostrøm

Seniorrådgiver, WHO's generaldirektør
cand.med. (Københavns Uni. 1995), speciallæge i gynækologi/obsetrik, ph.d. (Københavns Uni. 2003), MPA (CBS 2011)

0:000:00