Minister vil se på organiseringen af Forsvarets ledelse

ORGANISERING: Efter skandalen om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil forsvarsminister Trine Bramsen se nærmere på, om arbejdsdelingen i Forsvarets top er hensigtsmæssig.

Før 2014 ville sagen om rodet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse være landet på bordet hos forsvarschefen i Forsvarskommandoen og ikke hos en koncernstyringsdirektør i selve Forsvarsministeriet. Dengang var kommando og ministerium nemlig ikke lagt sammen, og styrelsen hed slet ikke Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, men Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Men i 2013 fik daværende forsvarsminister Nick Hækkerup (S) med et snævert flertal trumfet en omorganisering igennem, som betød, at Forsvaret blev splittet op i styrelser under ministeriet. Direktørerne i styrelserne refererede fremover direkte til en koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet og ikke til chefen for Forsvarskommandoen.

Nick Hækkerup ville gøre op med nogle generaler, som efter hans mening havde for meget magt og var for selvrådende. Mere diplomatisk sagt handlede det om at få en moderne og effektiv ledelsesstruktur, som Hækkerup udtrykte det ved fremlæggelsen af lovforslaget om sammenlægningen. 

Login