Erling Bonnesen: Venstre vil bekæmpe MRSA i kommende forhandlinger

DEBAT: Vi skal fastholde vores position som foregangsland, men de andre europæiske lande skal også tage ansvar. Venstre vil i forhandlingerne om Veterinærforlig III sikre, at fremtidige generationer også kan bruge antibiotika, skriver Erling Bonnesen (V).

Af Erling Bonnesen (V)
Fødevareordfører og MF

Resistens mod antibiotika er et alvorligt og globalt problem. I den hjemlige debat har vi de seneste år særligt fokuseret på husdyr-MRSA. Det er en del af udfordringen med antibiotikaresistens.

Det antages, at husdyr-MRSA findes hos næsten alle danske grise. Som fødevareordfører er jeg derfor blevet nødt til at dykke ned i, hvad begrebet dækker over.

Tiltag om husdyr-MRSA
MRSA hører til undergruppen af bakterier, der kaldes stafylokokker. Der findes flere forskellige typer af MRSA, hvor husdyr-MRSA er én af dem. Fælles for dem alle er, at de har udviklet resistens over for blandt andet antibiotikummet meticillin, hvormed behandling vanskeliggøres.

MRSA er primært farligt for personer, der allerede er svækkede. Ifølge Statens Serum Institut var der i 2015 syv personer, der mistede livet på grund af en MRSA-bakterie. En af disse var bærer af husdyr-MRSA.

Det er vigtigt med en helhedsorienteret indsats over for resistensproblemet og de forskellige MRSA-typer. Derfor var Venstre også med til at nedsætte en MRSA-ekspertgruppe allerede i august 2014.

Særligt på mit område, fødevareområdet, har vi vedtaget en række tiltag for at imødegå udfordringen med husdyr-MRSA. Både som opposition, og det vil vi fortsætte med som regeringsbærende parti.

Vigtige mål er fremsat
Under den tidligere regering fik Venstre sat vigtige fingeraftryk, som sikrede balance mellem at bekæmpe husdyr-MRSA og realistiske mål for omkostninger i landbrugssektoren. Aftalen indeholdt blandt andet mål om, at danske producenter af grise skal reducere antibiotikaforbruget med 15 procent frem til 2018, hygiejnetiltag i grisestalde samt overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA.

Vi er nu klar til at tage dette arbejde med videre til de kommende veterinærforhandlinger. Denne gang med en Venstre-minister for bordenden.

Mindre brug af antibiotika til grise
En del af løsningen er fortsat at mindske brugen af antibiotika til grise. Her er Danmark allerede et foregangsland. Danmarks antibiotikaforbrug ligger i den nyeste opgørelse fra EMA på 44,2 mg per PCU (production correction unit) i 2014. Til sammenligning ligger Spanien på 418 mg per PCU og Italien på 359.9 mg per PCU.

Ifølge opgørelsen har Danmark også et lavere forbrug end Holland, Tyskland og Polen – lande, vi normalt sammenligner os med. Mens vi i Danmark skal fastholde vores position som foregangsland og forbedre os endnu mere, er det vigtigt, at de andre europæiske lande også tager et ansvar.

Bakterier kender ikke til landegrænser, og det gælder også husdyr-MRSA.

Venstre er klar til forhandlinger
Venstre har tidligere leveret solide resultater på området, hvor der både var plads til bekæmpelse af husdyr-MRSA og realistiske omkostninger i et presset landbrugserhverv. Den kurs vil jeg følge, når Folketinget tager hul på forhandlingerne til Veterinærforlig III i efteråret.

Jeg ser frem til både at forhandle antibiotika, zink, hygiejnetiltag og andre nye løsninger på udfordringen med husdyr-MRSA.

Forrige artikel Professor: Meget lavere forbrug af antibiotika kræver andre driftsformer Professor: Meget lavere forbrug af antibiotika kræver andre driftsformer Næste artikel RUC-professor: Fødevarer er mere end en varedeklaration RUC-professor: Fødevarer er mere end en varedeklaration