Morten Schiellerup Bager: Debatten om sexisme hører til alle steder - også i embedsværket

DEBAT: Debatten om en sexisistisk kultur i dansk politik minder os om, at magtdynamikker i politik, også kan gøre sig gældende i embedsværket og i virksomheder, skriver Morten Schiellerup Bager.

Morten Schiellerup Bager
Specialkonsulent i Erhvervsministeriet og forehenværende seniorkonsulent i Ernest and Young

Det fik velfortjent meget opmærksomhed, da 332 kvindelige politikere på Politikens forside kom med et opråb om sexistisk kultur i dansk politik.

Jeg kender selv en del af de kvinder, som var underskrivere, og det har rørt mig dybt at læse om de frygtelige oplevelser, som mange af underskriverne har delt.

Jeg har stor respekt for, at så mange står frem med deres grumme historier i håb om, at vi vil begynde at tage sexisme seriøst, så færre kvinder forhåbentlig vil blive udsat for lignende i fremtiden.

Det har ikke været let for underskriverne at dele de historier – og som samfund skylder vi at lytte til opråbet og handle på baggrund af det.

Vi skal nemlig sige fra over for sexisme og seksuelle krænkelser, uanset under hvilke omstændigheder, de forekommer.

Ikke kun den politiske verden 
Efter jeg har læst artiklen, har jeg særligt reflekteret over dette citat fra kvindernes opråb: ”Partiloyalitet har desværre den skyggeside, at mange ikke tør sætte partiets og politikernes omdømme på spil. Det er hverken ret eller rimeligt".

Det er en central pointe, fordi det peger direkte på de ulige magtforhold, der ligger som et røgslør over en kultur, hvor sexisme kan trives. For når der findes ulige magtforhold i en organisation, kan nogen med en magtposition føle, at de kan tillade sig mere, end man bør. Og man kan som modtager føle, at man skal finde sig i mere, fordi man er i et afhængighedsforhold, hvis man vil frem i organisationen.

Dette forhold gælder bare ikke kun den politiske verden. Den gælder også private og offentlige arbejdspladser. Sexistisk kultur findes heller ikke kun i politiske organisationer. Det var for eksempel tydeligt, da over 500 kvindelige læger samme dag som de kvindelige politikere også kom med et opråb om sexisme i lægebranchen.

Og så skal vi ikke glemme de over 1600 kvinder i mediebranchen, som også har råbt op mod sexisme. Derfor mener jeg, at alle disse kvinders opråb skal give anledning til at tage et større opgør med sexisme på tværs af brancher.

Et trygt arbejdsmiljø for alle? 
Jeg har ikke en begrundet mistanke om, at der er et særligt problem i forhold til sexisme og seksuelle krænkelser på offentlige eller private arbejdspladser.

For jeg tror sådan set, at man de fleste steder har dybt kompetente chefer og HR-afdelinger - særligt i store organisationer. Og det er jo altså ikke tænkt som et frontalangreb på firmajulefrokosten. De stråmænd kører allerede, og de afsporer bare debatten.

Det handler om, at man jo ikke må være blind for, at nogle af de samme magtdynamikker, som gælder i politik, også kan gøre sig gældende i for eksempel embedsværket eller i en privat virksomhed.

Jeg mener derfor, at man bør overveje, om vi gør nok for at sikre et trygt arbejdsmiljø for alle.

Kan kun snakke for lidt om det
Man bør i både det offentlige og det private nærlæse og følge de 332 kvinders opråb.

Konkret bør man særligt læse kvindernes konkrete opfordringer til forbedringer, der let omskrevet passer lige så godt på offentlige og private arbejdspladser som politiske partiorganisationer:

"Alle ledelser bør tage et kritisk blik i egne rækker og tage det retmæssige ansvar. Ledelserne bør iværksætte grundige undersøgelser af omfanget af sexisme i organisationen, og ansatte skal vide, præcis hvor de kan henvende sig, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd. Og så er det altafgørende, at det ikke må få konsekvenser for den enkelte, der henvender sig. Det kræver, at alle med ledelsesansvar er uddannet i at håndtere sexismesager.”

Kun hvis vi bredt i samfundet tager sexisme alvorligt og tager et kritisk blik i egne organisationer, kan vi komme sexistisk kultur til livs. Det skylder vi de mange kvinder, som har råbt op.

Vi kan kun snakke for lidt om dette emne, og vi skal blive ved hvis vi vil forandringen.

Overskriften er blevet justeret 08:57 med tilføjelsen "alle steder"

Forrige artikel Akademikere i Rigspolitiet: Regeringens politiforlig er en romantisk forestilling Akademikere i Rigspolitiet: Regeringens politiforlig er en romantisk forestilling Næste artikel Tidligere departementschefer: Ansvaret for fejl i embedsværket skal ligge hos topchefen Tidligere departementschefer: Ansvaret for fejl i embedsværket skal ligge hos topchefen